Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bör föräldrar undervisa sina barn om sex?

Bör föräldrar undervisa sina barn om sex?

  Våra läsare frågar

Bör föräldrar undervisa sina barn om sex?

▪ Många föräldrar gör allt för att skydda sina barn mot farliga sjukdomar. Föräldrar behöver anstränga sig lika mycket för att skydda sina barn mot farliga uppfattningar när det gäller moralen. Det kan de göra bland annat genom att undervisa barnen om sex på ett balanserat sätt. (Ordspråksboken 5:3–23) Det är viktigt att föräldrar ger sina barn moralisk vägledning, eftersom de mer och mer utsätts för bilder och texter som skildrar sex på tv och internet, i böcker och serietidningar.

”Problemet i dag är inte att våra barn undervisas om sex”, förklarar Diane Levin, författare och professor i pedagogik. ”Problemet är vad de får lära sig, vid vilken ålder de får lära sig det och vem som undervisar dem. Barn får en mycket påträngande och nedbrytande sexualundervisning av marknadsförare och genom populärkulturen.”

Föräldrar behöver skydda sina barn mot de snedvridna och omoraliska uppfattningar som genomsyrar samhället. (Ordspråksboken 5:1; Efesierna 6:4) Barn måste få veta hur deras kropp fungerar, hur de ska sköta om sig fysiskt och hur de ska skydda sig mot omoraliska människor. Före puberteten – den ålder då tecknen på sexuell mognad börjar visa sig – behöver en dotter känna till vilka förändringar hon kan vänta sig och förstå varför hon får menstruation och hur det fungerar. Och pojkar bör i förväg känna till varför de får nattliga sädesuttömningar. När barnen är små kan föräldrar börja lära dem de rätta namnen på kroppsdelarna. Kärleksfulla föräldrar behöver lära sina barn tre grundläggande saker: 1) Vissa kroppsdelar är speciella och privata. 2) Man ska inte prata om dem på ett fult sätt. 3) Normalt sett ska inga andra titta på dem eller röra vid dem. När barnen blir äldre behöver föräldrarna förklara hur en kvinna blir gravid. *

När bör föräldrar börja undervisa sina barn om sex? Tidigare än många tror. En flicka kan få sin första menstruation när hon är 10 eller ännu tidigare. En pojke kan få sin första nattliga sädesuttömning redan när han är 11 eller 12. De här omvälvande händelserna kan göra barnen mycket oroliga om de inte förstår vad det är som händer. Barnen behöver i förväg få veta att det inte är något som är fel när det här inträffar, utan att det är helt normala processer i kroppen. Nu är det också dags att hjälpa dem att förstå vikten och värdet av att följa Bibelns moralnormer – något som de i allmänhet inte får lära sig i skolan. (Ordspråksboken 6:27–35)

[Fotnot]

^ § 5 Föräldrar kan hitta bra material i följande publikationer som getts ut av Jehovas vittnen: Vakna! för maj 2006, artikeln ”Förbered din dotter för mensen”, sidan 10–13, Ungdomar frågar – svar som fungerar, band 2, kapitel 6, ”Vad händer med min kropp?” och Vakttornet för 1 november 2010, artikeln ”Hur man får en lycklig familj – Prata med dina barn om sex”, sidan 12–14.