Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är du rädd för de döda?

Är du rädd för de döda?

 Är du rädd för de döda?

PÅ EN sådan fråga skulle många helt enkelt svara: ”Nej, varför skulle jag vara det?” De tror att de som har avlidit verkligen är döda. Men miljontals människor är övertygade om att de som dött lever vidare som andar.

I Benin i Västafrika tror många att de som dött kan återvända för att döda medlemmar av sin egen familj. Folk säljer sina ägodelar eller sätter sig i skuld för att ha råd med djuroffer och ceremonier för att blidka döda släktingar. Somliga ägnar sig åt spiritism, som bygger på föreställningen att en del av människan lever vidare i andevärlden efter döden och kan kommunicera med de levande. Andra har varit med om skrämmande upplevelser som de tillskriver de dödas andar.

Agboola var med om något sådant. Han bor nära gränsen mellan Benin och Nigeria. Han berättar: ”Spiritismen dominerar livet i den här trakten. Det är vanligt att man tvättar de dödas kroppar ceremoniellt för att förbereda dem för andevärlden. Jag brukade ta reda på tvålrester och blanda dem med vissa blad. Sedan strök jag den blandningen på mitt jaktgevär, samtidigt som jag högt sade vilket slags djur jag ville skjuta. Sådana här sedvänjor är vanliga, och de verkade fungera ganska bra. Men vissa sidor av spiritismen var skrämmande.

När två av mina söner dog under mystiska omständigheter, misstänkte jag att någon använde magi mot mig. För att få reda på hur det var gick jag till en gammal man som var känd för sina spiritistiska förmågor. Han bekräftade mina misstankar. Men det värsta var att han sade att mina söner nu väntar i andevärlden på att deras mördare ska dö och att de då ska bli hans tjänare. Den gamle mannen tillade att min tredje son var dömd att gå samma öde till mötes. Några dagar senare var också han död.”

Agboola träffade sedan John, ett Jehovas vittne från grannlandet Nigeria. John förklarade med hjälp av Bibeln vilket tillstånd de döda befinner sig i. Det Agboola fick höra förändrade hans liv. Det kan också förändra ditt.

Är de döda vid liv?

Vem kan bäst svara på den frågan? Inte någon människa, hur känd han eller hon än må vara. Det är i stället Jehova Gud som kan svara på det, han som har skapat allt liv ”i himlarna och på jorden, det synliga och det osynliga”. (Kolosserna 1:16) Han skapade änglar för att leva i andevärlden och människor och djur för att leva på jorden. (Psalm 104:4, 23, 24) Allt liv är beroende av honom. (Uppenbarelseboken 4:11) Låt oss därför undersöka vad Guds eget ord, Bibeln, säger om döden.

Det var Jehova som första gången talade om döden. Han varnade Adam och Eva och sade att de skulle dö om de var olydiga mot honom. (1 Moseboken 2:17) Vad innebar det? Jehova förklarade: ”Stoft är du, och till stoft skall du vända åter.” (1 Moseboken 3:19) Vid döden förmultnar kroppen; den återvänder till stoft. Livet upphör.

Adam och Eva var avsiktligt olydiga och blev därför dömda till döden. Men det var inte de som dog först. Det var deras son Abel. Hans äldre bror, Kain, mördade honom. (1 Moseboken 4:8) Kain var inte rädd för att hans döde bror skulle hämnas på honom. Han var i stället orolig för vad de levande skulle kunna göra med honom. (1 Moseboken 4:10–16)

 Många hundra år senare blev kung Herodes upprörd när astrologer berättade för honom att en ”judarnas kung” hade fötts inom hans rike. Herodes föresatte sig att undanröja den här potentielle rivalen och planerade därför att döda alla pojkar i Betlehem som var två år eller yngre. Men en ängel varnade Josef och uppmanade honom att ”fly till Egypten” tillsammans med Jesus och Maria. (Matteus 2:1–16)

När Herodes dog berättade ängeln det för Josef, så att han kunde återvända till Israel. Ängeln sade: ”De som ville komma åt barnets själ är döda.” (Matteus 2:19, 20) Ängeln, som själv var en andevarelse, visste att Herodes inte längre kunde skada Jesus. Josef var inte rädd för den döde kung Herodes. Men däremot var han rädd för vad Herodes tyranniske son, Arkelaus, kunde göra. Josef slog sig därför ner med sin familj i Galileen, som låg utanför det område som Arkelaus härskade över. (Matteus 2:22)

De här berättelserna hjälper oss att inse att de döda är maktlösa. Men hur kan man då förklara det som Agboola och andra har varit med om?

Onda andevarelser

Som vuxen stötte Jesus på onda andevarelser. De kände igen honom och kallade honom ”Guds Son”. Och Jesus visste vilka de var. De var inte döda människors andar. Jesus sade i stället att de var ”demoner” och orena andar. (Matteus 8:29–31; 10:8; Markus 5:8)

I Bibeln talas det både om andevarelser som är lojala mot Gud och om sådana som har gjort uppror mot honom. I Första Moseboken heter det att när Adam och Eva var olydiga drev Gud ut dem ur Edens trädgård och satte keruber, dvs. änglar, öster om trädgården så att ingen skulle kunna komma in där. (1 Moseboken 3:24) Det här var tydligen första gången som andevarelser blev synliga för människor.

Någon tid längre fram kom ett antal änglar ner till jorden och tog sig mänskliga kroppar. De hade inte fått något uppdrag av Jehova att utföra på jorden. Nej, de ”övergav sin egen tillbörliga boningsort” i andevärlden. (Judas, vers 6) De hade själviska motiv. De tog sig hustrur, som födde en bastardavkomma som kallades nefilim. På grund av de här bastarderna och deras upproriska fäder förekom det mycket våld och annan ondska på jorden. (1 Moseboken 6:1–5) Jehova tog itu med den här situationen genom den stora översvämningen på Noas tid. Vattenmassorna tillintetgjorde de onda männen och kvinnorna såväl som bastarderna. Vad hände med änglarna?

Den stora översvämningen tvingade dem tillbaka till andevärlden. Men Jehova hindrade dem från att ta tillbaka ”sin ursprungliga ställning”. (Judas, vers 6) Bibeln säger: ”Gud skonade inte de änglar som syndade utan kastade dem i Tartaros och överlämnade dem därigenom åt det täta mörkrets hålor för att de skulle hållas i förvar till domen.” (2 Petrus 2:4)

Tartaros är inte någon plats, utan ett fängelseliknande, förnedrat tillstånd som begränsar dessa utstötta andevarelsers verksamhet.  Demonerna kan inte längre ta sig mänskliga kroppar, men de har fortfarande stor makt och stort inflytande över människors sinnen och liv. De kan ta kontrollen över människor och djur. (Matteus 12:43–45; Lukas 8:27–33) De bedrar också människor genom att ge sig ut för att vara de dödas andar. Varför det? För att hindra människor från att tillbe Jehova på ett sätt som behagar honom och för att göra dem förvirrade när det gäller de dödas tillstånd.

Hur man övervinner fruktan

Agboola fick veta vad Bibeln säger om döden och vilka andarna är, och han tyckte att det lät förnuftigt. Han förstod att han behövde få veta mer. Han började läsa Bibeln och biblisk litteratur tillsammans med John. Agboola fann tröst när han fick veta att hans söner sover i graven och inte väntar i andevärlden på att bli tjänare åt sin mördare. (Johannes 11:11–13)

Agboola förstod också att han var tvungen att bryta med allt som har med spiritism att göra. Han brände upp alla föremål som hade med det ockulta att göra. (Apostlagärningarna 19:19) Somliga varnade honom och sade att andarna skulle vända sig emot honom. Men Agboola var inte rädd. Han följde rådet i Efesierna 6:11, 12: ”Ta på er den fullständiga vapenrustningen från Gud, ... ty vi har ... en kamp mot ... de onda andemakterna.” I den här andliga vapenrustningen ingår sanning, rättfärdighet, fridens goda nyheter, tro och andens svärd, Guds ord. En sådan rustning kommer från Gud och är stark!

Agboola blev utfryst av en del släktingar och vänner när han tog avstånd från sedvänjor som förknippas med spiritism. Men i Jehovas vittnens Rikets sal hittade han nya vänner som tror på det som Bibeln lär.

Agboola vet nu att Jehova snart ska rena jorden från ondska och försätta demonerna i total overksamhet. Till slut kommer han att tillintetgöra dem. (Uppenbarelseboken 20:1, 2, 10) Gud kommer här på jorden att uppväcka ”alla som är i minnesgravarna”. (Johannes 5:28, 29) Det kommer att inbegripa Abel, alla de oskyldiga barn som kung Herodes mördade och miljontals andra. Agboola är övertygad om att hans tre söner kommer att vara bland dessa. Även dina nära och kära som har dött kan vara bland dem. Alla dessa som får uppstå kommer att kunna bekräfta att de under hela den tid de var döda var fullständigt omedvetna – de hade inte en aning om de ceremonier som utfördes för deras skull.

Det finns ingen anledning för dig att vara rädd för de döda. Du kan i stället se fram emot att få återförenas med dina älskade som har dött. Varför inte utnyttja tiden fram till dess och studera Bibeln för att bygga upp din tro på en Skapare? Kom tillsammans med dem som tror på det Bibeln lär. Sluta upp med allt som har med spiritism att göra. Skydda dig själv mot demonerna genom att ta på dig ”den fullständiga vapenrustningen från Gud”. (Efesierna 6:11) Jehovas vittnen hjälper dig gärna. De erbjuder kostnadsfria bibelstudier med hjälp av boken Vad lär Bibeln? *

Agboola är inte längre rädd för de döda, och han har lärt sig att stå emot demonerna. Han säger: ”Jag vet inte vem som orsakade mina tre söners död. Men sedan jag har börjat tjäna Jehova har jag fått sju barn till. Ingen i andevärlden har någonsin skadat dem.”

[Fotnot]

^ § 25 Utgiven av Jehovas vittnen.

[Infälld text på sidan 13]

Agboola är inte längre rädd för de döda, och han har lärt sig att stå emot demonerna

[Bild på sidan 12]

Kain var inte rädd för att hans döde bror skulle hämnas