Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 MÅNADENS TEMA: ÄR GUD GRYM?

Varför säger en del att Gud är grym?

Varför säger en del att Gud är grym?

TYCKER du att frågan om Gud är grym är chockerande? En del gör det, men många andra frågar sig faktiskt om Gud är grym – eller också utgår de ifrån att han är det. Varför det?

En del ställer sig frågan på grund av alla naturkatastrofer. ”Hur kunde Gud tillåta det här?”, undrar de. ”Är han känslokall? Eller är han grym?”

Andra ställer sig samma fråga när de läser Bibeln. De stöter på berättelser som den om Noa och syndafloden och undrar: ”Hur skulle en kärleksfull Gud kunna döda så många människor? Det verkar grymt.”

Ställer du dig också sådana frågor ibland? Eller tycker du det är svårt att ge ett svar när andra gör det? I så fall ska vi se närmare på en tanke som kan vara till hjälp.

VARFÖR HATAR VI GRYMHET?

Enkelt uttryckt hatar vi grymhet därför att vi har en känsla för vad som är rätt och fel. I det avseendet skiljer vi oss mycket från djuren. Gud skapade oss ”till sin avbild”. (1 Moseboken 1:27) Vad betyder det? Att han gav oss förmågan att återspegla hans egenskaper och värderingar, hans känsla för vad som är rätt och fel. Tänk på det här: Om vi har fått vår känsla för rätt och fel från Gud och vi hatar grymhet, visar då inte det att Gud också gör det?

Bibeln bekräftar det resonemanget. Gud försäkrar oss där: ”Mina vägar [är] högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” (Jesaja 55:9) Om vi skulle mena att Gud är grym, skulle vi då inte hävda motsatsen – att våra tankar är högre än hans? Det skulle verkligen vara förståndigt att ta reda på fakta innan vi framför en sådan åsikt. Vi kanske inte borde fråga oss om Gud är grym, utan varför en del av hans handlingar kan framstå som grymma. Som en hjälp ska vi se närmare på vad ”grymhet” egentligen innebär.

När vi säger att någon är grym bedömer vi hans motiv. En grym person njuter av att se andra lida eller är likgiltig inför det. En pappa som tillrättavisar sin son därför att han vill såra honom är grym. Men en pappa som tillrättavisar sin son för att lära honom något eller för att skydda honom är god. Det är lätt att missbedöma andras motiv. Det vet du säkert om du själv blivit missförstådd någon gång.

Vi ska se närmare på två av skälen till att en del tror att Gud är grym: de naturkatastrofer som inträffar i dag och de ingripanden från Gud som vi läser om i Bibeln. Visar fakta verkligen att Gud är grym?