Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Svar på bibelfrågor

Svar på bibelfrågor

Lyssnar Gud på alla böner?

Gud lyssnar på människor från alla nationer. (Psalm 145:18, 19) I hans ord, Bibeln, uppmanas vi att tala med honom om allt som vi funderar på. (Filipperna 4:6, 7) Men det finns böner som Gud inte tycker om, till exempel inlärda böner som bara rabblas upp. (Läs Matteus 6:7.)

Jehova Gud lyssnar inte heller på böner från dem som medvetet bryter mot hans normer. (Ordspråksboken 28:9) På Bibelns tid vägrade Gud till exempel att lyssna till israeliter som gjort sig skyldiga till mord. Det är tydligt att vi måste uppfylla vissa krav om Gud ska höra våra böner. (Läs Jesaja 1:15.)

Vad måste vi göra för att Gud ska höra våra böner?

För att kunna be till Gud behöver vi ha tro. (Jakob 1:5, 6) Vi måste vara övertygade om att han finns och att han bryr sig om oss. Vi kan stärka vår tro genom att studera Bibeln eftersom verklig tro grundar sig på de bevis och löften som finns i Guds ord. (Läs Hebréerna 11:1, 6.)

Våra böner måste vara uppriktiga och ödmjuka. Till och med Guds son, Jesus, var ödmjuk när han bad. (Lukas 22:41, 42) Så i stället för att tala om för Gud vad han ska göra, bör vi läsa Bibeln för att försöka förstå vad han förväntar av oss. Då kan våra böner vara i enlighet med hans vilja. (Läs 1 Johannes 5:14.)