Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är Jesus ärkeängeln Mikael?

Är Jesus ärkeängeln Mikael?

 Våra läsare frågar

Är Jesus ärkeängeln Mikael?

▪ Svaret är kort och gott ja. Inom många kulturer är det vanligt att en person har flera namn. Så är det också med flera bibliska personer. Patriarken Jakob kallades även Israel. (1 Moseboken 35:10) Aposteln Petrus omnämns på fem olika sätt – Simeon, Simon, Petrus, Kefas och Simon Petrus. (Matteus 10:2; 16:16; Johannes 1:42; Apostlagärningarna 15:7, 14) Hur kan vi vara säkra på att Mikael är ett annat namn på Jesus? Tänk över följande bevis från Bibeln.

Den mäktiga andevarelsen Mikael omnämns i fem olika bibelverser. Tre av dem finns i Daniels bok. I Daniel 10:13, 21 läser vi att en ängel som sänts ut på ett uppdrag räddas av Mikael, som kallas ”en av de främsta furstarna” och ”er [Israels] furste”. I Daniel 12:1 kan vi läsa att i de sista dagarna ”träder Mikael fram, den store fursten, han som står som försvarare för ditt folks söner”.

Mikael nämns också i Uppenbarelseboken 12:7. Där beskrivs hur ”Mikael och hans änglar” tar del i ett avgörande krig, som resulterar i att Satan, Djävulen, och hans onda änglar kastas ut ur himlen.

Lägg märke till att Mikael i alla de här fallen beskrivs som en stridsängel, som strider för Guds folk och beskyddar dem, och han konfronterar till och med Jehovas störste fiende, Satan.

I Judas, vers 9, kallas Mikael för ”ärkeängeln”. Prefixet ”ärke-” betyder ”främste” eller ”förste”, och ordet ”ärkeängel” används aldrig i pluralform i Bibeln. Ordet nämns bara i en annan bibelvers, i 1 Thessalonikerna 4:16, där Paulus beskriver den uppväckte Jesus med de här orden: ”Herren själv skall stiga ner från himlen med ett befallande rop, med en ärkeängels röst och med Guds trumpet.” Jesus Kristus beskrivs alltså här som ärkeängeln, eller den främste ängeln.

Vilka slutsatser kan vi nu dra med tanke på de här upplysningarna? Jesus Kristus är ärkeängeln Mikael. Båda namnen – Mikael (som betyder ”vem är som Gud?”) och Jesus (”Jehova är räddning”) – riktar uppmärksamheten på hans roll som den främste försvararen av Guds rätt att styra. Filipperna 2:9 berättar att Gud upphöjde den uppståndne Jesus ”till en högre ställning och gav honom i sin ynnest det namn som är över alla andra namn”.

Det är viktigt att komma ihåg att Jesu liv inte började i och med att han föddes som människa. Före hans födelse fick Maria besök av en ängel som berättade att hon skulle bli med barn genom helig ande och att hon skulle ge barnet namnet Jesus. (Lukas 1:31) Under sin jordiska tjänst talade Jesus ofta om att han hade levt i andevärlden innan han blev människa. (Johannes 3:13; 8:23, 58)

Ärkeängeln Mikael är alltså Jesus innan han kom till jorden. Efter sin uppståndelse återvände han till himlen och fortsatte då sin tjänst som Mikael, den främste ängeln, ”till ära för Gud, Fadern”. (Filipperna 2:11)