Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Endast Gud kan rädda jorden

Endast Gud kan rädda jorden

 Endast Gud kan rädda jorden

”EN GNISTRANDE BLÅ OCH VIT JUVEL.” Så beskrev astronauten Edgar Mitchell jorden när han såg vår planet med den svarta rymden som bakgrund.

Gud var mycket frikostig när han skapade jorden till ett hem åt människan. När änglarna såg allt som hade skapats ropade de ”högt av fröjd”. (Job 38:7) Och när vi tänker på allt fantastiskt som vår planet bjuder på kanske vi också vill ropa högt av fröjd. Flera komplexa ekosystem gör att livet kan frodas på jorden. En av de mest kända processerna är när gröna växter producerar födoämnen genom att utnyttja solljus, vatten och luftens koldioxid. En biprodukt av den här processen är syre som avges till atmosfären, en process som är helt nödvändig för att vi ska kunna leva och andas.

Bibeln visar att Gud gav människan ansvaret att ta hand om jorden. (1 Moseboken 1:28; 2:15) Men för att kunna skydda och bevara jordens ekologi var människan tvungen att ha rätt drivkraft. Hon måste älska jorden. Hon måste ha en önskan att bevara den. Men dessutom gav Gud människan en fri vilja, så risken fanns att hon skulle välja att missbruka jordens resurser. Och det är exakt vad som har hänt. Människans ansvarslöshet och girighet har fått förödande konsekvenser.

Här är några exempel på vad som påverkar jorden: 1) Avskogning påverkar jordens förmåga att ta upp koldioxid, vilket i sin tur kan bidra till mer extrema väderförhållanden. 2) Överanvändning av bekämpningsmedel slår ut insekter som har stor betydelse för det ekologiska kretsloppet, till exempel för att olika grödor ska pollineras. 3) Utfiskning och förorening av hav och floder gör att fiskbestånden minskar kraftigt. 4) Det giriga utnyttjandet av jordens resurser minskar tillgångarna för framtida generationer och kan eventuellt påskynda den globala uppvärmningen. En del miljövårdare hävdar att glaciärer som smälter och isberg i Arktis och Antarktis som kalvar är bevis för en global uppvärmning.

När så många naturkatastrofer drabbar jorden menar en del att jorden slår tillbaka och att människan får smaka på sin egen medicin. Gud gav oss möjligheten att förvalta jorden och bo på den helt gratis. (1 Moseboken 1:26–29) Men det som händer runt om i världen visar att många människor inte vill anstränga sig för att bevara sitt vackra jordiska hem. I stället har de fullt upp med att stilla sina egna själviska begär och göra det de har lust med. Människan har faktiskt visat sig vara en dålig hyresgäst, en som ”fördärvar jorden”, som det förutsades i Uppenbarelseboken 11:18.

Bibelns profetior visar att den allsmäktige Guden, Jehova, som har skapat livet och jordens ekosystem, har fastslagit en tid för att ”vräka” de dåliga hyresgästerna. (Sefanja 1:14; Uppenbarelseboken 19:11–15) Innan det har gått så långt att människan har förstört jorden fullständigt kommer Gud att ingripa, kanske snabbare än vi tror. * (Matteus 24:44) Det är verkligen endast Gud som kan rädda jorden.

[Fotnot]

^ § 7 Mer information om de tider vi lever i finns i broschyren Var ständigt vaksamma!, utgiven av Jehovas vittnen.