Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 LÄR KÄNNA GUD

”Fortsätt med att be, så skall det ges åt er”

”Fortsätt med att be, så skall det ges åt er”

”Herre, lär oss att be.” (Lukas 11:1) Det här var ett önskemål från en av Jesu lärjungar. Jesus svarade bland annat genom två liknelser som lär oss hur vi ska be och bli hörda av Gud. Om du någon gång har undrat om Gud hör dina böner kommer du att ha nytta av Jesu svar. (Läs Lukas 11:5–13.)

Den första liknelsen inriktar sig på den som ber. (Lukas 11:5–8) Den handlar om en man som får en gäst mitt i natten och som inte har något att bjuda honom på. Det här är något som måste ordnas. Trots den sena timmen går värden över till en vän för att låna lite bröd. Till en början vill vännen inte gå upp, eftersom resten av familjen sover hos honom. Men med skamlös ihärdighet fortsätter den beslutsamme värden tjata tills hans vän går upp och ger honom lite mat. *

Vad kan den här liknelsen lära oss om bön? Jesus visar att det är viktigt att vara ihärdig – att fortsätta be, söka och bulta på. (Lukas 11:9, 10) Varför? Menar Jesus att det är som om vi bultar på dörren till en ovillig Gud? Nej, Jesus ville framhålla något annat: Till skillnad från den ovillige vännen vill Gud uppfylla önskningar från dem som ber i tro. Vi visar sådan tro genom att vara ihärdiga. Genom att gång på gång be om något visar vi att vi verkligen behöver det vi ber om och att vi är övertygade om att Gud kan ge oss det – om det är hans vilja. (Markus 11:24; 1 Johannes 5:14)

Den andra liknelsen riktar uppmärksamheten på Jehova, den ”som hör bön”. (Psalm 65:2) Jesus frågar: ”Vilken är den far bland er som, ifall hans son ber om en fisk, skulle räcka honom en orm i stället för en fisk? Eller ifall han ber om ett ägg, skulle han då räcka honom en skorpion?” Svaret är givet, ingen kärleksfull pappa skulle ge sina barn något farligt. Jesus förklarar sedan liknelsen: Om ofullkomliga fäder ger ”goda gåvor” åt sina barn, ”hur mycket mer skall då inte Fadern i himlen ge helig ande” – den bästa av alla gåvor – till sina jordiska barn som ber honom om det! * (Lukas 11:11–13; Matteus 7:11)

Gud är angelägen att uppfylla önskningar från dem som ber i tro.

Vad säger den här liknelsen om Jehova, den ”som hör bön”? Jesus vill att vi ska se Jehova Gud som en omtänksam Far som alltid är angelägen att fylla sina barns behov. De som tillber Jehova kan därför känna sig fria att berätta om sina innersta önskningar för honom. Och eftersom de vet att han alltid vill deras bästa, accepterar de hans svar, även om det blir ett annat än de tänkt sig. *

Förslag till bibelläsning i april:

Lukas 7–21

^ § 4 Jesu liknelse speglade den tidens kultur. Judarna såg gästfrihet som en helig plikt. En familj bakade bara tillräckligt med bröd för dagen, så det var inte ovanligt att man lånade av varandra om det tog slut. Och i fattiga familjer sov alla på golvet i samma rum.

^ § 6 Jesus använde sig ofta av ett ”hur mycket mera”-resonemang för att visa att det som gäller i smått också gäller i stort. En bibelkännare förklarar: ”Principen är: ’Om A är sant, hur mycket mera är då inte B sant.’”

^ § 7 I kapitel 17 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen, kan man lära sig mer om hur man ber och blir hörd av Gud.