Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ett meningsfullt liv – Jesus visar vägen

Ett meningsfullt liv – Jesus visar vägen

”Vandra som Jesus vandrade.” (1 Johannes 2:6, NET Bible)

SOM vi såg i förra artikeln levde Jesus ett meningsfullt liv. Så om vi vill få verklig mening i livet har vi nytta av att följa hans exempel och lyssna till hans råd.

Som bibelstället ovan visar uppmanar Jehova oss att göra det. Att vandra som Jesus inbegriper att rätta hela vårt liv efter hans exempel och läror. Det kommer att hjälpa oss att få ett meningsfullt liv och Guds godkännande.

Jesus lärde ut principer som kan hjälpa oss att leva som han. Många av dem finns i hans berömda bergspredikan. Låt oss se lite närmare på några av de här principerna och se hur vi kan ha nytta av dem i vårt liv.

PRINCIP: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3)

HUR PRINCIPEN BIDRAR TILL ETT MENINGSFULLT LIV:

Jesus visar att vi människor har ett medfött andligt behov. Vi vill få svar på frågor som: Varför finns vi till? Varför finns det så mycket lidande på jorden? Bryr Gud sig verkligen om oss? Finns det ett liv efter detta? Vi behöver få svar på sådana frågor för att kunna ha ett meningsfullt liv. Jesus visste att det bara finns en tillförlitlig källa som kan ge oss svaren – Guds ord, Bibeln. I bön till sin Far sa Jesus: ”Ditt ord är sanning.” (Johannes 17:17) Kan Bibeln verkligen hjälpa oss att fylla vårt andliga behov?

EXEMPEL UR VERKLIGA LIVET:

Esa var på väg att slå igenom som hårdrocksstjärna. Trots det kände han att det saknades något. ”Även om jag trivdes med livet som artist längtade jag efter mer mening”, säger han. Så småningom träffade Esa ett Jehovas vittne. ”Jag bombarderade honom med frågor”, berättar han. ”Han gav logiska svar från Bibeln som gjorde mig nyfiken, och jag gick med på att studera Bibeln med honom.” Det Esa lärde sig genom sitt bibelstudium gick direkt till hjärtat och fick honom att överlämna sitt liv åt Jehova. ”Tidigare var livet bara en lång rad av problem och kriser”, säger han. ”Nu lever jag ett meningsfullt liv.” *

PRINCIP: ”Lyckliga är de barmhärtiga.” (Matteus 5:7)

HUR PRINCIPEN BIDRAR TILL ETT MENINGSFULLT LIV:

Barmhärtighet innebär att vara medkännande, vänlig och omtänksam mot andra. Jesus visade barmhärtighet mot dem som hade det svårt. Gripen av djupt medlidande tog han initiativ för att hjälpa dem. (Matteus 14:14; 20:30–34) När vi efterliknar Jesus i att vara barmhärtiga tillför vi något till vårt liv, eftersom man blir lycklig av att göra gott mot andra. (Apostlagärningarna 20:35) Vi kan visa barmhärtighet både genom våra ord och handlingar, när vi ger andra den hjälp de behöver. Men finns det några belägg för att barmhärtighet verkligen leder till ökat välbefinnande?

Maria och Carlos.

EXEMPEL UR VERKLIGA LIVET:

Maria och hennes man, Carlos, är bra exempel på att visa barmhärtighet. Marias pappa är änkling, och på senare år har han varit sängbunden. Maria och Carlos har låtit honom flytta hem till dem för att bättre kunna ta hand om honom. De har haft många sömnlösa nätter och ibland även fått köra honom akut till sjukhus på grund av hans diabetes. De medger att de många gånger känt  sig väldigt trötta. Men tillfredsställelsen de får av att ge Marias pappa den vård han behöver gör dem lyckliga, precis som Jesus sa.

PRINCIP: ”Lyckliga är de som stiftar fred.” (Matteus 5:9)

HUR PRINCIPEN BIDRAR TILL ETT MENINGSFULLT LIV:

På vilket sätt blir livet mer meningsfullt av att man ”stiftar fred”? En sak är att vi får bättre relationer med vår omgivning. Det är bra att tänka på Bibelns råd: ”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.” (Romarna 12:18) ”Alla människor” innefattar även familjemedlemmar och andra som inte delar våra trosuppfattningar. Men finns det några bevis för att livet blir mer meningsfullt om man är fridsam mot alla?

Nair

EXEMPEL UR VERKLIGA LIVET:

Nair har fått gå igenom mycket genom åren som har prövat hennes förmåga att vara fridsam, speciellt när det gäller hennes egen familj. Hon har fått uppfostra sina barn ensam ända sedan hennes man övergav henne för 15 år sedan. En av sönerna hade drogproblem och tappade ofta humöret och blev hotfull mot både henne och dottern. Nair tror att det hon fått lära sig från Bibeln har gett henne styrka att hålla sig lugn även under så svåra omständigheter. Hon försöker att inte gräla och bråka, utan anstränger sig för att vara vänlig, medkännande och förstående. (Efesierna 4:31, 32) Hon är övertygad om att det hon lärt sig om fridsamhet har hjälpt henne att få så bra relationer som möjligt både till sin familj och andra.

TÄNK FRAMÅT

Om vi följer Jesu goda råd kommer vi att bli lyckliga och nöjda med livet. Men för att leva ett verkligt meningsfullt liv måste vi veta hur framtiden ser ut. För hur meningsfullt kan livet egentligen kännas när man vet att man kommer att bli gammal, sjuk och sedan dö? Ändå är det så livet ser ut nu.

Men det finns goda nyheter! För dem som försöker ”vandra som Jesus vandrade” väntar många välsignelser från Jehova. Han lovar att han snart kommer att införa en rättfärdig ny värld, där trogna människor ska leva som Jehova menade från början – för evigt och med fullkomlig hälsa. I Bibeln står det: ”Se! Guds tält är bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk. Och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

Maria, den 84-åriga kvinna som nämndes i första artikeln i den här serien, ser fram emot att få vara med när dessa ord uppfylls. Hur är det med dig? Skulle du vilja lära dig mer om ”det verkliga livet” – det som vi kan få i Guds nya värld? (1 Timoteus 6:19) I så fall kan du prata med ett Jehovas vittne där du bor eller skriva till utgivarna av den här tidskriften. *

^ § 8 Du kan läsa Esas berättelse i sin helhet i artikeln, ”Bibeln förändrar liv – ’Jag betedde mig fruktansvärt’”.

^ § 18 Boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen, har hjälpt många att studera Bibeln ämnesvis.