Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | FINNS SATAN?

Är Satan bara en symbol för ondska?

Är Satan bara en symbol för ondska?

Man kan lätt tro att den Satan som vi läser om i Bibeln bara är en symbol för ondskan. Men är det vad Bibeln lär? Varför sägs det i så fall att Satan talade med Jesus Kristus och med Gud? Vi ska se på två sådana samtal.

NÄR SATAN TALADE MED JESUS

När Jesus precis hade påbörjat sitt uppdrag här på jorden utsatte Djävulen honom för tre frestelser. Först pressades Jesus att vara självisk och använda sina övernaturliga krafter för att stilla sin hunger. Sedan utmanade Satan honom att riskera sitt liv på ett dumdristigt sätt bara för att väcka uppmärksamhet. Till sist blev Jesus erbjuden makt över alla världens riken om han föll ner och tillbad Satan. Jesus avvisade de tre listiga angreppen genom att varje gång citera Skrifterna. (Matteus 4:1–11; Lukas 4:1–13)

Vem talade Jesus med här? Med en ond sida av sig själv? Bibeln säger att Jesus ”har blivit prövad i alla avseenden liksom vi, men utan synd”. (Hebréerna 4:15) Den säger också: ”Han begick ingen synd, inte heller blev något svek funnet i hans mun.” (1 Petrus 2:22) Jesus förblev syndfri och fullkomligt lojal mot Gud. Han tillät inte någon ondska att slå rot inom honom. Det är tydligt att han inte talade med någon ond sida av sig själv; han talade med en verklig person.

Det finns fler detaljer kring det här samtalet som bevisar att Satan är en verklig andevarelse.

  • Kom ihåg att Djävulen erbjöd Jesus makt över alla världens riken om han föll ner och tillbad honom. (Matteus 4:8, 9) Om Satan inte hade funnits på riktigt hade ett sådant erbjudande saknat substans. En annan intressant sak är att Jesus aldrig ifrågasatte att Satan hade så mycket makt.

  • När Djävulen inte lyckades fresta Jesus ”drog han sig tillbaka från honom intill en annan läglig tid”. (Lukas 4:13) Ger det här känslan av att Satan var en ond sida hos Jesus, eller känns det mer logiskt att det rörde sig om en målinriktad fiende?

  • Lägg märke till att ”änglar kom och började betjäna” Jesus. (Matteus 4:11) Dessa änglar, som uppmuntrade och hjälpte Jesus, var helt klart verkliga andevarelser. Så varför skulle då Satan inte vara det?

 NÄR SATAN TALADE MED GUD

Det andra exemplet rör Job, en man som tjänade Gud troget. Skildringen innehåller två samtal mellan Gud och Djävulen. I båda fallen berömde Gud Job för hans trofasthet. Men Satan påstod att det bara var av själviska motiv som Job tjänade Gud och insinuerade på så sätt att han hade köpt Jobs lojalitet. Djävulen menade med andra ord att han kände Job bättre än Gud gjorde. Jehova tillät att Satan berövade Job hans ägodelar, hans barn och till och med hans hälsa. * Men med tiden blev det uppenbart att Jehova hade rätt när det gällde Job och att Satan ljög. Senare välsignade Gud Job för att han inte hade svikit honom. (Job 1:6–12; 2:1–7)

Talade Jehova med en ond sida av sig själv vid dessa tillfällen? Bibeln säger: ”Guds väg är fullkomlig.” (2 Samuelsboken 22:31, Svenska Folkbibeln) Den säger också: ”Helig, helig, helig är Jehova Gud, den Allsmäktige.” (Uppenbarelseboken 4:8) Något som är heligt är rent och avskilt från synd. Jehova är alltså fullkomlig och felfri. Han har inga onda personlighetsdrag.

Satans samtal med Gud fick märkbara konsekvenser för Job.

Det finns de som menar att Job inte fanns på riktigt och att hela samtalet därför var en allegori. Men är det logiskt? Det finns andra bibelställen som visar att Job var en verklig person. I Jakob 5:7–11 används Job som ett exempel som kan motivera kristna att hålla ut under svåra tider och som påminner om att Jehova belönar uthållighet. Job skulle inte varit ett motiverande exempel om han inte funnits på riktigt och om angreppen från Satan var ett rent påhitt. I Hesekiel 14:14, 20 räknas dessutom Job upp tillsammans med Noa och Daniel som exempel på män som följde Gud. Noa och Daniel var verkliga personer med stark tro, och det var Job också. Och om Job var en verklig person, måste inte då den som utsatte honom för alla svårigheter också varit det?

Bibeln är tydlig med att Satan är en verklig andevarelse. Men du kanske undrar: Behöver jag oroa mig för att han ska skada mig eller min familj?

HUR ÄR DET I DAG?

Tänk dig att ett kriminellt gäng helt plötsligt tog över staden du bor i. Självklart skulle det påverka tryggheten, säkerheten och grannsämjan negativt. Tänk dig nu ett liknande scenario, att Satan och hans demoner, dvs. andra andevarelser som också gjort uppror mot Gud, plötsligt får sitt verksamhetsområde begränsat till jorden. Vad skulle det få för resultat? Fundera på om det du ser på nyheterna kan ha en koppling till det här.

  • Ser du en ökning av det meningslösa våldet, trots alla försök världen över att stoppa det?

  • Ser du en ökning av underhållning med övernaturliga inslag, trots att många föräldrar reagerar?

  • Ser du att miljön håller på att förstöras, trots alla ansträngningar att värna om den?

  • Verkar det som om något är allvarligt fel med samhället, som om någon kraft driver människor mot en fullständig katastrof?

Lägg märke till vem Bibeln säger ligger bakom dagens problem: ”Så blev den store draken nerslungad, den ursprunglige ormen, han som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela den bebodda jorden; han slungades ner till jorden, och hans änglar slungades ner med honom. ... Ve jorden och havet, ty Djävulen har kommit ner till er i stor förbittring, eftersom han vet att han har en kort tidsfrist.” (Uppenbarelseboken 12:9, 12) Många som har undersökt det här ämnet har kommit fram till att Satan är en farlig andevarelse som aktivt påverkar världen omkring oss.

Hur kan man då skydda sig mot honom? Det är en bra fråga. I nästa artikel får du några praktiska tips.

^ § 12 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.