Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är Bibeln Guds ord?

Är Bibeln Guds ord?

”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet, så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för alla slags goda gärningar.” (2 TIMOTEUS 3:16, 17)

DET här uttalandet av aposteln Paulus visar vilket stort värde Bibeln har. Han syftade naturligtvis speciellt på den del av Bibeln som han hade tillgång till på den tiden – de skrifter som ibland kallas Gamla testamentet. Men i princip gäller hans ord i lika hög grad alla Bibelns 66 böcker, inbegripet dem som Jesu trogna lärjungar skrev under det första århundradet.

Sätter du lika stort värde på Bibeln som Paulus gjorde? Tror du att de som skrev Bibeln verkligen var inspirerade av Gud? Det trodde de första kristna. Och den övertygelsen levde kvar under de århundraden som följde. På 1300-talet ansåg till exempel den engelske prästen John Wycliffe att Bibeln var ”sanningens osvikliga rättesnöre”. Angående Paulus ord här ovan sägs det i ett bibliskt uppslagsverk: ”[Gudomlig] inspiration är följaktligen en garanti för att allt det Bibeln försäkrar är sant.” (The New Bible Dictionary)

Synen på Bibeln förändras

Men på senare år har människors tilltro till att Bibeln är en auktoritet minskat. I boken Världens religioner sägs det: ”Teoretiskt sett uppfattar därför alla kristna [fortfarande] Bibeln som en auktoritet, vägledande för deras handlande och för deras tro.” Men i  praktiken är det inte längre så. Nu för tiden betraktar många Bibelns skildring bara som ”otillförlitlig mänsklig tradition”. (New Dictionary of Theology) De erkänner att Bibelns skribenter hade en stark tro, men de ser dem bara som ofullkomliga män som kämpade för att förklara djupa andliga sanningar utan den kunskap och upplysning som vi har i dag.

Sanningen är den att det är ytterst få nu för tiden som låter Bibeln vägleda dem i livet. Har det hänt att du hört någon säga att Bibelns moralnormer är gammalmodiga och inte har något praktiskt värde? Många tycker att de utan vidare kan mildra Bibelns lagar och principer – eller till och med strunta i dem helt och hållet när det passar dem. En del som säger sig vara kristna bryr sig inte alls om vad Bibeln säger om otukt, äktenskapsbrott, oärlighet och dryckenskap. (1 Korinthierna 6:9, 10)

Hur kan det komma sig? I början av 1900-talet angav arkeologen sir Charles Marston ett skäl till det i sin bok The Bible Is True. Han sade att människor var alldeles för snabba att ”utan vidare godta många av de teorier som dagens författare för fram”, författare som ifrågasatte Bibelns tillförlitlighet. Är det så nu också? Hur ska man se på åsikter och teorier som förs fram av forskare som undergräver förtroendet för Bibeln? Läs nästa artikel och se vad som sägs om det.