Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Kan man tro på att Jesus uppväckte människor?

Jesus uppväckte Lasarus, som hade varit död i fyra dagar.

Bibeln säger klart och tydligt att Jesus uppväckte människor från döden. Att både tid och plats finns angivna i skildringarna visar att de inte är några sagor. Vid ett tillfälle, under sommaren år 31, följde en stor folkskara med Jesus när han reste från Kapernaum till Nain. När de kom fram mötte de ett begravningsfölje, och Jesus uppväckte den döde. Denna händelse är väl underbyggd, både för att den ägde rum inför så många ögonvittnen och för att skildringen finns bevarad i Guds ord, Bibeln. (Läs Lukas 7:11–15.)

Jesus uppväckte också sin vän Lasarus, som hade varit död i fyra dagar. Du kan lita på den här skildringen också, eftersom det även vid det här tillfället fanns många ögonvittnen. (Läs Johannes 11:39–45.)

Varför uppväckte Jesus människor?

Jesus uppväckte människor eftersom han brydde sig om andra. Han gjorde det också för att visa att hans Far, som har skapat allt liv, hade gett honom makt över döden. (Läs Johannes 5:21, 28, 29.)

När vi läser om hur Jesus uppväckte människor stärks vår tro på hans löften om framtiden. Han kommer att ge många livet tillbaka, även personer som inte visste något om Gud när de levde. De kommer då att få möjlighet att lära känna Jehova Gud och komma närmare honom. (Läs Apostlagärningarna 24:15.)