Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 UNDERVISA DINA BARN

Jesus Kristus – Hur ska vi komma ihåg honom?

Jesus Kristus – Hur ska vi komma ihåg honom?

I december kan många människor världen över se bilder och figurer av Jesus som nyfödd. Han ligger ofta i en krubba – en stor låda där man har hö som djuren ska äta. Men ska vi bara komma ihåg Jesus som ett litet nyfött barn? ... * Vi ska se hur vi kan komma ihåg honom för något mycket viktigare. Det lär vi oss av det som några herdar ute på fälten nära Betlehem fick vara med om en natt.

Plötsligt visar sig en ängel för herdarna. Han säger till dem: ”I dag har det åt er fötts en Räddare, som är Kristus, Herren.” Ängeln berättar också att de ska hitta ”ett nyfött barn, som är lindat och ligger i en krubba”. Genast visar sig många fler änglar och börjar lovprisa Gud.

Hur skulle du känna det om du fick höra en ängel lovprisa Gud? ... Herdarna blir jätteglada! ”Låt oss då gå in till Betlehem”, säger de, ”och se detta som har inträffat.” Där hittar de ”såväl Maria som Josef och det nyfödda barnet, som ... [ligger] i krubban”.

Strax därefter kommer det fler människor till Betlehem där Maria och Josef är. Alla blir väldigt förvånade och häpna när herdarna berättar om vad som har hänt. Är du glad över att du fått veta allt det här? ... Alla vi som älskar Gud är det. Nu ska vi se närmare på varför alla blev så glada när Jesus föddes. För att förstå det måste vi gå tillbaka till tiden innan Maria gifte sig.

En dag kommer en ängel som heter Gabriel till Maria. Han lovar att hon ska få en son som ”skall vara stor och skall kallas den Högstes Son”. ”Han skall härska som kung”, säger Gabriel, ”och hans kungarike skall inte få något slut.”

Maria vill få veta hur det här ska gå till eftersom hon aldrig har haft någon man. Gabriel förklarar då för henne: ”Den Högstes kraft skall överskugga  dig”, och ”det som föds [skall] kallas heligt, Guds Son.” Gud tog alltså Jesus liv och satte det inuti Maria så att Jesus sedan kunde födas som ett spädbarn. Vilket fantastiskt underverk!

Har du någon gång sett bilder eller så kallade julkrubbor som visar hur tre ”vise män” kommer till Jesusbarnet tillsammans med herdarna? ... De är vanliga vid julen, men de stämmer inte med Bibeln. De ”vise männen” var egentligen astrologer – de höll på med sådant som Gud sa var fel. Vi ska se vad som hände när de kom till Jesus. Bibeln säger: ”När de gick in i huset fick de se barnet med sin mor Maria.” Jesus var alltså ingen nyfödd bebis i en krubba längre. Han var ett barn som bodde med Josef och Maria i ett hus!

Hur kunde astrologerna hitta Jesus? ... En speciell ”stjärna” visade dem vägen, men inte till Betlehem utan först till kung Herodes i Jerusalem. Bibeln säger att Herodes ville hitta Jesus för att döda honom. Tänk efter nu. Vem tror du det var som låg bakom den här ”stjärnan” som vägledde astrologerna till Herodes? ... Det var inte den sanne Guden, Jehova, utan hans motståndare, eller fiende, Satan Djävulen!

I dag vill Satan att människor bara ska tänka på Jesus som ett hjälplöst litet barn. Men ängeln Gabriel sa till Maria: ”Han skall härska som kung ..., och hans kungarike skall inte få något slut.” Jesus är nu kung i himlen, och han kommer snart att ta bort alla Guds fiender. Det är så vi vill tänka på Jesus, och vi måste berätta om det för andra.

^ § 3 Om du läser tillsammans med ett barn kan du stanna upp vid de tre punkterna och låta barnet komma med egna tankar.