Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Kommer du att vara redo?

Kommer du att vara redo?

”Var alltså ständigt vaksamma, eftersom ni inte vet vare sig dagen eller timmen.” (MATT. 25:13)

1, 2. a) Vad berättade Jesus om de sista dagarna? b) Vad ska vi ta reda på i den här artikeln?

DET måste ha varit något alldeles extra att få sitta tillsammans med Jesus på Olivberget, med utsikt över templet i Jerusalem, och höra honom uttala en av sina mest spännande profetior. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes lyssnade med spänt intresse när Jesus talade om händelser som låg långt, långt fram i tiden. Han berättade en hel del om de sista dagarna för den här onda världen, den tid då han själv skulle styra i Guds rike. Jesus sa också att hans ”trogne och omdömesgille slav” skulle vara hans representant på jorden och se till att alla hans efterföljare fick andlig mat under den perioden. (Matt. 24:45–47)

2 Efter det, i samma profetia, berättade Jesus liknelsen om de tio jungfrurna. (Läs Matteus 25:1–13.) Vi ska nu ta reda på svaren på de här tre frågorna: 1) Vad är liknelsens grundbudskap? 2) Hur har trogna smorda visat att de följt  vägledningen i liknelsen, och vad har det lett till? 3) Hur kan vi alla ha nytta av den här liknelsen?

LIKNELSENS BUDSKAP

3. Vad har tidigare betonats i liknelsen om de tio jungfrurna, och vad kan resultatet ha blivit?

3 Som vi såg i förra artikeln så har den trogne slaven på senare år fokuserat mer på den praktiska tillämpningen av olika bibliska skildringar än på det symboliska och profetiska bildspråket. Tänk på Jesus liknelse om de tio jungfrurna. Förut kunde vi läsa i vår litteratur att exempelvis lamporna, oljan och kärlen symboliserade olika saker eller personer. Men skulle det kunna vara så att själva lärdomen gick förlorad när vi fokuserade på de små detaljerna? Som vi ska se är svaret på den frågan av stor betydelse.

4. Hur vet vi a) vem brudgummen är? b) vilka jungfrurna är?

4 Nu ska vi se på innehållet i Jesus liknelse, och vi kan börja med huvudpersonerna. Vem är brudgummen? Det är Jesus. Det vet vi eftersom han vid ett annat tillfälle kallade sig själv för brudgummen. (Luk. 5:34, 35) Och jungfrurna? I liknelsen säger Jesus att jungfrurna skulle vara beredda med tända lampor när brudgummen kom. Lägg märke till att Jesus gav liknande instruktioner till sin ”lilla hjord” av smorda efterföljare: ”Bind något om höfterna och håll era lampor brinnande och var själva lika människor som väntar på sin herre, när han återvänder från bröllopet.” (Luk. 12:32, 35, 36) Och både Paulus och Johannes liknade de smorda vid jungfrur. (2 Kor. 11:2; Upp. 14:4) Vi förstår alltså att varningen och råden i Matteus 25:1–13 riktar sig till Jesus smorda efterföljare.

5. Hur visar Jesus vilken tidsperiod liknelsen handlar om?

5 Vilken tidsperiod handlar liknelsen om? I slutet av liknelsen får vi en tydlig tidsangivelse. Jesus säger att brudgummen ”kom”. (Matt. 25:10) I Vakttornet för 15 juli 2013 behandlades Jesus profetia i Matteus 24:e och 25:e kapitel. I den profetian hänvisar han åtta gånger till sin ”ankomst” och till att han ska ”komma”, och varje gång är det olika former av samma grekiska ord som används. Vid alla de tillfällena syftade han på den tidpunkt under den stora vedermödan då han ska komma som domare och göra slut på den här världsordningen. Vi kan därför dra slutsatsen att liknelsen handlar om de sista dagarna men att han kommer under den stora vedermödan.

6. Vad är själva budskapet i liknelsen?

6 Vad är själva budskapet i liknelsen? Tänk på sammanhanget. Jesus hade precis berättat om sin trogne och omdömesgille slav. Den slaven skulle visa sig vara en liten grupp smorda män som skulle ta ledningen bland Jesus efterföljare i de sista dagarna, och Jesus ville understryka vikten av att de förblev trogna. Efter det riktade han sig till alla sina smorda efterföljare i de sista dagarna och uppmanade dem att ständigt vara vaksamma, så att de inte skulle förlora sin dyrbara belöning. (Matt. 25:13) Nu ska vi fortsätta vår genomgång av liknelsen och se hur de smorda har tagit till sig lärdomarna i den.

 HUR HAR DE SMORDA FÖLJT JESUS VÄGLEDNING?

7, 8. a) Vilka två egenskaper hjälpte de omdömesgilla jungfrurna att vara redo? b) Hur har de smorda visat sig vara redo?

7 Jesus liknelse visar att de omdömesgilla jungfrurna, till skillnad från de dåraktiga, var redo när brudgummen kom. Hur kunde de vara det? De var förberedda och de var vaksamma. Det var viktigt att de var alerta och höll lamporna brinnande; de skulle ju hålla sig vakna hela natten i väntan på brudgummens efterlängtade ankomst. Så till skillnad från de oförståndiga jungfrurna var de kloka jungfrurna väl förberedda och hade med sig extra olja till sina lampor. Har de trogna smorda kristna visat sig vara lika väl förberedda för Jesus ankomst?

8 Det har de verkligen! Under de sista dagarna har de smorda precis som de kloka jungfrurna varit redo att fullfölja sitt uppdrag ända fram till slutet. De har vetat från första början att de måste välja bort många av de materiella fördelarna i Satans värld för att kunna vara fokuserade på sin tjänst för Gud. De lägger ner hela sin själ i det arbetet eftersom de älskar Jehova och hans son och har ingen tanke på att bara vara trogna fram till ett visst datum. De är helt lojala och låter sig inte påverkas av den här världens låga moral och materialistiska, självupptagna livsstil. På så sätt är de hela tiden redo och ”lyser som ljusspridare”, även om brudgummen skulle komma senare än de hade förväntat. (Fil. 2:15)

9. a) Hur varnade Jesus för risken att somna till? b) Hur har de smorda reagerat på ropet ”Här är brudgummen”? (Se också fotnoten.)

9 Något som också gjorde att de kloka jungfrurna kunde vara redo för brudgummens ankomst var att de var vaksamma. Men i liknelsen sägs det ju att alla de tio jungfrurna ”satt ... och nickade och föll i sömn” medan de väntade på brudgummen, som verkade bli sen. Skulle alltså smorda kristna i vår tid kunna somna till, eller bli distraherade, medan de väntar på att Jesus ska komma? Ja. Jesus visste att till och med en person som är ivrig och angelägen skulle kunna tappa glöden på grund av någon svaghet. Trogna smorda har tagit till sig av den indirekta varningen i liknelsen och har verkligen arbetat hårt på att hålla sig alerta och vaksamma. I liknelsen reagerade alla jungfrurna på ropet: ”Här är brudgummen!” Men det var bara de kloka som hade varit förutseende och därför kunde vänta in honom. (Matt. 25:5, 6; 26:41) Hur är det då med de smorda i vår tid? De har också reagerat på ropet ”Här är brudgummen!” som hörts under de sista dagarna. De har sett de starka bevisen för att Jesus snart ska komma, och de är redo för hans ankomst. * Nu ska vi se närmare på slutet av liknelsen, som handlar om en specifik tidsperiod.

DE OMDÖMESGILLA BELÖNAS, DE DÅRAKTIGA STRAFFAS

10. Vilken fråga kan uppstå med tanke på samtalet mellan de omdömesgilla och de dåraktiga jungfrurna?

10 Det som kanske väcker mest frågor i den här liknelsen är det som händer  mot slutet, i samtalet mellan de dåraktiga och de omdömesgilla jungfrurna. (Läs Matteus 25:8, 9.) Man skulle kunna undra: När under Guds folks historia har de smorda någonsin vägrat hjälpa dem som bett om hjälp? Tänk återigen på när i tiden liknelsen utspelar sig. Enligt vår justerade förståelse kommer Jesus, brudgummen, för att döma i slutet av den stora vedermödan. Vore det då inte rimligt att den här delen av liknelsen handlar om tiden precis före hans ankomst? Jo, det verkar så, för vid det laget kommer de smorda att ha fått sitt slutgiltiga sigill.

11. a) Vad händer precis innan den stora vedermödan börjar? b) Vad förstår vi av att de kloka jungfrurna sa åt de oförståndiga att gå och köpa olja?

11 Innan den stora vedermödan bryter ut kommer alltså alla trogna smorda på jorden att slutgiltigt ha blivit försedda med sigill. (Upp. 7:1–4) Från och med då är det helt säkert att de kommer till himlen. Men tänk på åren innan den stora vedermödan börjar. Vad skulle hända om enskilda smorda inte förblev vaksamma och trogna? Då skulle de inte få något slutgiltigt sigill, och de skulle gå miste om sin himmelska belöning. Vid den tiden skulle andra trogna kristna ha blivit smorda med helig ande och ersatt dem. När vedermödan bryter ut kanske de blir helt chockade av det stora Babylons undergång. Och det kanske är först då de inser att de inte är redo för Jesus ankomst. Vad skulle hända om de i ren desperation bad om hjälp så här sent? Svaret finns i liknelsen. De kloka jungfrurna ville inte ge bort sin olja till de oförståndiga, utan sa i stället åt dem att gå och köpa olja. Men det var ju ”mitt i natten”. Skulle de hitta någon som sålde olja vid den tiden? Nej. Den bistra sanningen var att det helt enkelt var för sent.

12. a) Hur kommer situationen att se ut för smorda som inte bevarat sig trogna? b) Hur kommer det att gå för dem som liknar de oförståndiga jungfrurna?

12 På samma sätt kan de trogna smorda inte hjälpa någon under den stora vedermödan som inte har varit trogen. Då finns det ingen hjälp att få. Det är för sent. Så hur kommer det att gå för en sådan person? Lägg märke till vad som hände när de oförståndiga jungfrurna hade gått i väg för att försöka få tag på olja: ”Brudgummen [kom], och de jungfrur som var redo gick in med honom till bröllopsfesten; och dörren stängdes igen.” När Jesus kommer i sin härlighet i slutet av vedermödan ska han samla ihop de trogna smorda och ta dem till himlen. (Matt. 24:31; 25:10; Joh. 14:1–3; 1 Thess. 4:17) Därmed kommer dörren att vara stängd för dem som inte varit trogna och som liknar de oförståndiga jungfrurna. Och trots att de ropar ”Herre, herre, öppna för oss!” kommer han att svara: ”Jag säger er sanningen: Jag känner er inte.” Så tragiskt! (Matt. 7:21–23; 25:11, 12)

13. a) Varför ska vi inte anta att många smorda kommer att behöva ersättas? b) Hur visar liknelsen att Jesus har förtroende för de smorda? (Se den inledande bilden.)

13 Vilken slutsats kan vi dra av allt detta? Menade Jesus att många av hans smorda efterföljare inte skulle förbli trogna och att de skulle behöva  ersättas? Nej. Han hade ju precis sagt åt sin trogne och omdömesgille slav att akta sig för att bli en ond slav. Men det betydde inte att han förväntade att det skulle bli så. På samma sätt innehåller också den här liknelsen en varning. Precis som fem av jungfrurna var oförståndiga och fem var kloka, kan varje enskild smord individ välja att antingen hålla sig vaksam och beredd eller att vara oförståndig och illojal. Paulus gav sina smorda medkristna en liknande varning. (Läs Hebréerna 6:4–9; jämför 5 Moseboken 30:19.) Det här var verkligen raka och tydliga råd från Paulus, men hans ord visar också att han var övertygad om att hans bröder och systrar skulle få det ”som är bättre”, dvs. sin belöning. Det ligger samma varma känsla bakom Jesus varning i liknelsen. Han har fullt förtroende för sina smorda tjänare och vet att de kan hålla sig trogna och få sin fantastiska belöning!

LÄRDOMAR FÖR DE ”ANDRA FÅREN”

14. Vad kan de ”andra fåren” lära sig av liknelsen om de tio jungfrurna?

14 Liknelsen om de tio jungfrurna riktar sig till de smorda. Men betyder det att de ”andra fåren” inte kan ha någon nytta av den? (Joh. 10:16) Nej, tvärtom! Själva budskapet i liknelsen är enkelt: ”Var ständigt vaksamma.” Gäller det bara de smorda? Kom ihåg vad Jesus sa vid ett annat tillfälle: ”Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Var ständigt vaksamma.” (Mark. 13:37) Jesus förväntar samma sak av alla sina efterföljare: att de ska vara trogna och vaksamma. Så alla kristna kan följa de smordas goda exempel och låta tjänsten för Jehova komma på första plats i livet. Tänk också på att de dåraktiga jungfrurna bad de kloka om olja men inte fick någon. Det påminner oss om att vi har ett personligt ansvar att vara trogna, förberedda och vaksamma. Ingen annan kan vara det i vårt ställe. Vi kommer alla att stå inför den rättvise domaren, Jesus Kristus. Och vi måste vara redo – han kommer snart!

Uppmaningen att gå och köpa olja påminner oss om att vi har ett personligt ansvar att hålla oss trogna och vaksamma. Ingen annan kan göra det åt oss.

15. Varför ser vi alla fram emot bröllopet i himlen?

15 Alla kristna ser verkligen fram emot bröllopet som nämns i Jesus liknelse. De smorda kommer då att vara samlade i himlen, och efter kriget vid Harmageddon kommer de att bli Kristus brud. (Upp. 19:7–9) Alla på jorden kommer att få nytta av bröllopet i himlen, eftersom det kommer att resultera i ett fullkomligt styre över jorden. Så oavsett om vi har ett himmelskt eller ett jordiskt hopp vill vi verkligen ta till oss de viktiga lärdomarna i liknelsen om de tio jungfrurna. Vi vill visa att vi är redo genom att vara väl förberedda och vaksamma. Då kommer vi att få uppleva den fantastiska framtid som Jehova vill ge oss!

^ § 9 I liknelsen är det tydligt att det går en viss tid mellan ropet ”Här är brudgummen!” (vers 6) och brudgummens faktiska ankomst (vers 10). Under de sista dagarna har vaksamma smorda lagt märke till tecknet på Jesus närvaro, och de har förstått att han är ”här” som kung i Guds rike. Men nu måste de fortsätta hålla ut till dess han kommer.