Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TIDLÖSA RÅD FRÅN BIBELN

Förlåt varandra

Förlåt varandra

BIBELNS RÅD: ”Fortsätt att ... villigt förlåta varandra, om någon har orsak till klagomål mot en annan. Så som Jehova villigt har förlåtit er, just så skall också ni göra.” (Kolosserna 3:13)

Vad betyder det? I Bibeln liknas synder och misstag vid skulder, och att man förlåter liknas vid att man avskriver skulderna. (Lukas 11:4) I ett uppslagsverk står det att det grekiska ordet för ”förlåta” betyder ”att avskriva en skuld genom att inte kräva den tillbaka”. Så när vi väljer att förlåta någon gör vi det utan att förvänta något i kompensation. Att vi väljer att förlåta innebär inte att vi bagatelliserar vad som har hänt eller att vi förminskar våra egna känslor. Det betyder i stället att vi släpper bitterheten, även om vi har skäl att känna oss sårade.

Fungerar det? Ingen av oss är perfekt, alla gör misstag. (Romarna 3:23) Förr eller senare kommer vi också att göra fel. Men vi kan inte förvänta att få förlåtelse om vi själva inte kan förlåta. Tänk på konsekvenserna av att inte förlåta.

Vi mår dåligt om vi låter ilska och bitterhet gro i oss. Sådana negativa känslor gör oss olyckliga och gör att vi får ut mindre av livet, de kan även påverka hälsan negativt. Yoichi Chida, filosofie doktor, och Andrew Steptoe, professor i psykologi, konstaterar följande i en medicinsk tidskrift: ”Dagens forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan ilska och bitterhet och hjärt- och kärlsjukdomar.” (Journal of the American College of Cardiology)

Däremot finns det många fördelar med att villigt förlåta. Vi bevarar friden och får goda relationer till andra. Och viktigast av allt, vi följer Guds goda exempel. Han förlåter dem som ångrar sig och förväntar att vi också ska göra det. (Markus 11:25; Efesierna 4:32; 5:1)