Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Snart slut på lidandet!

Snart slut på lidandet!

Föreställ dig hur det skulle vara att leva i en värld utan lidande – utan brottslighet, krig, sjukdomar och naturkatastrofer. Föreställ dig att vakna upp varje morgon utan att behöva känna oro över ekonomin, diskriminering eller förtryck. Låter allt det här för bra för att vara sant? Håll med om att ingen människa eller organisation här på jorden kan ordna så att det blir så. Men Gud har lovat att ta bort orsakerna till lidandet, bland annat de som vi gick igenom i förra artikeln. Lägg märke till följande löften från Guds ord, Bibeln:

BRA LEDARSKAP

”Himlens Gud [skall] upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas. Och kungariket skall inte överlåtas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” (Daniel 2:44)

Guds kungarike är en himmelsk regering. Den som har utvalts till regent, Jesus Kristus, kommer att ersätta alla mänskliga ledare och se till att Guds vilja inte bara sker i himlen utan också här på jorden. (Matteus 6:9, 10) Den här regeringen kommer aldrig att bli utbytt mot någon mänsklig regering eftersom det är ”vår Herres och Räddares, Jesu Kristi, eviga kungarike”. Därför kommer freden att bli bestående. (2 Petrus 1:11)

INGEN MER FALSK RELIGION

”Satan själv omskapar sig ständigt till en ljusets ängel. Därför är det inget stort om också hans tjänare ständigt omskapar sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut skall vara i överensstämmelse med deras gärningar.” (2 Korinthierna 11:14, 15)

Det kommer att avslöjas att Djävulen ligger bakom den falska religionen, och den kommer att utplånas från jordens yta. Religiös trångsynthet och allt dödande i religionens namn kommer att höra till det förgångna. De som älskar den sanne Guden kommer att vara förenade i ”en enda tro” och tillbe honom ”med ande och sanning”. Tänk vilken fred och harmoni det kommer att leda till! (Efesierna 4:5; Johannes 4:23; 1 Thessalonikerna 1:9)

INGEN MER MÄNSKLIG OFULLKOMLIGHET

”Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Jehova Gud gör det här möjligt genom sin son, Jesus, som gav sitt liv för mänskligheten. (Johannes  3:16) Under Jesus styre kommer människorna att bli fullkomliga. Det kommer inte längre att finnas något lidande eftersom ”Gud själv skall vara hos dem” och ”torka varje tår från deras ögon”. Lidande och mänsklig ofullkomlighet kommer snart att höra till det flydda. ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.” (Psalm 37:29)

INGA ONDA KRAFTER

”Han [Jesus Kristus] grep draken, den ursprunglige ormen, som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Och han slungade honom i avgrunden och stängde igen den och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle vilseleda nationerna.” (Uppenbarelseboken 20:2, 3)

Det kommer att vara slut på allt sataniskt inflytande när Satan och demonerna blivit bundna och slungade i ”avgrunden”, som betecknar ett tillstånd av total overksamhet. De kommer då inte längre att kunna kontrollera människorna. Vilken lättnad att få leva i en värld utan påverkan av Satan och andra onda krafter!

ETT SLUT PÅ ”DE SISTA DAGARNA”

”De sista dagarna” kommer att sluta med det som Jesus omtalade som ”en stor vedermöda”. Han sa: ”Då skall det vara en stor vedermöda, en sådan som inte har förekommit sedan världens början intill nu, nej, inte heller på nytt skall förekomma.” (Matteus 24:21)

Den vedermödan är stor på det sättet att den kommer att vara värre än någon tidigare katastrof. Den når sin klimax vid ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”, mera känt som ”Harmageddon”. (Uppenbarelseboken 16:14, 16, fotnoten)

Människor överallt som älskar det som är rätt längtar efter den här onda samhällsordningens slut. Lägg märke till några av de välsignelser som de kan se fram emot under Guds rike.

GUD KOMMER ATT GÖRA MER!

”En stor skara” ska få överleva in i en fridfull ny värld: Guds ord berättar om ”en stor skara, som ingen kunde räkna” som ”kommer ut ur den stora vedermödan” och som ska få överleva in i en rättfärdig ny värld. (Uppenbarelseboken 7:9, 10, 14; 2 Petrus 3:13) De kommer att tacka Jesus Kristus, ”Guds Lamm som tar bort världens synd”, för sin räddning. (Johannes 1:29)

Gudomlig undervisning får fina resultat: I den nya världen ska ”jorden ... vara full av kunskapen om Jehova”. (Jesaja 11:9) Den här undervisningen från Gud kommer bland annat att innehålla anvisningar om hur vi ska kunna leva i fred med varandra och i harmoni med naturen. Gud lovar: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig, den som leder dig på den väg du bör vandra.” (Jesaja 48:17)

Våra kära som dött kommer att få uppstå: När Jesus var här på jorden uppväckte han sin vän Lasarus från döden. (Johannes 11:1, 5, 38–44) På så sätt visade han vad han ska göra i större skala i Guds rike. (Johannes 5:28, 29)

Fred och rättfärdighet för evigt: Under Kristus ledarskap kommer det inte längre att finnas någon brottslighet. Hur vet vi det? Därför att Jesus kan läsa hjärtan och kommer att använda den förmågan när han dömer mellan de onda och de goda. De som vägrar att ändra sin onda livsstil kommer inte att få leva i Guds nya värld. (Psalm 37:9, 10; Jesaja 11:3, 4; 65:20; Matteus 9:4)

Nu har vi sett på några få av Bibelns många profetior som pekar fram emot en underbar framtid. När Guds rike styr över jorden kommer vi att få njuta av ”stor frid” för evigt. (Psalm 37:11, 29) Allt som orsakat mänskligheten smärta och lidande kommer att vara som bortblåst. Vi har Guds eget ord på det: ”Se! Jag gör allting nytt. ... Dessa ord är trovärdiga och sanna.” (Uppenbarelseboken 21:5)