Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Finns det något syfte med vår planet?

Tanken med jorden var att den skulle vara en harmonisk plats för människorna.

Jorden är perfekt anpassad för liv. Det finns gott om vatten, som är en grundförutsättning för att liv ska kunna existera. Jordens lutning, rotation och omloppsbana gör att haven varken fryser till is eller dunstar bort. Och jordens atmosfär och magnetfält skyddar den från dödlig strålning. Ekosystemet, med sitt samspel mellan växter och djur, är också helt fantastiskt. Allt det här har fått många att dra slutsatsen att det finns ett upphöjt syfte med vår planet. (Läs Jesaja 45:18.)

Men du kanske undrar: Ingick lidande och orättvisor i det här syftet? (Läs 5 Moseboken 32:4, 5.)

Kommer syftet med jorden att förverkligas?

Jorden utformades för att vara en harmonisk plats för människor som respekterar varandra och älskar sin skapare. På så sätt har människan ett högre syfte än djur och växter. Vi kan förstå vem vår skapare är och uppskatta och efterlikna hans kärlek och rättvisa. (Läs Predikaren 12:13; Mika 6:8.)

Skaparen kan se till att allt blir som han har tänkt. Därför kan vi vara övertygade om att han kommer att ta bort all orättvisa och allt lidande och göra jorden till en perfekt och fridsam plats för mänskligheten. (Läs Psalm 37:11, 29; Jesaja 55:11.)