Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Du är varmt välkommen

Du är varmt välkommen

DU KANSKE har gått förbi Jehovas vittnens Rikets sal någon gång och undrat vad vi har för verksamhet där? Visste du att Jehovas vittnens möten, som hålls varje vecka, är öppna för allmänheten? Du är varmt välkommen att komma och lyssna.

Men först vill vi gärna svara på några frågor som du kan ha. Varför har Jehovas vittnen möten? Vad händer på mötena? Och hur har besökare som inte är Jehovas vittnen upplevt mötena?

”Samla folket”

I tusentals år har människor samlats för att tillbe Gud och lära sig mer om honom. För nästan 3 500 år sedan fick israeliterna den här uppmaningen: ”Samla folket, männen och kvinnorna och de små barnen och den bofaste främlingen som är inom dina portar, för att de skall lyssna och för att de skall lära och så frukta Jehova, er Gud, och vara noga med att följa alla ord i denna lag.” (5 Moseboken 31:12) Både unga och gamla i Israel fick alltså lära sig att tillbe Jehova Gud och lyda honom.

Längre fram, när kristendomen grundades, var möten en viktig del av de kristnas tillbedjan av Gud. Aposteln Paulus skrev: ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, och låt oss inte försumma att komma tillsammans, som några har för vana, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig.” (Hebréerna 10:24, 25) Precis som familjemedlemmar kommer närmare varandra när de umgås stärks också banden mellan de kristna när de samlas för att tillbe Gud.

Bibelns exempel på mötesverksamhet ligger till grund för att Jehovas vittnen har möten för tillbedjan. De här mötena, som hålls två gånger i veckan i Rikets sal, hjälper dem att uppskatta, förstå och tillämpa principerna i Bibeln. Så långt det är möjligt hålls samma program över hela världen, och varje möte har ett särskilt syfte. Före och efter mötena samtalar man med varandra, och det blir ”ett utbyte av uppmuntran”. (Romarna 1:12) Men vad händer under själva mötena?

Föredrag om Bibeln

Föredrag om Bibeln

Många förstagångsbesökare väljer att gå på ett möte under helgen, då det hålls ett föredrag om Bibeln som riktar sig direkt till allmänheten. Jesus Kristus höll många offentliga tal, till exempel bergspredikan, som är hans mest kända tal. (Matteus 5:1; 7:28, 29) Aposteln Paulus höll ett tal på Areopagen i Athen. (Apostlagärningarna 17:22–34) Vi Jehovas vittnen vill följa deras exempel, och därför har vi föredrag som är särskilt utarbetade för allmänheten och för dem som kanske är med för första gången.

Mötet börjar med en sång ur Jehovas vittnens sångbok, Sjung lovsånger till Jehova. * Alla som vill kan då resa sig och sjunga med. Efter en kort bön hålls själva föredraget, som är 30 minuter. (Se rutan  ”Föredrag för allmänheten”.) Föredraget är grundat på Bibeln, och därför läser talaren en hel del bibeltexter. Åhörarna har möjlighet att följa med i sina egna biblar, så det kan vara bra att ha med sig en bibel eller be att få låna en innan mötet börjar.

 Vakttornsstudiet

Vakttornsstudiet

Efter föredraget hålls Vakttornsstudiet i de flesta församlingar. Under en timme går man igenom ett ämne i Bibeln med hjälp av frågor och svar i tidskriften Vakttornet. Det här studiet är tänkt att hjälpa de närvarande att göra som invånarna i Berea på Paulus tid, som ”tog emot ordet med allra största villighet” och ”forskade” i Skrifterna. (Apostlagärningarna 17:11)

Vakttornsstudiet börjar med en sång. Materialet som man sedan går igenom och frågorna som studieledaren ställer finns i studieupplagan av den här tidskriften. Du kan få den av ett Jehovas vittne eller på Rikets sal. Några ämnen som man har gått igenom nyligen är: ”Föräldrar – fostra era barn med kärlek”, ”Återgälda ingen med ont för ont” och ”Varför allt lidande snart skall upphöra”. Studiet går till så att studieledaren ställer frågor, och de som vill kommenterar sedan innehållet. Oftast är det de som har läst artikeln i förväg och tänkt igenom de bibelställen det hänvisas till som ger kommentarer. Mötet avslutas med en sång och en bön. (Matteus 26:30; Efesierna 5:19)

Församlingens bibelstudium

Församlingens bibelstudium

En kväll i veckan har Jehovas vittnen ett annat möte i Rikets sal. Programmet varar i 1 timme och 45 minuter och består av tre delar: församlingens bibelstudium, teokratiska skolan och tjänstemötet. Den första delen, församlingens bibelstudium, hålls i 25 minuter. Studiet hjälper de närvarande att lära sig mer om Bibeln, arbeta på sitt tänkesätt och sin inställning och efterlikna  Kristus. (2 Timoteus 3:16, 17) Precis som under Vakttornsstudiet går man igenom ett ämne i Bibeln med hjälp av frågor och svar. Det är helt frivilligt att svara. Oftast använder man en bibelstudiebok eller en broschyr som har getts ut av Jehovas vittnen.

Varför använder man sådan bibelstudielitteratur? På Bibelns tid räckte det inte med att bara läsa Guds ord. Det berättas att det ”noggrant förklarades”, att ”man angav dess innebörd” och att man ”fortsatte att göra det upplästa förståeligt”. (Nehemja 8:8) På senare tid har Jehovas vittnen använt bibelstudieböcker som bland annat har behandlat bibelböckerna Jesaja, Daniel och Uppenbarelseboken.

Teokratiska skolan

Teokratiska skolan

Efter församlingens bibelstudium följer teokratiska skolan. Den pågår i 30 minuter, och syftet är att man ska få hjälp att utveckla sin ”undervisningskonst”. (2 Timoteus 4:2) Har du fått en fråga om Gud eller Bibeln någon gång som du tyckte var svår att besvara? I teokratiska skolan får man lära sig hur man kan använda Bibeln för att svara på sådana frågor. Många som har varit med i teokratiska skolan känner det på samma sätt som profeten Jesaja, som sade: ”Den suveräne Herren Jehova har gett mig en lärjunges tunga, så att jag kan veta hur jag skall svara den trötte med ett ord.” (Jesaja 50:4)

Teokratiska skolan inleds med en genomgång av ett särskilt bibelavsnitt som församlingen har läst under veckan. I samband med det får åhörarna möjlighet att helt kort berätta vad de själva uppskattade i det avsnittet. Sedan är det dags för några av dem som är elever i teokratiska skolan att ha ett kort framförande som de har förberett.

En del läser ett bibelavsnitt, och en del demonstrerar hur man kan undervisa andra om ett bibliskt ämne. Efter varje framförande lyfter en erfaren rådgivare fram det som var särskilt bra. Han grundar sina kommentarer  på läroboken Skolan i teokratisk tjänst – utbildning till nytta för dig. Efter mötet kan den som hade framförandet få konstruktiva råd om sådant som kan förbättras.

Teokratiska skolan består alltså av korta inslag som är tänkta att hjälpa eleverna och åhörarna att bli bättre på att läsa, tala och undervisa. Efter skolan sjunger man en sång som bygger på en bibeltext.

Tjänstemötet

Tjänstemötet

Sedan följer tjänstemötet, den sista delen av programmet. Med hjälp av tal, demonstrationer, intervjuer och kommentarer från åhörarna får alla lära sig hur man förklarar sanningen i Bibeln på ett bra sätt. Innan Jesus sände ut sina lärjungar för att predika samlade han dem och gav dem noggranna anvisningar om hur de skulle göra. (Lukas 10:1–16) De blev väl förberedda för sin uppgift och hade många intressanta upplevelser när de var ute och förkunnade. Längre fram berättade de för Jesus vad de hade varit med om. (Lukas 10:17) Lärjungarna brukade också berätta för varandra om sina olika erfarenheter. (Apostlagärningarna 4:23; 15:4)

Tjänstemötet varar i 35 minuter, och materialet finns i informationsbladet Tjänsten för Guds kungarike, som ges ut varje månad. Några ämnen som nyligen behandlats är: ”Tillbe Jehova tillsammans som familj”, ”Varför vi går tillbaka om och om igen” och ”Efterlikna Kristus i din tjänst”. Mötet avslutas med en gemensam sång och med en bön som framförs av en församlingsmedlem.

Vad några besökare säger

Jehovas vittnen vill verkligen att alla ska känna sig välkomna. Andrew, som hade hört mycket negativt om vittnena, blev förvånad över att han blev så väl mottagen när han kom på sitt första möte. Han berättar: ”Det var jättetrevligt. Jag blev förvånad över att alla var så vänliga och intresserade av mig.” Ashel, en tonåring i Kanada, säger: ”Mötet var jätteintressant! Och det var lätt att hänga med.”

José, som bor i Brasilien, blev inbjuden till ett möte i Rikets sal trots att han var känd för sin aggressivitet. Han berättar: ”Alla fick mig att känna mig välkommen, och ändå visste de vilket rykte jag hade.” Atsushi från Japan berättar: ”Jag måste erkänna att jag kände mig lite bortkommen första gången jag var med på ett möte hos Jehovas vittnen. Men jag märkte att de var helt vanliga människor. Och de gjorde verkligen vad de kunde för att jag skulle trivas.”

Du är välkommen

Som de här kommentarerna visar kan det vara intressant och givande att gå på Jehovas vittnens möten. Du får lära dig mycket om Jehova Gud, och genom undervisning från Bibeln kan han lära dig att ”göra det som är till nytta för dig”. (Jesaja 48:17)

Jehovas vittnens möten är helt kostnadsfria, och det tas inte upp någon kollekt. Skulle du vilja vara med på ett möte i Rikets sal där du bor? Du är varmt välkommen!

^ § 10 Alla publikationer som nämns i den här artikeln ges ut av Jehovas vittnen.