Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Guds namn görs känt på swahili

Guds namn görs känt på swahili

”Swahili.” Det här språket kanske får oss att tänka på Afrika och vilda djur som strövar på de ändlösa grässlätterna i Serengeti. Men förutom att det är ett afrikanskt språk finns det mycket mer att säga om swahili och var man talar det.

SWAHILI talas av uppemot 100 miljoner människor i åtminstone 12 länder i centrala och östra Afrika. * I flera länder är swahili det officiella språket, till exempel i Kenya, Tanzania och Uganda. Och i länderna runt omkring fungerar swahili som ett gemensamt språk, ett lingua franca som gör att människor från olika områden kan bedriva handel och kommunicera.

Swahili har haft stor betydelse för att förena människor i Östafrika. Bara i Tanzania finns det mer än 114 olika stamspråk. Tänk dig att du reser bara 5 eller 6 mil hemifrån, och så träffar du människor som talar ett helt annat språk! Och i vissa fall är alla som talar ett visst språk bosatta i några få små byar. Hur skulle du göra dig förstådd? Det är inte svårt att förstå att det behövs ett gemensamt språk.

 

Språkets historia

Man tror att swahili har talats åtminstone sedan 900-talet och blev ett skriftspråk på 1500-talet. De som lär sig swahili märker snabbt att många ord påminner lite om arabiska.  Och det stämmer bra. Minst 20 procent av alla ord på swahili kommer från arabiskan, resten är av afrikanskt ursprung. I många hundra år skrevs faktiskt swahili med arabiska bokstäver.

Men i dag skriver man swahili med latinsk skrift. Varför gör man det? Varför bytte man? För att få svar på det måste vi gå tillbaka till mitten av 1800-talet. Då kom europeiska missionärer till Östafrika för att sprida Bibelns budskap till lokalbefolkningen.

Guds ord sprids i Östafrika

År 1499 kastade Vasco da Gama ankar vid Zanzibar under sin historiska seglats runt Afrikas södra udde. Då grundade portugisiska missionärer en missionsstation och introducerade katolicismen i Östafrika. Men inom mindre än 200 år hade lokalbefolkningen kört i väg både portugiserna och deras ”kristna” tro.

Det skulle dröja 150 år innan Guds ord kom tillbaka till Östafrika. Den här gången var det den tyske missionären Johann Ludwig Krapf som hade med sig Bibeln i bagaget. När han kom till Mombasa i Kenya 1844 var de flesta längs östkusten muslimer, medan stora delar av befolkningen i inlandet höll fast vid traditionella animistiska uppfattningar. Krapf ville göra Bibeln tillgänglig för alla de här människorna.

Han lät ingen tid gå förlorad utan började genast lära sig swahili. Och inte långt därefter, i juni 1844, började han översätta Bibeln. Men en månad senare hände något mycket tragiskt. Han hade bara varit gift i två år när hans hustru dog. Några dagar senare dog också deras lilla dotter. Trots att han måste ha känt sig förkrossad fortsatte han sitt viktiga arbete med att översätta Bibeln. De tre inledande kapitlen i Första Moseboken gavs ut 1847, och det var den första tryckta texten på swahili.

Johann Krapfs översättning från 1847 av 1 Moseboken 1:1–3 på swahili.

Krapf var den förste som använde latinsk i stället för arabisk skrift när han skrev på swahili. Två av hans skäl till att överge arabisk skrift var att ”det arabiska alfabetet bara skulle vara en hämsko för de européer” som längre fram skulle lära sig språket och att ”den latinska skriften skulle underlätta för ’afrikanerna när de lärde sig europeiska språk’”. Men i viss utsträckning fortsatte arabisk skrift att användas under många år, och delar av Bibeln gavs ut med arabiska bokstäver. Men den latinska skriften har verkligen bidragit till att fler har kunnat lära  sig swahili. Många missionärer och andra är säkert tacksamma över att den här förändringen blev verklighet.

Förutom att Krapf var den förste som började översätta Bibeln lade han också grunden för andra översättare. Han utarbetade den första grammatikboken på swahili samt en ordbok.

Guds namn på swahili

När de tre första kapitlen i Bibeln gavs ut översattes Guds namn helt enkelt ”Gud den Allsmäktige”. Men mot slutet av 1800-talet kom flera andra män till Östafrika och fortsatte arbetet med att översätta Bibeln till swahili. Några av dem var Johann Rebmann, William Taylor, Harry Binns, Edward Steere, Francis Hodgson och Arthur Madan.

I några av de här tidiga översättningarna använde man faktiskt Guds namn, och inte bara i några få verser, utan rakt igenom de hebreiska skrifterna! De som översatte på Zanzibar återgav Guds namn med ”Yahuwa”, och de som översatte i Mombasa översatte det med ”Jehova”.

År 1895 fanns till slut hela Bibeln på swahili. Under de följande årtiondena gavs flera olika översättningar ut, men några av dem spreds inte i någon större omfattning. I Östafrika gjorde man i början av 1900-talet stora ansträngningar att standardisera språket. Ett led i det var översättningen Swahili Union Version som gavs ut 1952. Det är den översättning som har fått störst spridning. I den skrivs Guds namn ”Yehova”, och därför har det blivit den vanligaste formen av Guds namn på swahili.

Stycket som innehåller Guds namn, Jehova, på en av de första sidorna i ”Swahili Union Version”.

Men när man slutade trycka de tidiga översättningarna började tyvärr Guds namn försvinna. I vissa nyare översättningar används det inte över huvud taget, och i andra används det ytterst sparsamt. I till exempel Union Version finns Guds namn bara 15 gånger, och efter en revidering 2006 endast 11 gånger. *

Tidiga översättningar där Guds namn återges ”Yahuwa” och ”Jehova”.

Även om Guds namn bara finns på några få ställen i den här översättningen så innehåller den en intressant upplysning. Väl synligt på en av de första sidorna står det att Guds namn är Jehova. Det här har varit mycket användbart när man vill visa uppriktiga människor Guds namn i deras egen bibel.

Men historien om Guds namn på swahili slutar inte här. År 1996 presenterades Nya världens översättning av de kristna grekiska skrifterna på swahili. Det här är den första översättningen som använder Guds namn,  Jehova, 237 gånger från Matteus till Uppenbarelseboken. Och 2003 gavs hela Nya världens översättning av Den heliga skrift ut på swahili. De här olika utgåvorna har sammanlagt tryckts i 900 000 exemplar.

Nu är Guds namn inte längre dolt bakom olika titlar eller förvisat till en förklarande not i förordet. När uppriktiga människor slår upp Nya världens översättning på swahili kan de dras närmare Jehova varje gång de läser ett av de över 7 000 ställen där namnet förekommer.

I den här översättningen har man valt att använda ett lättförståeligt och modernt språk som känns naturligt för alla som talar swahili i Östafrika. Dessutom har man rättat flera fel som har smugit sig in i andra översättningar. Därför kan läsarna lita på att de får ”ord som är sanna”, inspirerade av vår Skapare, Jehova Gud. (Predikaren 12:10)

Många använder ”Nya världens översättning av Den heliga skrift” på swahili.

Många har uttryckt uppskattning för Nya världens översättning på swahili. Vicent, som är 21 år och ett Jehovas vittne, använder mycket av sin tid till att predika. Han säger: ”Det kändes fantastiskt att Nya världens översättning använder så enkel swahili och att namnet Jehova har återinsatts på alla platser där andra översättningar har tagit bort det.” Frieda, en trebarnsmamma, säger att översättningen har gjort det lättare för henne att undervisa andra om Bibelns sanning.

Arbetet med att översätta Guds ord till swahili fick en blygsam start, men nu har det pågått i mer än 150 år. Jesus sa att han hade ”gjort ... [Guds] namn uppenbart”. (Johannes 17:6) I dag finns det över 76 000 swahilitalande Jehovas vittnen i centrala och östra Afrika, och de är tacksamma och glada över att kunna göra Jehovas namn känt för alla med hjälp av Nya världens översättning.

^ § 3 I de här länderna används flera former av swahili.

Ett utsnitt ur Matteus första kapitel i en bibel på swahili med arabisk skrift, 1891.