Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA | GUDS RIKE – VAD DET KAN BETYDA FÖR DIG

Varför intressera sig för Guds rike?

Varför intressera sig för Guds rike?

Miljoner människor världen över sätter sitt hopp till Guds rike. De följer det exempel Jesus gav. Han lärde sina efterföljare att be: ”Tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.” (Matteus 6:10, 1917)

Trots att många människor är intresserade av Guds rike verkar de flesta kyrkor ironiskt nog inte ge det särskilt mycket uppmärksamhet. Historikern H. G. Wells konstaterade: ”Det är värt att beakta vilken framskjuten ställning Jesus gav åt läran om det han kallade himmelriket och jämföra detta med den obetydliga plats den har i de flesta av de kristna kyrkornas predikande och lära.”

Till skillnad från de här kyrkorna lägger Jehovas vittnen stor vikt vid Guds rike. Vår främsta tidskrift, som du just nu läser, ges ut på 220 språk och trycks i en upplaga på nästan 46 miljoner. Det gör den till världens mest spridda tidskrift. Men vad har den för syfte? Lägg märke till den fullständiga titeln: Vakttornet förkunnar Jehovas kungarike . *

Varför lägger vi Jehovas vittnen ner så mycket tid och energi på att förkunna om Guds rike? För det första anser vi att det här riket är det centrala budskapet i världens viktigaste bok, Bibeln. Dessutom är vi övertygade om att Guds rike är den enda lösningen på de problem som människor möter i dag.

Jehovas vittnen gör sitt bästa för att följa i Jesus fotspår genom att rikta uppmärksamheten på Guds rike. När Jesus var här på jorden visade han i både ord och handling att Guds rike var det viktigaste i hans liv. (Lukas 4:43) Varför betydde det så mycket för Jesus? Och vad kan det betyda för dig? I följande artiklar får du Bibelns svar på de här frågorna.

^ § 5 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.