Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Lär känna Gud

”Nationerna skall inse att jag är Jehova”

”Nationerna skall inse att jag är Jehova”

HUR skulle du känna det om du blev anklagad för ett brott du inte hade begått? Och tänk om många människor fick lida för det som hade hänt, många som var helt oskyldiga? Du skulle säkert ha velat rentvå ditt namn! Visste du att Jehova Gud är i en liknande situation? I dagens värld är det många som anklagar honom för orättvisorna och lidandet som drabbar oss. Vill Jehova rentvå sitt namn? Ja, det vill han verkligen! Tänk på det som sägs i bibelboken Hesekiel. (Läs Hesekiel 39:7.)

”Jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat”, säger Jehova. När människor anklagar honom för orättvisor smutskastar de hans namn. På vilket sätt? I Bibeln syftar ”namn” ofta på någons anseende. I ett uppslagsverk sägs det att Guds namn har att göra med ”det vi känner till om honom – hur han har uppenbarat sig själv, och det representerar även hans rykte och därmed hans heder”. Så hans namn och anseende hör ihop. Vad känner vi till om Jehova när det gäller orättvisa? Han hatar det! Han känner också medlidande med alla som blir orättvist behandlade. * (2 Moseboken 22:22–24) Människor förstör Guds rykte när de hävdar att han bär ansvaret för det som han faktiskt avskyr. De behandlar hans ”namn respektlöst”. (Psalm 74:10)

Lägg märke till att Jehova använder sig av uttrycket ”mitt heliga namn” två gånger. (Vers 7) I Bibeln nämns Guds namn tillsammans med orden ”helig” eller ”helighet” ett stort antal gånger. Ordet ”helig” förmedlar tanken på avskildhet. Det har också att göra med renhet. Jehovas namn är heligt eftersom Gud själv är helig. Han är alltså helt avskild från allt orent och det som har att göra med synd. De som skyller all ondska på Jehova får verkligen hans ”heliga namn” att bli nertrampat i smutsen.

Jehovas avsikt är att rentvå sitt namn med hjälp av sitt rike, och det är Bibelns genomgående tema. Det blir extra tydligt i Hesekiels bok, där det hela tiden betonas att ”nationerna skall inse att jag är Jehova”. (Hesekiel 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Lägg märke till att det inte ges något alternativ. Nationerna ska inse att han är Jehova. Med andra ord är det Jehovas avsikt att ingripa på ett sådant sätt att alla nationer på jorden måste erkänna att han är den han säger att han är – den suveräne Guden, Jehova, vars namn står för allt som är heligt och rent.

Löftet att ”nationerna skall inse att jag är Jehova” upprepas flera gånger, och det innebär goda nyheter för alla människor som längtar efter ett slut på orättvisorna och lidandet på jorden. Jehova kommer snart att låta sitt löfte bli verklighet och rentvå sitt namn. Han ska utplåna all ondska och de som underblåser den, men han ska rädda alla som erkänner och respekterar hans namn och allt som det står för. (Ordspråksboken 18:10) Skulle du vilja lära känna Jehova, den helige Guden, som ”älskar rättvisa”? (Psalm 37:9–11, 28)

Förslag till bibelläsning i september:

^ § 4 Se artikeln ”Lär känna Gud: En Gud som älskar rättvisa” i Vakttornet för 1 november 2008.