Gå direkt till innehållet

 Lär känna Gud

Har Jehova några känslor?

Har Jehova några känslor?

OM SVARET är ja uppstår fler frågor: Kan vårt sätt att leva påverka Guds känslor? Med andra ord, kan vi göra så att Gud känner sig glad eller sårad? Vissa forntida filosofer har sagt att vi inte kan det. De menade att ingen kan påverka Gud och att Gud därför inte har några känslor. Men Bibeln målar upp en helt annan bild. Jehova har djupa känslor och bryr sig verkligen om vad vi gör. Psalm 78:40, 41 ger oss ett tydligt exempel på det.

I Psalm 78 beskrivs förhållandet mellan Gud och Israel i forna tider. När Jehova hade befriat folket från slaveriet i Egypten gav han dem möjlighet att få ett särskilt förhållande till honom. Han lovade att om de fortsatte följa hans lagar, så skulle de bli hans ”särskilda egendom” och användas på ett alldeles speciellt sätt när han genomförde sitt uppsåt. Folket ville det, och de trädde in i lagförbundet. Levde de upp till sitt åtagande? (2 Moseboken 19:3–8)

Det finns inget finare vi kan ge Jehova än att leva på ett sätt som gläder hans hjärta.

Psalmisten säger: ”Hur ofta gjorde de inte uppror mot honom i vildmarken!” (Psalm 78:40) Nästa vers fortsätter: ”Gång på gång satte de Gud på prov.” (Vers 41) Lägg märke till att det handlar om ett upproriskt mönster. Deras otrevliga inställning visade sig redan i vildmarken, strax efter befrielsen ur Egypten. Folket började klaga och ifrågasatte om Gud kunde, eller ens ville, ta hand om dem. (4 Moseboken 14:1–4) En handbok för bibelöversättare säger att psalmistens uttryck ”gjorde ... uppror mot honom” också kan återges med ”’de gjorde sina hjärtan hårda mot Gud’ eller ’de sade ”Nej” till Gud’”. Men eftersom Jehova är barmhärtig förlät han folket när de tydligt visade att de ångrade sig. Trots det föll de hela tiden tillbaka i gamla hjulspår och gjorde uppror igen, så mönstret förändrades inte. (Psalm 78:10–19, 38)

Hur kände Jehova det varje gång hans nyckfulla folk gjorde uppror? De ”fick honom att känna sig sårad”, sägs det i vers 40. I en annan översättning sägs det att de ”bedrövade” honom. Ett bibliskt uppslagsverk förklarar: ”Innebörden är att hebréernas uppförande oundvikligen orsakade smärta – jämförbart med uppförandet hos ett trotsigt barn som gör uppror.” Ett barn kan orsaka sina föräldrar stor hjärtesorg, precis som de upproriska israeliterna ”vållade Israels Helige smärta”. (Vers 41)

Vad kan vi lära oss av den här psalmen? Vi kan känna oss trygga när vi ser att Jehova känner starkt för sina tjänare och inte ger upp hoppet om dem i första taget. Samtidigt är det viktigt att tänka på att Jehova har känslor och att vårt uppförande påverkar honom. Gör det intryck på dig? Får du motivation att göra det som är rätt?

I stället för att handla på ett sätt som går rakt emot Jehovas vilja och såra honom kan vi göra livsval som gläder honom. Och det är precis det han uppmuntrar oss att göra: ”Var vis, min son, och gläd mitt hjärta.” (Ordspråksboken 27:11) Det finns inget finare vi kan ge Jehova än att leva på ett sätt som gläder hans hjärta.

Förslag till bibelläsning i juli: