Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

En domare som alltid gör det som är rätt

En domare som alltid gör det som är rätt

 Lär känna Gud

En domare som alltid gör det som är rätt

1 Moseboken 18:22–32

RÄTTVISA. Ärlighet. Opartiskhet. Det är goda egenskaper som vi alla tilltalas av. Vi har en medfödd känsla för rättvisa och vill därför bli rättvist behandlade. Tyvärr är rättvisa något som är ovanligt i våra dagar. Men det finns en domare som förtjänar vår tillit – Jehova Gud. Han gör alltid det som är rätt. Detta framgår tydligt av ett samtal mellan Jehova och Abraham som vi kan läsa om i 1 Moseboken 18:22–32. *

När Jehova talade om för Abraham att han tänkte undersöka förhållandena i Sodom och Gomorra, blev Abraham orolig för hur det skulle gå för de rättfärdiga som eventuellt bodde där, däribland hans brorson Lot. Abraham vädjade till Jehova: ”Skall du verkligen rycka bort den rättfärdige tillsammans med den ondskefulle? Tänk om det finns femtio rättfärdiga inne i staden. Skall du då ... inte förlåta platsen för de femtio rättfärdigas skull, som är där inne?” (Vers 23, 24) Gud sade att han skulle skona städerna om det så bara fanns 50 rättfärdiga i dem. Abraham vädjade till Jehova fem gånger till och reducerade gradvis antalet tills det var nere i tio. Varje gång sade Gud att han inte skulle fördärva städerna om det fanns så många rättfärdiga där.

Satte Abraham sig upp mot Gud? Inte alls. Det skulle ha varit höjden av högmod. Abrahams sätt att tala visade tillbörlig vördnad och ödmjukhet. Han talade om sig själv som bara ”stoft och aska”. Fyra gånger använde han ett uttryck för respekt som har återgetts med ”det ber jag” eller ”jag ber”. (Vers 27, 30–32) Dessutom visade Abrahams ord att han litade på Jehovas rättvisa. Abraham sade, inte bara en gång utan två gånger, att det var ”otänkbart” att Jehova skulle tillintetgöra den rättfärdige tillsammans med den ondskefulle. Den trogne patriarken gav uttryck åt sin övertygelse att ”hela jordens domare” skulle ”göra det som är rätt”. (Vers 25)

Hade Abraham rätt i det han sade? Både ja och nej. Han hade fel när han trodde att det fanns åtminstone tio rättfärdiga i Sodom och Gomorra. Men han hade helt rätt när han sade att Gud aldrig skulle ”rycka bort den rättfärdige tillsammans med den ondskefulle”. När Gud senare tillintetgjorde de här onda städerna, kunde den rättfärdige Lot och hans två döttrar fly med änglars hjälp. (2 Petrus 2:7–9)

Vad får vi lära oss om Jehova av den här berättelsen? Genom att underrätta Abraham om sin avsikt att inspektera städerna inbjöd Jehova faktiskt Abraham att uttrycka sina känslor. Sedan lyssnade han tålmodigt medan hans vän Abraham förklarade vad det var som oroade honom. (Jesaja 41:8) Vilken fin lärdom vi får här! Jehova är verkligen en ödmjuk Gud som hedrar och respekterar sina tjänare på jorden. Ja, vi har all orsak att helt och fullt lita på Jehova, den domare som alltid gör det som är rätt.

[Fotnot]

^ § 1 Vid det här tillfället representerades Jehova av en ängel som talade för honom. I Första Moseboken 16:7–11, 13 finns ytterligare ett exempel på detta.

[Bild på sidan 24]

Abraham vädjade till Jehova angående Sodom och Gomorra