Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Hur man kan få en lycklig familj

Ge dina barn moraliska värderingar

Ge dina barn moraliska värderingar

Loida, * en mamma i Mexiko, säger: ”De delar ut kondomer i skolan, så barnen tror att det är okej att ha sex – så länge det är ’säkert’ sex.”

Nobuko, en mamma i Japan, säger: ”Jag frågade min son vad han skulle göra om han råkade bli ensam med sin flickvän. Han sade: ’Jag vet inte.’”

NÄR dina barn var små försökte du nog göra hemmet så säkert som möjligt. Du såg till att eluttagen var petsäkra, lämnade inga vassa föremål framme och satte upp grindar för trapporna. Du ville på alla sätt skydda barnen.

Tänk om det hade varit lika lätt att skydda en tonåring! Nu är bekymren större: Tittar min son på pornografi på nätet? Skickar min dotter utmanande bilder på sig själv på mobilen? Och hemska tanke: Är min tonåring sexuellt aktiv?

Ständig övervakning ingen lösning

En del föräldrar försöker nervöst hålla sina tonåringar under uppsikt dygnet runt. Men ständig övervakning har i många fall fått negativa konsekvenser. Att vara helikopterförälder kan leda till att tonåringarna går under jorden. De blir experter på att dölja sådant som föräldrarna vill förhindra.

Det är tydligt att övervakning inte är någon lösning. Jehova Gud övervakar inte sina skapelser för att få dem att lyda, och det bör inte heller föräldrar göra. (5 Moseboken 30:19) Men vad kan man göra för att hjälpa sina tonåringar att fatta bra beslut i moralfrågor? (Ordspråksboken 27:11)

Något grundläggande är att ha en löpande dialog med sina barn ända från att de är små. * (Ordspråksboken 22:6) När de sedan kommer upp i tonåren måste ni fortsätta prata med varandra. Du bör vara dina barns främsta källa till bra och pålitlig information. ”Många tror att vi hellre pratar med våra kompisar om sex, men det stämmer inte. Vi vill att våra föräldrar  ska informera oss. Vi litar på dem”, säger Alicia från Storbritannien.

Viktigt med goda värderingar

När dina barn blir äldre behöver de känna till mer om sex än bara hur barn blir till. Din son eller dotter behöver få ”sin uppfattningsförmåga övad till att skilja mellan rätt och orätt”. (Hebréerna 5:14) Barnen behöver kort sagt värderingar – en moralkod som bygger på fasta övertygelser – och de måste kunna handla efter sina värderingar. Hur kan du ge dina tonåringar bra värderingar när det gäller sex?

Du kan börja med att granska dina egna värderingar. Du kanske anser att otukt, alltså sex mellan ogifta personer, är fel. (1 Thessalonikerna 4:3) Dina barn vet förmodligen vad du tycker, och de kanske rentav kan citera bibelverser som stöder din uppfattning. Och om du skulle fråga dem, svarar de förmodligen att sex före äktenskapet är fel.

Men det räcker inte. I boken Sex Smart framhålls det att en del ungdomar kanske verkar hålla med sina föräldrar när det gäller sex: ”De känner sig för osäkra för att bilda sig en egen uppfattning. Men när de sedan hamnar i en oväntad situation och snabbt måste avgöra ’hur långt de kan gå’ blir de förvirrade och får stora problem.” Det är just därför det är så viktigt med värderingar. Hur kan du hjälpa din tonåring att få det?

Berätta om dina värderingar.

Tycker du att sex bara hör hemma i äktenskapet? Säg det i så fall till dina barn, tydligt och ofta. Enligt boken Beyond the Big Talk visar undersökningar att ”tonåringar sannolikt dröjer längre med att bli sexuellt aktiva om de växer upp i hem där föräldrarna tydligt har markerat att de inte godkänner att tonåringar har sex”.

Som vi konstaterade tidigare är det naturligtvis inte säkert att din son eller dotter väljer att leva efter dina värderingar bara för att de känner till dem. Men starka familjevärderingar är en bra grund som dina barn kan bygga vidare på när de bildar sig egna uppfattningar. Och undersökningar har visat att många barn med tiden tar till sig sina föräldrars principer, även om de verkar förkasta dem när de är i tonåren.

PRÖVA DET HÄR: Använd något du sett på nyheterna för att få i gång ett samtal om värderingar. Om det till exempel har inträffat ett sexualbrott skulle du kunna säga: ”Jag blir verkligen upprörd över hur en del män försöker utnyttja kvinnor. Var tror du att de får sådana idéer ifrån?”

Lär ut hela sanningen om sex.

Det är nödvändigt med varningar. (1 Korinthierna 6:18; Jakob 1:14, 15) Men Bibelns bild av sex är ändå att det främst är en gåva från Gud, inte en av Satans fällor. (Ordspråksboken 5:18, 19; Höga Visan 1:2) Om du bara berättar om farorna kan dina barn få en skev syn på sex som inte stämmer med Bibeln. Corrina, en ung kvinna från Frankrike, berättar: ”Mina föräldrar pratade mest om sexuell omoral, och det gjorde att jag fick en negativ inställning till sex.”

Se till att dina barn får lära sig hela sanningen. Nadia i Mexiko säger: ”Jag har alltid försökt få mina tonåringar att förstå att sex är vackert och naturligt och att det är en gåva från Jehova Gud. Men sex hör hemma inom äktenskapet. Beroende på hur vi använder den här gåvan kan den ge oss antingen glädje eller sorg.”

PRÖVA DET HÄR: Nästa gång du pratar om sex med din son eller dotter, försök då avsluta samtalet på ett positivt sätt. Var inte rädd för att säga att sex är en underbar gåva från Gud som de kan glädja sig åt längre fram om de väljer att gifta sig. Visa att du litar på att de kan hålla fast vid Guds normer fram till dess.

 Hjälp din tonåring att tänka på konsekvenserna.

För att kunna fatta bra beslut i alla sidor av livet måste tonåringar lära sig att ta reda på vilka valmöjligheter som finns och sedan tänka på för- och nackdelarna. Tro inte att det räcker med att bara veta vad som är rätt och fel. Emma i Australien säger: ”Jag kan intyga, med tanke på mina egna misstag som ung, att man inte alltid håller med om Guds normer bara för att man känner till dem. Det gäller att förstå fördelarna med hans normer – och konsekvenserna av att bryta mot dem.”

Bibeln är till stor hjälp, för tillsammans med lagarna betonas också konsekvenserna av att bryta mot dem. I Ordspråksboken 5:8, 9 får unga män uppmaningen att undvika omoral för att de inte ska ge sin ”värdighet åt andra”. De här verserna säger alltså att de som har sex utan att vara gifta offrar en del av sig själva, sin integritet och sin självaktning. Det gör dem mycket mindre tilltalande för en möjlig äktenskapspartner som har en hög moral. Din son eller dotter kan bli mer besluten att leva efter Guds lagar genom att tänka på de fysiska, känslomässiga och andliga riskerna med att bryta mot dem. *

PRÖVA DET HÄR: Använd liknelser för att hjälpa din tonåring att förstå hur bra Guds normer är. Ett enkelt exempel skulle kunna vara att jämföra en lägereld med en skogsbrand. Fråga varför det ena är bra och det andra är dåligt och hur det påminner om de gränser som Gud har satt när det gäller sex. Använd berättelsen i Ordspråksboken 5:3–14 för att hjälpa din tonåring att se det skadliga resultatet av sex utanför äktenskapet.

Takao är 18 år och bor i Japan. Han säger: ”Jag vet att jag borde göra det som är rätt, men man får hela tiden kämpa mot ’köttets begär’.” Det kan vara tröstande för ungdomar i den situationen att veta att de inte är ensamma. Till och med en så trogen kristen som Paulus medgav: ”När jag gärna vill göra det rätta, då finns det onda hos mig.” (Romarna 7:21)

Det är bra för ungdomar att inse att en sådan kamp kan föra med sig något positivt. De kan bli motiverade att tänka på hur de vill utvecklas som människor. Det kan hjälpa dem att ta itu med frågan: ”Vill jag ta kontroll över mitt liv och bli känd som en karaktärsfast person med integritet, eller vill jag bli känd som en ryggradslös person som ger efter för alla sina begär?” Bra moraliska värderingar hjälper din tonåring att fatta bra beslut.

^ § 3 Några av namnen i artikeln är utbytta.

^ § 10 Förslag på hur du kan prata med dina barn om sex och ge dem information anpassad efter deras ålder finns i Vakttornet för 1 november 2010, sidorna 12–14.

^ § 22 Mer information finns i artikeln ”Ungdomar frågar: Får vi det bättre ihop om vi har sex?” i Vakna! för april 2010, utgiven av Jehovas vittnen.

FRÅGA DIG SJÄLV ...

  • Finns det något som visar att mina barn har starka moraliska värderingar?

  • Vilken bild ger jag av sex när jag pratar med mina barn? Att det främst är en gåva från Gud eller en av Satans fällor?