Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vilken ställning har Gud gett Maria?

Vilken ställning har Gud gett Maria?

 Vilken ställning har Gud gett Maria?

VID ett tillfälle under Jesu tjänst hördes en kvinnas röst över larmet från folkskaran. Kvinnan ropade: ”Lyckligt är det moderliv som har burit dig och lyckliga de bröst som du har diat!” Om Jesus ville att hans mor skulle bli vördad, hade han här ett ypperligt tillfälle att poängtera det. Men i stället sade han: ”Nej, lyckliga är snarare de som hör Guds ord och bevarar det!” (Lukas 11:27, 28)

Jesus gav inte sin mor någon speciell ära, och inte heller sade han åt sina efterföljare att göra det. Hur harmonierar det med den vördnad som många uppriktiga troende visar Maria och den dyrkan de ägnar henne? Vi ska se vad Bibeln säger om några av de allmänt utbredda lärorna när det gäller Jesu mor.

”Full av nåd”, ”välsignad ... bland kvinnor”

Ängeln Gabriel talade om för Maria vilken uppgift hon skulle få i samband med Guds avsikter. Han hälsade henne och sade: ”Var hälsad, du högt gynnade, Jehova är med dig.” (Lukas 1:28) En alternativ återgivning av samma hälsning lyder: ”Hell dig, full av nåd! Herren är med dig.” En kort tid därefter hälsade Elisabet Maria med orden: ”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är ditt moderlivs frukt!” (Lukas 1:42) Anger inte de här uttrycken att Maria bör visas särskild vördnad?

Nej, för även om de här orden ingår i en bön som katolikerna riktar till Maria finns det ingenting i Bibeln som ger oss skäl att be till henne. Gabriel och  Elisabet erkände det stora privilegium Maria hade fått som den som skulle föda Messias, men tanken att man ska be till henne är helt främmande för Bibeln. När lärjungarna ville att Jesus skulle lära dem hur de skulle be, visade han att böner ska riktas till hans Fader. Ja, Jesu berömda mönsterbön börjar med orden: ”Vår Fader i himlarna.” (Matteus 6:9)

En av härskarna

En annan vanlig lära som gäller Maria är att hon nu är ”himlens drottning”. Bibeln ger henne ingen sådan titel. Däremot visar den att hon har en särskild plats i Guds himmelska anordning. Vilken plats är det?

Jesus visade att några av hans trogna lärjungar skulle få regera tillsammans med honom i hans kungarike. (Lukas 22:28–30) Han ger dessa utvalda myndighet att tjäna som ”präster åt vår Gud, och de skall härska som kungar över jorden”. (Uppenbarelseboken 5:10) Enligt Bibeln kan vi dra slutsatsen att Maria hör till dem som har fått det här storslagna privilegiet. Hur kan vi säga det?

Du minns kanske att Maria efter Jesu död var tillsammans med Jesu lärjungar och hans bröder och ”ihärdigt [höll] ut i bön”. Omkring 120 var samlade, och bland dem fanns ”några kvinnor”. (Apostlagärningarna 1:12–15) Bibeln säger att medan ”pingstdagen skred framåt, var de alla tillsammans på samma ställe”, när Guds heliga ande göts ut över dem och gav dem förmåga att tala främmande språk. (Apostlagärningarna 2:1–4)

Att Maria var med bland dem som blev välsignade på det här sättet visar att hon och de andra kvinnorna som fick den heliga anden var utvalda att vara medregenter med Jesus i hans himmelska rike. Vi har därför all orsak att tro att Maria nu är tillsammans med Jesus i himmelsk härlighet. (Romarna 8:14–17) Vi ska se på några av de privilegier som hon och Jesu övriga medregenter får när det gäller att genomföra Guds avsikter.

De förmedlar underbara välsignelser

I Uppenbarelseboken sägs det att 144 000 personer blir uppväckta till himmelsk härlighet för att tjäna tillsammans med Jesus som präster, domare och kungar. (Uppenbarelseboken 14:1, 4; 20:4, 6) Som präster får de del i att låta nyttan av Jesu offer komma alla lydiga människor till godo, så att de uppnår andlig, moralisk och fysisk fullkomlighet. (Uppenbarelseboken 21:1–4) Vilken förmån det blir för alla lojala tillbedjare av Jehova att få uppleva den här underbara tiden! *

Maria hade, och har fortfarande, del i att genomföra Jehovas avsikter. Med tanke på hennes ödmjukhet, tro, lydnad och hängivenhet som mor – för att inte nämna hennes uthållighet under prövningar och svårigheter – är hon verkligen värd att efterlikna. För sin förmån att få föda Messias och förmedla eviga välsignelser till människor bör hon respekteras högt.

Men det viktigaste vi lär oss av Maria är att hon, tillsammans med alla andra trogna Guds tjänare, tillber Jehova och ingen annan gud. Maria, och alla andra medregenter med Kristus i himlen, höjer sina röster och förkunnar: ”Honom som sitter på tronen [Jehova Gud] och Lammet [Jesus Kristus] tillhör välsignelsen och äran och härligheten och makten i evigheters evighet.” (Uppenbarelseboken 5:13; 19:10)

[Fotnot]

^ § 13 Fler upplysningar om det här ämnet hittar du i kapitel 8 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.

[Infälld text på sidan 10]

Maria är värd att efterlikna för sin ödmjukhet, tro och lydnad