Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | FINNS SATAN?

Finns Satan på riktigt?

Finns Satan på riktigt?

En skulptur i Madrid av Satan som en fallen ängel.

”Jag växte upp i El Salvador. När jag var olydig sa alltid mamma: ’Djävulen kommer och tar dig!’ Men jag brukade svara: ’Låt honom göra det då.’ Jag trodde på Gud men inte på Satan.” (ROGELIO)

Tänker du som Rogelio gjorde? Vilket av de här alternativen stämmer bäst in på din uppfattning?

  • Satan finns inte, utan är bara en symbol för ondskan.

  • Satan finns, men bryr sig inte om människor.

  • Satan är en mäktig andevarelse som har stort inflytande på människor.

Oavsett vad du tror, finns det miljoner människor som delar din uppfattning. Men spelar det egentligen någon roll vad som stämmer? Kanske, för om Satan inte finns är alla de som tror att han existerar helt fel ute. Men om Satan verkligen finns men inte bryr sig om människor är många rädda och oroliga helt i onödan. Om han däremot är en mästare på att manipulera utgör han ett större hot än vad de flesta har insett.

Vi ska se Bibelns svar på följande frågor: Vem eller vad är Satan – en symbol för ondskan eller en verklig andevarelse? Om han finns på riktigt, är han då farlig? Vad kan man i så fall göra för att skydda sig?