Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Hur kommer mänsklighetens framtid att bli?

Hur blir ett samhälle där alla bryr sig om varandra möjligt tack vare Jesus död?

Människor kommer utan tvekan att fortsätta göra framsteg på vetenskapens område. Men kommer vi på egen hand att kunna bygga ett samhälle där alla verkligen bryr sig om varandra? Nej. Dagens värld drivs av själviskhet och girighet. Men Gud har bättre planer för mänskligheten. (Läs 2 Petrus 3:13.)

Bibeln beskriver ett framtida världsvitt samhälle där människor tycker om varandra och lever i fullständig trygghet och säkerhet. (Läs Mika 4:3, 4.)

Hur kommer själviskhet att försvinna?

Gud skapade den första människan, Adam, helt utan själviska tendenser. Men när han valde att vara olydig mot Gud förlorade han sin fullkomlighet. Vi har ärvt vår tendens till själviskhet från honom. Men Gud kommer att använda Jesus för att göra oss fullkomliga igen. (Läs Romarna 7:21, 24, 25.)

Precis som Gud hade planerat offrade Jesus sitt liv och upphävde därigenom följderna av den första människans olydnad. (Romarna 5:19) Jesus öppnade på så sätt dörren för en fantastisk framtid där människor kommer att ha befriats från själviska tendenser. (Läs Psalm 37:9–11.)