Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låt Jehova stärka och skydda ditt äktenskap

Låt Jehova stärka och skydda ditt äktenskap

”Om inte Jehova vaktar staden vakar väktaren förgäves.” (PS. 127:1b)

1, 2. a) Varför gick 24 000 israeliter miste om sin belöning? b) Varför är den här händelsen relevant för oss i vår tid?

STRAX innan israeliterna skulle gå in i det utlovade landet började tusentals män ”bedriva otukt med Moabs döttrar”. Det ledde till att 24 000 israeliter dog. De hade väntat så länge och var så nära sin efterlängtade belöning. Men de gick miste om allt på grund av att de gav efter för den här frestelsen. (4 Mos. 25:1–5, 9)

2 Det här tragiska exemplet ”skrevs ner till varning för oss, över vilka slutet på tingens ordningar har kommit”. (1 Kor. 10:6–11) Vi lever nu i den avslutande delen av de ”sista dagarna” och står på tröskeln till den nya världen. (2 Tim. 3:1; 2 Petr. 3:13) Men sorgligt nog har en del av Jehovas tjänare släppt på försiktigheten och blivit indragna i sexuell omoral. De får ta konsekvenserna av ett sådant handlingssätt och riskerar dessutom att gå miste om eviga välsignelser.

3. Varför behöver gifta par Jehovas vägledning och beskydd? (Se den inledande bilden.)

3 Eftersom den här världen har blivit så fixerad vid sex  behöver gifta par Jehovas vägledning och beskydd för att kunna hålla sina äktenskap starka. (Läs Psalm 127:1.) Vi ska därför se närmare på hur de som är gifta kan stärka äktenskapet genom att skydda hjärtat, komma närmare Jehova, ta på sig den nya personligheten, ha en god kommunikation och fylla varandras känslomässiga och sexuella behov.

SKYDDA DITT HJÄRTA

4. Hur har en del kristna dragits in i sexuell omoral?

4 Hur skulle en kristen kunna bli indragen i sexuell omoral? Ofta börjar det med ögonen. Jesus sa: ”Var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, ... har [redan] begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matt. 5:27, 28; 2 Petr. 2:14) Många av dem som handlat omoraliskt har försvagat sin andlighet genom att se på pornografi, läsa erotisk litteratur eller titta på obscent material på internet. Andra har tittat på filmer, teaterföreställningar eller tv-program med detaljerade sexscener. Och en del har gått på nattklubbar och strippshower eller till salonger som erbjuder sensuell massage.

5. Varför måste vi skydda hjärtat?

5 En del faller för frestelsen att handla omoraliskt därför att de vänder sig till fel person för att få uppmärksamhet. Vi lever i en värld som är helt hämningslös och som frossar i all slags sexuell omoral. I en sådan miljö skulle vi med våra förrädiska och desperata hjärtan lätt kunna få romantiska känslor för någon annan än vår äktenskapspartner. (Läs Jeremia 17:9, 10.) Jesus sa: ”Ut ur hjärtat kommer till exempel onda överväganden, mord, äktenskapsbrott, otukt.” (Matt. 15:19)

6, 7. a) Vad kan orätta begär leda till? b) Hur kan man undvika att synda mot Jehova?

6 När orätta begär har slagit rot i hjärtat kan två personer som känner sig dragna till varandra börja prata om sådant som de egentligen inte borde prata om med någon annan än sin äktenskapspartner. Snart börjar de kanske hitta ursäkter för att träffas, och de tillfällen när de ”råkar” ses blir fler och fler. Allteftersom känslorna blir starkare försvagas deras andliga försvarsmekanismer. Ju längre de låter det gå, desto svårare blir det att sluta, även om de vet att det de gör är fel. (Ords. 7:21, 22)

7 De väljer att blunda för Jehovas principer när orätta begär och intima samtal leder till att de börjar hålla varandra i handen, kyssas och smeka och ta på varandra på ett sexuellt upphetsande sätt. Allt det här är sådant som bara hör hemma inom äktenskapet. De ”dras och lockas [”fångas som med bete”, noten] av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd”, i det här fallet sexuell omoral. (Jak. 1:14, 15) Så tragiskt! Hela den här situationen hade kunnat undvikas om de hade låtit Jehova hjälpa dem att stärka sin respekt för äktenskapet. Men vad innebär det i praktiken?

NÄRMA DIG JEHOVA

8. På vilket sätt kan vår vänskap med Jehova skydda oss?

8 (Läs Psalm 97:10.) Att vara Jehovas vän är ett starkt skydd mot sexuell omoral. När vi lär känna Jehovas fantastiska egenskaper anstränger vi oss  för att bli hans ”efterliknare, som älskade barn, och ... att vandra i kärlek”. Det ger oss styrka att stå emot ”otukt och orenhet av varje slag”. (Ef. 5:1–4) Och eftersom vi vet att ”Gud skall döma otuktiga och äktenskapsbrytare” vill vi göra allt vi kan för att ”äktenskapet skall hållas i ära”. (Hebr. 13:4)

9. a) Vad hjälpte Josef att stå emot sexuella inviter? b) Vad kan vi lära oss av Josefs exempel?

9 Några som tjänar Jehova har blivit andligt försvagade av att umgås med arbetskamrater som inte är vittnen utanför arbetstid. Men frestande situationer kan också uppstå under arbetstid. Det var precis vad som hände Josef. Hans arbetsgivares fru var uppenbart intresserad av honom och kom med sexuella inviter varje dag på arbetet. Till slut högg hon tag i honom och sa: ”Ligg med mig!” Men Josef lyckades ta sig därifrån. Hur kunde han hålla sig andligt stark under de här svåra omständigheterna? Han var fast besluten att inte låta någonting komma mellan honom och Jehova. Som en följd av det blev han av med sitt arbete och hamnade i fängelse på falska grunder, men Jehova välsignade honom. (1 Mos. 39:1–12; 41:38–43) Oavsett om vi är på jobbet eller någon annanstans måste vi undvika situationer som skulle kunna fresta oss att handla fel.

TA PÅ DIG DEN NYA PERSONLIGHETEN

10. På vilket sätt är den nya personligheten till skydd för äktenskapet?

10 Eftersom den nya personligheten är ”skapad enligt Guds vilja i sann rättfärdighet och lojalitet”, är den en förutsättning för att gifta par ska kunna vara andligt starka. (Ef. 4:24) De som tar på sig den nya personligheten måste ”döda” sina lemmar ”vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse, skadligt begär och vinningslystnad”. (Läs Kolosserna 3:5, 6.) Ordet ”döda” visar att vi verkligen måste anstränga oss för att kämpa emot orätta sexuella begär. Därför vill vi undvika allt som skulle kunna väcka begär till någon annan än vår äktenskapspartner. (Job 31:1) När vi lever efter Guds principer lär vi oss att avsky det onda och hålla fast vid det goda. (Rom. 12:2, 9)

11. Hur kan den nya personligheten stärka äktenskapet?

11 Den nya personligheten återspeglar ”bilden av honom som har skapat den”, Jehova. (Kol. 3:10) När både mannen och hustrun klär sig i ”medömkans ömma tillgivenhet, omtänksamhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod” får de ett starkare äktenskap och Jehovas välsignelse. (Kol. 3:12) De får också en mer harmonisk relation när de låter ”Kristi frid råda i ... [sina] hjärtan”. (Kol. 3:15) Ett par som har ”öm tillgivenhet för varandra” vill gärna ”ta ledningen i att bevisa varandra ära”. (Rom. 12:10)

12. Vilka egenskaper tycker du är viktiga i ett äktenskap?

12 Ett gift par fick frågan vilka egenskaper som hjälpt dem att få ett lyckligt äktenskap. Mannen, som heter Sid, svarade: ”Framför allt har vi alltid arbetat på att visa kärlek. Vi har också märkt att det är väldigt viktigt med mildhet.” Hans fru, Sonja, instämde och fortsatte: ”Omtänksamhet är  absolut nödvändigt. Vi jobbar också på vår ödmjukhet, även om det inte alltid är så lätt.”

KOMMUNICERA MED VARANDRA

13. Vad är viktigt i ett stabilt äktenskap, och varför det?

13 Något som är mycket viktigt i ett stabilt äktenskap är att man pratar med varandra på ett vänligt sätt. Tyvärr förekommer det att män och hustrur har en mer respektfull ton mot främlingar och husdjur än mot varandra. När de låter ”bitterhet och häftighet och vrede och allt skrikande och skymfande” finnas i äktenskapet bryts relationen långsamt ner. (Ef. 4:31) Så i stället för att försvaga äktenskapet med ständig kritik eller syrliga sarkasmer kan de bygga upp relationen genom att uttrycka sig milt och vänligt. (Ef. 4:32)

14. Vad måste vi undvika?

14 I Bibeln står det att det finns ”en tid att tiga”. (Pred. 3:7) Det här betyder självklart inte att vi kan gömma oss bakom en mur av tystnad och låta bli att kommunicera. En gift kvinna i Tyskland säger så här: ”Tystnaden kan verkligen såra.” Samtidigt konstaterar hon: ”Även om det inte alltid är så lätt att hålla sig lugn under press, är det inte heller bra att låta känslorna koka över. Då skulle man i stundens hetta kunna säga eller göra något som sårar ens partner och gör saken ännu värre.” Man löser inga problem genom att gapa och skrika eller försöka tiga ihjäl varandra. Äktenskapet blir starkare om man i stället bestämmer sig för att aldrig låta meningsskiljaktigheter urarta i långdragna gräl.

15. Hur kan god kommunikation stärka äktenskapet?

15 Vårda äktenskapet genom att ta er tid att dela tankar och känslor med varandra. Hur man säger något är lika  viktigt som vad man säger. Så försök att alltid vara vänlig i både tonfallet och ordvalet, även i svåra situationer. Då blir det lättare för din partner att ta in det du säger. (Läs Kolosserna 4:6.) De som är gifta stärker sitt äktenskap genom att bara använda ”det slags tal som är gott och tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det kan vara välgörande”. (Ef. 4:29)

God kommunikation gör äktenskapet starkare. (Se paragraf 15.)

FYLL VARANDRAS KÄNSLOMÄSSIGA OCH SEXUELLA BEHOV

16, 17. Varför är det viktigt att vara lyhörd för sin partners känslomässiga och sexuella behov?

16 Ett annat sätt att stärka äktenskapet är att sätta sin partners behov och önskningar framför sina egna. (Fil. 2:3, 4) Det är därför viktigt att både mannen och hustrun är lyhörda för varandras känslomässiga och sexuella behov. (Läs 1 Korinthierna 7:3, 4.)

17 Tyvärr drar sig en del som är gifta för att visa ömhet eller ha sexuellt umgänge, och en del män tycker att det är omanligt att visa känslor. Men i Bibeln står det: ”Ni män skall försöka förstå ... [era] hustrur.” (1 Petr. 3:7, Phillips) En gift man behöver tänka på att ”det som tillkommer” hans hustru är så mycket mer än bara det sexuella. Hon kommer säkert att få mer glädje av det intima umgänget om han är kärleksfull och omtänksam också vid andra tillfällen. När båda är hänsynsfulla kommer de lättare att kunna fylla varandras känslomässiga och sexuella behov.

18. Hur kan en man och en hustru stärka sitt äktenskap?

18 Även om det inte finns några ursäkter för att vara otrogen mot sin partner, skulle brist på närhet kunna vara en bidragande orsak till att någon söker ömhet och intimitet någon annanstans. (Ords. 5:18; Pred. 9:9) Därför uppmanar Bibeln gifta par: ”Beröva inte varandra detta, utom efter inbördes samtycke för en fastställd tid.” Av vilken anledning? ”Så att Satan inte kan fortsätta att fresta er på grund av er oförmåga att lägga band på er.” (1 Kor. 7:5) Det vore så sorgligt om ett par skulle låta Satan utnyttja deras brist på självbehärskning och få någon av dem att ge efter för en frestelse och vara otrogen. Men om de å andra sidan söker ”den andres fördel i stället för sin egen”, även när det gäller det sexuella, och gör det på grund av kärlek, inte pliktkänsla, så gör det att äktenskapet blir starkare. (1 Kor. 10:24)

FORTSÄTT SKYDDA DITT ÄKTENSKAP

19. Vad behöver vi bestämma oss för, och varför det?

19 Vi är så nära den nya världen nu. Om vi ger efter för orätta fysiska begär skulle det kunna sluta lika illa för oss som det gjorde för de 24 000 israeliterna på Moabs slätter. Efter att ha beskrivit den händelsen varnar Bibeln: ”Den som menar att han står [skall] se till att han inte faller.” (1 Kor. 10:12) Det är därför viktigt att man stärker sitt äktenskap genom att vara trogen mot Jehova och mot sin partner. (Matt. 19:5, 6) Vi måste nu, mer än någonsin, göra vårt ”yttersta för att slutligen av honom bli funna fläckfria och oklanderliga och i frid”. (2 Petr. 3:13, 14)