Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Våra läsare frågar

Varför blir en del böner inte besvarade?

Varför blir en del böner inte besvarade?

Gud lyssnar gärna till våra böner. Alldeles som en kärleksfull far vill att hans barn ska tala fritt och öppet med honom, vill Jehova Gud att vi ska be till honom. Men som varje förståndig far har Gud goda skäl att inte besvara en del böner. Är de här skälen oförklarliga, eller sägs det något i Bibeln om vilka de är?

Aposteln Johannes förklarar: ”Detta är den tillit vi har till honom, att vad vi än ber om i överensstämmelse med hans vilja, så hör han oss.” (1 Johannes 5:14) Våra böner måste stämma överens med Guds vilja. Somliga ber om sådant som helt klart inte är Guds vilja, till exempel om att få vinna på lotteri eller vinna ett vad. Andra ber med orätta motiv. Lärjungen Jakob varnar för ett sådant missbruk av bönen och säger: ”Jo, ni ber, och ändå får ni inte vad ni ber om, därför att ni ber med orätt uppsåt, för att kunna förbruka det på era begär efter sinnlig njutning.” (Jakob 4:3)

Tänk dig till exempel att båda lagen i en fotbollsmatch ber om att få vinna. Gud kan knappast förväntas besvara sådana motstridiga böner. Samma sak kan sägas om de böner om att vinna seger som stridande parter frambär i krig.

De som visar förakt för Guds lag kan inte förvänta att få svar på sina böner. Jehova kände sig en gång tvingad att säga till hycklande tillbedjare. ”Även om ni ber många böner, lyssnar jag inte; era händer är fulla av utgjutet blod.” (Jesaja 1:15) Bibeln säger: ”Den som vänder bort sitt öra och inte vill höra lagen – till och med hans bön är något avskyvärt.” (Ordspråksboken 28:9)

Men Jehova lyssnar alltid till de uppriktiga böner som de som gör sitt bästa för att tjäna honom enligt hans vilja ber. Betyder det att han uppfyller alla deras önskningar? Nej. Vi ska se på några bibliska exempel på det.

Mose hade ett mycket nära förhållande till Gud, men även han måste be ”i överensstämmelse med ... [Guds] vilja”. Tvärtemot det som var Guds uttalade vilja bad Mose om tillåtelse att få gå in i Kanaans land: ”Jag ber dig, låt mig få gå över och se det goda land som ligger på andra sidan Jordan.” Men tidigare hade Mose fått veta att han på grund av att han hade syndat inte skulle få gå in i det landet. Så i stället för att uppfylla Moses önskan sade Jehova nu till honom: ”Det får vara nog för din del! Tala aldrig mer till mig om denna sak.” (5 Moseboken 3:25, 26; 32:51)

Aposteln Paulus bad om att få bli befriad från vad han kallade ”en törntagg i köttet”. (2 Korinthierna 12:7) Denna ”törntagg” kan ha varit någon kronisk ögonsjukdom eller den ständiga oro han kände på grund av motståndare och ”falska bröder”. (2 Korinthierna 11:26; Galaterna 4:14, 15) Paulus skrev: ”Tre gånger [har jag] bönfallit Herren om att den skulle vika ifrån mig.” Men Gud visste att om Paulus fortsatte att predika trots denna irriterande ”törntagg i köttet”, skulle det vara ett tydligt bevis på Guds kraft och Paulus obetingade förtröstan på honom. Så i stället för att uppfylla Paulus önskan sade Gud till honom: ”Min kraft görs fullkomlig i svaghet.” (2 Korinthierna 12:8, 9)

Ja, Gud vet bättre än vi själva om det är till verklig nytta för oss att han uppfyller en viss önskan. Jehova svarar alltid på ett sätt som blir till vårt bästa och är i överensstämmelse med hans underbara avsikter som beskrivs i Bibeln.