Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Myt 4: Gud är treenig

Myt 4: Gud är treenig

Vad är ursprunget till myten?

”Man kan få intrycket att treenighetsdogmen när allt kommer omkring är ett påfund från slutet av 300-talet. I viss mening är detta sant ... Formuleringen ’en Gud i tre personer’ blev inte helt fastslagen och förvisso inte helt upptagen i kristet liv och kristen trosbekännelse förrän mot slutet av 300-talet.” (New Catholic Encyclopedia, 1967, band 14, sidan 299)

”Kyrkomötet i Nicaea hölls den 20 maj år 325. Konstantin själv presiderade, ledde aktivt diskussionerna och föreslog personligen ... den slutgiltiga formulering som redogjorde för Kristi förhållande till Gud i den av kyrkomötet utfärdade trosbekännelsen: ’av samma väsen som Fadern’. ... Därtill skrämda av kejsaren undertecknade biskoparna, med undantag av endast två, trosbekännelsen, många av dem tvärtemot sin övertygelse.” (Encyclopædia Britannica, 1970, band 6, sidan 386)

Vad säger Bibeln?

”Fylld av helig ande riktade ... [Stefanus] blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: ’Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.’” (Apostlagärningarna 7:55, 56, Bibel 2000)

Vad framgår av den här synen? Fylld av Guds verksamma kraft fick Stefanus se Jesus stå ”på Guds högra sida”. Det är alltså tydligt att Jesus inte blev Gud efter sin uppståndelse till himlen, utan i stället en andevarelse med egen identitet. Det sägs ingenting om en tredje person intill Gud i den här berättelsen. Man har försökt finna bibelställen som stöder treenighetsläran. Men dominikanerprästen Marie-Émile Boismard skriver i en bok om kristendomens början: ”Ingenstans i Nya testamentet kan man läsa något uttalande om att det är en Gud i tre personer.” (À l’aube du christianisme—La naissance des dogmes)

Tanken var att den lära som Konstantin förfäktade skulle göra slut på stridigheterna inom kyrkan på 300-talet. Men i stället väckte den en ny fråga: Var Maria, den kvinna som födde Jesus, ”Guds moder”?

Jämför följande bibelställen: Matteus 26:39; Johannes 14:28; 1 Korinthierna 15:27, 28; Kolosserna 1:15, 16.

SANNING:

Treenighetsläran är ett påfund från slutet av 300-talet.