Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur de äldste övar bröder att ta ansvar i församlingen

Hur de äldste övar bröder att ta ansvar i församlingen

”Vad du har hört från mig ... skall du anförtro åt trogna människor.” (2 TIM. 2:2)

1. a) Hur har Jehovas tjänare sett på övning i forna tider, och hur är situationen i dag? b) Vad ska vi se närmare på i den här artikeln?

GUDS tjänare har i alla tider vetat att övning ger färdighet. Patriarken Abram ”bådade ... upp sina övade män” för att rädda Lot, och de lyckades med det. (1 Mos. 14:14–16) På kung Davids tid blev en del ”övade” att sjunga ”till Jehovas ära”. (1 Krön. 25:7) I vår tid tar vi del i ett andligt krig mot Satan och hans värld. (Ef. 6:11–13) Vi anstränger oss också för att ära Jehova och göra hans namn känt för andra. (Hebr. 13:15, 16) Och precis som Guds tjänare i forna tider måste vi få övning för att klara av det. Jehova har gett de äldste i församlingen ansvaret att öva andra. (2 Tim. 2:2) Vad har erfarna äldste gjort rent praktiskt för att öva bröder att ta hand om vännerna i församlingen?

STÄRK ANDLIGHETEN

2. Vad kan en äldste behöva göra innan han börjar öva en broder, och varför det?

2 Du som är äldste skulle kunna liknas vid en trädgårdsmästare. Innan en trädgårdsmästare börjar så frön kanske  han måste berika jorden med näring för att den ska bli mer bördig. På liknande sätt kanske du som är äldste ser behovet av att ge en broder ”näring” i form av tankar från Bibeln för att han ska bli mer mottaglig för övning och kunna utveckla sina förmågor. (1 Tim. 4:6)

3. a) Hur kan en äldste använda Jesus ord i Markus 12:29, 30? b) Hur skulle en broder kunna påverkas av att en äldste ber för honom?

3 För att du som äldste ska kunna avgöra i vilken utsträckning sanningen påverkar en broders tankar och känslor skulle du kunna fråga honom: ”Hur har ditt överlämnande åt Jehova påverkat de beslut du fattar?” Den frågan skulle kunna få i gång ett samtal om vad det innebär att tjäna Jehova helhjärtat. (Läs Markus 12:29, 30.) I slutet på samtalet skulle ni kunna be en bön tillsammans. Du skulle kunna be Jehova om att ge brodern helig ande så att han kan fortsätta gå framåt. Det kommer säkert att vara mycket uppmuntrande och motiverande för honom att få höra en sådan bön.

4. a) Nämn några bibliska skildringar som kan hjälpa en broder att göra andliga framsteg. b) Vilket mål bör de äldste ha när de övar andra?

4 När du börjar öva en broder kan det vara bra att gå igenom några bibliska skildringar som kan hjälpa honom att förstå varför det är så viktigt att vara hjälpsam, pålitlig och ödmjuk. (1 Kung. 19:19–21; Neh. 7:2; 13:13; Apg. 18:24–26) Sådana egenskaper är lika viktiga för honom som näring är för jorden. De kommer att hjälpa honom att växa, dvs. göra snabbare andliga framsteg. Jean-Claude, en äldste från Frankrike, säger att hans mål när han övar en broder är att försöka lära honom att alltid väga in bibliska principer när han ska fatta beslut. Han säger: ”Jag försöker hitta tillfällen när vi kan läsa ett bibelställe tillsammans som kan öppna hans ögon för allt ’det underbara’ som finns i Guds ord.” (Ps. 119:18) Vad kan man mer göra för att stärka någon som får övning?

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT MED TYDLIGA MÅL

5. a) Varför är det viktigt att bröder uppmuntras att sätta upp andliga mål? b) Varför bör de som är unga få övning? (Se fotnoten.)

5 Du kan fråga den broder som du övar vilka andliga mål han har. Om han inte har några särskilda mål, hjälp honom då att sätta upp ett som är realistiskt och möjligt att nå. Du kan berätta om ett mål som du själv satte upp längre tillbaka. Var entusiastisk, och berätta hur bra det kändes när du lyckades nå ditt mål. Det här är en enkel metod, men den fungerar. Victor, som är äldste och pionjär i Afrika, säger: ”När jag var ung var det en äldstebroder som ställde några tänkvärda frågor om mina mål. Det hjälpte mig att börja ta sanningen på allvar.” Erfarna äldste betonar också hur viktigt det är att börja öva bröder när de är unga, kanske redan i de lägre tonåren, genom att ge dem uppgifter i församlingen som passar för deras ålder. Om bröder får övning tidigt kommer det att hjälpa dem att fokusera på andliga mål när de kommer upp i de övre tonåren, då det finns mycket som distraherar. (Läs Psalm 71:5, 17.) *

När du ger en broder en uppgift, förklara då varför den måste göras, och beröm honom sedan när han anstränger sig för att utföra den. (Se paragraf 5–8.)

6. Hur motiverade Jesus sina lärjungar att lyda hans befallning?

6 Om du vill motivera en broder att  göra mer är det viktigt att inte bara förklara för honom vad han ska göra, utan också varför. Då efterliknar du Jesus, den store läraren. Innan han befallde sina apostlar att göra lärjungar gav han dem ett skäl till varför de skulle göra det. Han sa: ”All myndighet i himlen och på jorden har blivit mig given.” Sedan fortsatte han: ”Gå därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna.” (Matt. 28:18, 19) Hur kan du efterlikna Jesus när du övar andra?

7, 8. a) Hur kan de äldste efterlikna Jesus när de övar andra? b) Varför är det så viktigt med beröm? c) Vilka förslag kan hjälpa de äldste att öva andra? (Se rutan ” Hur man övar andra”.)

7 När du ger en broder en uppgift, förklara då med hjälp av Bibeln varför den behöver utföras. På det sättet lär du honom att tänka utifrån bibliska principer. Tänk dig att du ber en broder att hålla rent och fint vid entrén till Rikets sal och se till att det är säkert för vännerna att gå där. Du skulle kunna visa honom Titus 2:10 och förklara hur hans uppgift bidrar till att Rikets sal blir ”en prydnad för vår Räddares, Guds, lära”. Uppmuntra honom också att tänka på de äldre vännerna i församlingen och hur de får nytta av det han gör. Sådana samtal kan hjälpa honom att fokusera mer på människor än på regler. Och när han ser hur bröderna och systrarna i församlingen får nytta av det han gör kan han känna sig nöjd och glad.

8 Kom också ihåg att berömma brodern för att han försöker tillämpa de råd och förslag han får. Varför är det så viktigt? Uppriktigt beröm har samma effekt på människor som vatten har på växter – det får dem att utvecklas och blomstra. (Jämför Matteus 3:17.)

EN SÄRSKILD UTMANING

9. a) Vilken utmaning kan äldste i rikare länder ställas inför? b) Varför har en del yngre bröder aldrig satt sanningen främst i livet?

9 Äldste i rikare länder kanske ställs inför en annan utmaning: hur de ska motivera döpta bröder i 20–30-årsåldern att engagera sig mer i församlingen. Vi frågade erfarna äldste i ett 20-tal västländer vad de tror det beror på att en del yngre bröder drar sig för att ta emot ansvarsuppgifter i församlingen. Ett av de vanligaste svaren var faktiskt att de unga bröderna inte uppmuntrades att sätta upp andliga mål när de växte upp. I vissa fall blev till och med de som ville satsa på sanningen uppmuntrade av sina  föräldrar att satsa på högre utbildning eller en världslig karriär i stället! Därför kom sanningen aldrig först i livet för de här bröderna. (Matt. 10:24)

10, 11. a) Hur kan en äldste steg för steg hjälpa en broder som verkar oengagerad? b) Vilka bibelställen skulle en äldste kunna använda för att uppmuntra en broder, och varför det? (Se fotnoten.)

10 Om en broder verkar oengagerad kan det krävas både ansträngning och tålamod för att hjälpa honom att tänka i andra banor – men det går. Precis som en trädgårdsmästare kan få en planta att växa rakt genom att undan för undan binda upp stjälken, så kan du som äldste steg för steg hjälpa brodern att inse att han behöver ändra sin inställning till att ta emot uppgifter i församlingen. Men hur då?

11 Ta dig tid att lära känna brodern bättre. Berätta för honom att han behövs i församlingen. Allteftersom tiden går kan du ta vara på tillfällen att prata med honom om olika bibelställen och hjälpa honom att tänka över sitt överlämnande åt Jehova. (Pred. 5:4; Jes. 6:8; Matt. 6:24, 33; Luk. 9:57–62; 1 Kor. 15:58; 2 Kor. 5:15; 13:5) För att nå hjärtat skulle du kunna ställa sådana frågor som: Vad var det du lovade Jehova när du överlämnade dig åt honom? Hur tror du Jehova kände det när du blev döpt? (Ords. 27:11) Vad tyckte Satan om det? (1 Petr. 5:8) Underskatta aldrig den effekt det kan få på en broder att ni läser några väl valda bibelställen tillsammans. (Läs Hebréerna 4:12.) *

TA EMOT ÖVNING

12, 13. a) Vilken inställning hade Elisa till att bli övad? b) Hur belönade Jehova Elisa för hans trohet?

12 Yngre bröder, församlingen behöver er hjälp! Vilken inställning kommer att hjälpa er som är unga att bli mer användbara för Jehova? För att få svar på den frågan ska vi se närmare på vad en man som fick övning på Bibelns tid var med om.

13 För närmare 3 000 år sedan frågade profeten Elia den unge mannen Elisa om han ville bli hans medhjälpare. Elisa ställde upp på en gång, och han hjälpte troget Elia och tog hand om enklare uppgifter. (2 Kung. 3:11) Efter omkring sex års övning förstod Elisa att Elias uppdrag i Israel närmade sig sitt slut. Tre gånger försökte Elia få Elisa att sluta följa honom, men varje gång sa Elisa: ”Jag skall inte lämna dig.” Han hade bestämt sig för att stanna kvar hos sin mentor så länge som möjligt. Och Jehova belönade Elisas trohet och lojalitet genom att låta honom få se Elia mirakulöst föras i väg i en stormvind. (2 Kung. 2:1–12)

14. a) Hur kan unga bröder efterlikna Elisa? b) Varför är det så viktigt att den som får övning är pålitlig?

14 Hur kan du efterlikna Elisa? Ta villigt emot de uppgifter du får, även om de är av det enklare slaget. Se den äldstebroder som övar dig som en vän, och låt honom få veta hur mycket du uppskattar det han gör för dig. När du gör det är det som att du säger: ”Jag ska inte lämna dig.” Och viktigast av allt: Ta de uppgifter du får på allvar. Varför det? Jo, det är först när du visat att du är pålitlig och trogen som de äldste kan känna sig  övertygade om att Jehova vill att du ska få mer ansvar i församlingen. (Ps. 101:6; läs 2 Timoteus 2:2.)

VISA RESPEKT

15, 16. a) Hur visade Elisa att han respekterade sin mentor? (Se den inledande bilden.) b) Vad fick andra profeter att känna förtroende för Elisa?

15 Skildringen om Elias efterträdare Elisa visar också för bröder i dag hur de kan visa respekt för erfarna äldstebröder. Sedan Elia och Elisa hade besökt en grupp profeter i Jeriko gick de två männen till floden Jordan. Där ”tog Elia sin ämbetsklädnad och rullade ihop den och slog på vattnet, och så småningom delade det sig”. När de hade gått över den torra flodbädden ”gick [de] vidare och talade med varandra”. Det är tydligt att Elisa inte tyckte att han var fullärd än. Nej, ända tills Elia lämnade honom försökte han ta till sig vartenda ord från sin mentor. Elia fördes sedan i väg i stormvinden. När Elisa kom tillbaka till Jordan slog han med Elias klädnad på vattnet och sa: ”Var är Jehova, Elias Gud?” Och då delade sig vattnet igen. (2 Kung. 2:8–14)

16 Tänkte du på att Elisas första underverk var en exakt kopia av Elias sista underverk? Vad kan vi lära oss av det? Elisa tänkte inte att eftersom det var han som bestämde nu, så skulle han genast ändra på hur saker gjordes. Nej, han fortsatte att göra saker på samma sätt som Elia hade gjort. Därigenom visade Elisa respekt för sin mentor, och det fick andra profeter att känna förtroende för honom. (2 Kung. 2:15) Elisa tjänade sedan som profet i 60 år, och under den tiden gav Jehova honom kraft att utföra många fler underverk än Elia någonsin utförde. Vad kan du som får övning i dag lära dig av det?

17. a) Hur kan mer oerfarna bröder efterlikna Elisa? b) Hur skulle Jehova med tiden kunna använda bröder som gått framåt?

17 Tänk inte att det första du ska göra när du får ansvar i församlingen är att förändra saker och ting och göra allt helt annorlunda än det gjorts tidigare. Kom ihåg att det inte är dina önskningar, utan församlingens behov och vägledningen från Jehovas organisation som styr vilka förändringar som behöver göras. När Elisa gjorde som Elia hade gjort visade han respekt för sin företrädare och fick andra profeters förtroende. När du på liknande sätt följer bibliska metoder och gör som erfarna äldste gör, visar du att du respekterar dem, och dina bröder och systrar får då förtroende för dig. (Läs 1 Korinthierna 4:17.) Men allteftersom du får större erfarenhet kommer du helt säkert att få genomföra förändringar som hjälper församlingen att hålla jämna steg med Jehovas organisation. Och precis som det var i Elisas fall kanske Jehova med tiden ger dig kraft att göra ännu mer än de bröder som hjälpte dig att gå framåt. (Joh. 14:12)

18. Varför är det så viktigt att bröder får övning nu?

18 Vi hoppas att förslagen i den här artikeln och i den förra ska motivera fler äldste att avsätta tid till att öva andra. Vi hoppas också att bröder villigt ska ta emot sådan övning och sedan tillämpa det de lärt sig när de tar hand om Jehovas får. Allt detta kommer att stärka församlingarna världen över och hjälpa var och en av oss att förbli trogen under de stormiga tider som ligger framför oss.

^ § 5 Om en ung broder visar andlig mogenhet, är ödmjuk och fyller de bibliska kraven kan de äldste rekommendera honom som församlingstjänare, även om han ännu inte är 20 år. (1 Tim. 3:8–10, 12) Se Vakttornet för 1 juli 1989, sidan 29.

^ § 11 När du resonerar med en broder skulle du kunna använda tankar från Vakttornet för 15 april 2012, sidan 14–16, paragraf 8–13, och ”Bevara er själva i Guds kärlek”, kapitel 16, paragraf 1–3.