Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Hur man får en lycklig familj

När det blir konflikter

När det blir konflikter

Hans version: ”Sedan vi gift oss bodde Sarah * och jag tillsammans med min familj i mina föräldrars hus. En dag frågade min brors flickvän om jag kunde ta bilen och skjutsa henne hem. Jag ställde upp och tog med mig min lille son. Men när jag kom tillbaka var Sarah rasande. Vi började gräla, och inför min familj anklagade hon mig för att vara intresserad av andra kvinnor. Jag tappade humöret och började säga sådant som gjorde henne ännu argare.”

Hennes version: ”Vår son har ett allvarligt hälsoproblem, och när det här hände hade vi det svårt ekonomiskt. Så när Fernando åkte i väg i bilen tillsammans med sin brors flickvän och vår son var det flera saker som gjorde mig upprörd. När han kom hem lät jag honom få veta hur jag kände det. Det blev ett stort gräl, och vi förolämpade varandra. Efteråt mådde jag väldigt dåligt.”

OM ETT par grälar, betyder det då att de inte längre älskar varandra? Nej, det gör det inte. Fernando och Sarah, som citeras här ovan, älskar varandra mycket. Men även i de bästa äktenskap kommer det emellanåt att uppstå konflikter.

Varför uppstår det konflikter, och vad kan du göra för att hindra att de förstör ditt äktenskap? Eftersom Gud är upphovet till äktenskapet är det förnuftigt att undersöka vad hans ord, Bibeln, har att säga om det här ämnet. (1 Moseboken 2:21, 22; 2 Timoteus 3:16, 17)

Att förstå problemen

De flesta gifta par önskar behandla varandra kärleksfullt och vänligt. Men Bibeln påpekar realistiskt att ”alla har ... syndat och saknar Guds härlighet”. (Romarna 3:23) Så när det uppstår meningsskiljaktigheter kan det vara svårt att ha kontroll över sina känslor. Och om man börjar gräla kan somliga tycka att det är svårt att låta bli att höja rösten och använda hårda ord. (Romarna 7:21; Efesierna 4:31) Vad är det mer som skulle kunna orsaka spänningar i äktenskapet?

En man och en hustru kommunicerar ofta på olika sätt. Michiko berättar: ”När vi var nygifta upptäckte jag att vi diskuterade på helt olika vis. Jag tycker om att resonera inte bara om vad som hände, utan också varför det hände och hur. Min man verkar bara vara intresserad av slutresultatet.”

Michikos erfarenhet är inte ovanlig. I många äktenskap vill den ena parten diskutera meningsskiljaktigheter ingående, medan den andre ogillar konfrontationer och försöker undvika ämnet. Ibland är det så att ju mer den ene talar om saken, desto mer försöker den andre undvika det. Är det så i ert äktenskap? Vill en av er alltid ha en ingående diskussion om saker och ting, medan den andre försöker undvika långa diskussioner?

 En persons familjebakgrund kan också påverka hans eller hennes uppfattning om hur ett gift par bör kommunicera. Justin, som har varit gift i fem år, säger: ”Jag kommer från en tystlåten familj och har ganska svårt att prata öppet om mina känslor. Det här gör min fru frustrerad. I hennes familj har de lätt för att uttrycka sig, och hon har inga problem med att berätta för mig hur hon känner det.”

Varför försöka lösa problemen?

Forskare har funnit att det säkraste kännetecknet på ett lyckligt äktenskap inte är hur ofta paret säger att de älskar varandra. Hur bra de passar ihop sexuellt eller hur bra de har det ekonomiskt är inte heller det viktigaste. Det som är mest avgörande för om äktenskapet skall bli framgångsrikt eller inte är i stället hur bra mannen och hustrun är på att hantera de konflikter som uppstår.

När ett par gifter sig är det dessutom, som Jesus sade, Gud och ingen människa som fogar dem samman. (Matteus 19:4–6) Ett gott äktenskap är därför till ära för Gud. Om en man å andra sidan underlåter att visa sin hustru kärlek och hänsyn kan Jehova Gud välja att inte lyssna till hans böner. (1 Petrus 3:7) Om en hustru inte respekterar sin man är det egentligen mot Jehova som hon visar bristande respekt, han som förordnade mannen som familjens huvud. (1 Korinthierna 11:3)

För att lyckas – undvik destruktiva samtalsmönster

Vilket sätt du än kommunicerar på och vilken familjebakgrund du än har finns det destruktiva samtalsmönster som måste undvikas om du skall kunna tillämpa Bibelns principer och hantera konflikter på ett bra sätt. Ställ dig själv följande frågor:

Kan jag låta bli att ge igen?

”Som ... blod pressas fram ur näsan, så pressas gräl fram ur vrede”, lyder ett ordspråk. (Ordspråksboken 30:33) Vad betyder det? Tänk på följande exempel. Vad som börjar med en meningsskiljaktighet om hur familjens ekonomi skall skötas (”vi måste ha koll på hur vi använder våra kreditkort”) kan snabbt övergå till att bli ett personangrepp (”du är så oansvarig”). Det är sant att om din partner så att säga slår dig på näsan genom att angripa din personlighet kan det kännas frestande att ge igen. Men om man ger igen leder det bara till vrede och till att problemet förvärras.

Bibelskribenten Jakob sade varnande: ”Se! Vilken liten eld det behövs för att antända en stor skog! Och tungan är en eld.” (Jakob 3:5, 6) När äkta makar inte styr sin tunga kan små meningsskiljaktigheter snabbt flamma upp till okontrollerbara konflikter. Och i äktenskap där sådana känslomässiga eldstormar ofta rasar finns inte den miljö där kärleken kan växa.

I stället för att ge igen kan du efterlikna Jesus. Om honom sägs det i 1 Petrus 2:23: ”När han blev förolämpad, förolämpade han inte tillbaka.” Det snabbaste sättet att lugna ner ett gräl är att erkänna att det ligger något i det ens partner säger och att be om ursäkt för den del man har haft i grälet.

PRÖVA DET HÄR: Nästa gång det uppstår en dispyt, fråga dig då: Skulle det verkligen vara så svårt att erkänna att det ligger något i det min partner säger? Vad har jag gjort som har bidragit till problemet? Vad hindrar mig från att be om ursäkt?

Tar jag lätt på eller förringar jag min partners känslor?

”Ni [skall] alla vara likasinnade, visa medkänsla”, sägs det i Guds ord. (1 Petrus 3:8) Begrunda två faktorer som skulle kunna få dig att inte tillämpa det här rådet. Till att börja med kanske du inte vet hur din partner tänker och känner. Om din partner till exempel är mer bekymrad över någonting än vad du är, kan det vara lätt att säga: ”Du  överreagerar bara.” Du kanske bara vill hjälpa din partner att se saken mer objektivt. Men sådana kommentarer är sällan till tröst. Både män och hustrur behöver känna att de får förståelse och medkänsla från dem de älskar.

Om man är för stolt kan det också göra att man förringar sin partners känslor. En stolt människa försöker själv framstå som bättre genom att hela tiden trycka ner andra, kanske genom förolämpningar eller orättvisa jämförelser. Fariséerna och de skriftlärda på Jesu tid var stolta. Om någon – även om det var en annan farisé – sade något som inte stämde med deras uppfattning började de komma med elaka och nedsättande kommentarer. (Johannes 7:45–52) Jesus var annorlunda. Han visade medkänsla när människor gav uttryck åt sina tankar och känslor. (Matteus 20:29–34; Markus 5:25–34)

Tänk på hur du reagerar när din partner uttrycker sina tankar och känslor. Visar dina ord, ditt tonfall och ditt ansiktsuttryck att du har empati? Eller avfärdar du snabbt din partners känslor?

PRÖVA DET HÄR: Lägg under de kommande veckorna märke till hur du talar till din partner. Om du är nedlåtande eller säger något sarkastiskt och spydigt, be då genast om ursäkt.

Utgår jag ofta ifrån att min partner har själviska motiv?

”Är det för ingenting som Job fruktar Gud? Har inte du omgärdat honom och hans hus och allt vad han äger?” (Job 1:9, 10) Med dessa ord ifrågasatte Satan de motiv som den trogne mannen Job hade.

Om gifta par inte ser upp kan de falla in i liknande mönster. När din partner till exempel gör något trevligt för dig, undrar du då om han eller hon har någon baktanke med det eller försöker dölja något? Eller när din partner gör något som irriterar dig, ser du det då som en bekräftelse på att din partner bara tänker på sig själv och inte bryr sig om andra? Drar du dig omedelbart till minnes liknande situationer och bestämmer dig för att du skall komma ihåg det här också?

PRÖVA DET HÄR: Gör en lista över alla positiva saker som din partner har gjort för dig och de goda motiv som kan ha legat bakom dessa handlingar.

Aposteln Paulus skrev: ”Kärleken ... för inte räkenskap över oförrätten.” (1 Korinthierna 13:4, 5) Verklig kärlek är inte blind. Men den håller inte heller räkningen på oförrätter. Paulus sade också att kärleken ”tror allting”. (1 Korinthierna 13:7) Inte så att den här kärleken är lättrogen, men den är tillitsfull. Den är inte cynisk eller misstänksam. Det slags kärlek som Bibeln uppmuntrar till är redo att förlåta och är villig att hellre fria än fälla. (Psalm 86:5; Efesierna 4:32) När ett gift par visar varandra det här slaget av kärlek kommer de att få ett lyckligt äktenskap.

FRÅGA DIG SJÄLV ...

  • Vilka misstag gjorde paret som nämndes i inledningen?

  • Hur kan jag undvika att göra liknande misstag i mitt äktenskap?

  • Vilka av de punkter som nämns i artikeln behöver jag arbeta mest på?

^ § 3 Namnen är utbytta.