Gå direkt till innehållet

 Undervisa dina barn

David var inte rädd

David var inte rädd

BLIR du rädd ibland? ... * De flesta av oss blir det någon gång. Vad kan man göra om man blir rädd? ... Man kan gå till någon som är större och starkare. Din pappa eller mamma kanske kan hjälpa dig. Vi kan lära oss mycket av David om vart man kan vända sig för att få hjälp. Han sjöng till Gud: ”Du [är] den som jag förtröstar på. ... Till Gud sätter jag min förtröstan, jag skall inte vara rädd.” (Psalm 56:3, 4)

Vem tror du hade lärt David att inte vara rädd? Hans pappa och mamma? ... Det var det säkert. Hans pappa, Isai, var en trogen förfader till Jesus Kristus, den utlovade ”Fredsfursten”. (Jesaja 9:6; 11:1–3, 10) Isais pappa, alltså Davids farfar, hette Obed. Det finns en bok i Bibeln som har fått sitt namn efter Obeds mamma. Vet du vad hon hette? ... Hon hette Rut, en lojal kvinna som var gift med Boas. (Rut 4:21, 22)

Rut och Boas dog naturligtvis långt innan David föddes. Du kanske vet vad Boas mamma hette, alltså Davids farfars farmor. Hon bodde i Jeriko och hjälpte till att rädda några israelitiska spejare. När Jerikos murar föll blev hon och hennes familj beskyddade därför att hon hade hängt ut ett scharlakansrött snöre från sitt fönster. Vad hette hon? ... Rahab. Hon började tillbe Jehova, och eftersom hon var så modig är hon ett fint exempel som de kristna kan följa. (Josua 2:1–21; 6:22–25; Hebréerna 11:30, 31)

Vi kan vara säkra på att Davids pappa och mamma lärde honom allt om dessa som troget tjänat Jehova, eftersom föräldrar skulle lära sina barn sådana saker. (5 Moseboken 6:4–9) Tiden kom då profeten Samuel blev befalld att berätta för David, Isais yngste pojke, att Gud hade utsett honom till att bli Israels näste kung. (1 Samuelsboken 16:4–13)

En dag skickar Isai i väg David med mat till hans tre äldre bröder som var med i kriget mot Guds fiender, filistéerna. När David kommer dit springer han fram mot stridslinjerna och får höra jätten Goljat smäda ”den levande  Gudens slaglinjer”. Det var ingen som vågade anta Goljats utmaning att strida mot honom. Kung Saul får höra att David är villig att göra det, så han kallar honom till sig. Men när Saul får se David säger han: ”Du är bara en pojke.”

David förklarar för Saul att han har dödat ett lejon och en björn som försökte föra bort familjens får. Goljat ”skall bli som en av dem”, säger David. Saul svarar: ”Gå, och må Jehova vara med dig.” David hittar fem släta stenar, lägger dem i sin herdeväska, tar sin slunga och går ut för att strida mot jätten. När Goljat ser att det bara är en pojke som kommer mot honom ropar han: ”Kom bara hit till mig, så skall jag ge ditt kött åt [fåglarna].” David svarar: ”Jag kommer mot dig i ... Jehovas namn”, och sedan ropar han: ”Jag skall slå ihjäl dig.”

Då springer David mot Goljat, tar upp en sten från sin väska och slungar i väg den så att den träffar Goljat rakt i pannan. När filistéerna ser att jätten är död blir de rädda och springer sin väg. Israeliterna jagar dem och vinner striden. Ni kan tillsammans som familj läsa hela den här berättelsen i 1 Samuelsboken 17:12–54.

Du kanske ibland känner dig rädd när du skall göra det som Gud har sagt att vi skall göra. När Jeremia var ung var han först rädd, men Gud sade till honom: ”Var inte rädd ..., för ’jag är med dig’.” Jeremia tog mod till sig och predikade som Gud hade sagt. Om du litar på Jehova kan du precis som David och Jeremia lära dig att inte vara rädd. (Jeremia 1:6–8)

^ § 3 När du läser det här tillsammans med barn är de tre punkterna en påminnelse om att du bör stanna upp och rikta frågan till dem.