Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Förstår du ”Skrifternas innebörd”?

Förstår du ”Skrifternas innebörd”?

”Han [öppnade] helt deras sinnen till att fatta Skrifternas innebörd.” (LUK. 24:45)

1, 2. Vad gjorde Jesus för att uppmuntra sina lärjungar samma dag som han blev uppväckt?

SAMMA dag som Jesus uppstod var två av hans lärjungar på väg till en by som låg drygt en mil från Jerusalem. De visste fortfarande inte att Jesus hade blivit uppväckt, och allt som hade hänt de senaste dagarna hade gjort dem mycket nedstämda. Plötsligt var Jesus där och började gå tillsammans med dem. Vad gjorde han för att trösta dem? ”Med början från Mose och alla profeterna uttydde han för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.” (Luk. 24:13–15, 27) När han ”helt öppnade”, eller förklarade, Skrifterna för dem sägs det att deras hjärtan blev brinnande. (Luk. 24:32)

2 Samma kväll återvände de här lärjungarna till Jerusalem, och när de träffade apostlarna berättade de allt som de hade varit med om. Plötsligt stod Jesus mitt ibland dem. Men apostlarna blev skräckslagna och tvivlade på att det verkligen var han. Vad gjorde Jesus för att hjälpa dem? Det sägs att han ”helt [öppnade] deras sinnen till att fatta Skrifternas innebörd”. (Luk. 24:45)

3. Varför kan man känna sig nedstämd ibland, men vad kan man göra för att inte förlora glädjen?

3 Precis som lärjungarna kan vi bli nedstämda ibland. Vi  kanske gör allt vi kan i tjänsten för Jehova men tycker ändå inte att det blir några resultat. (1 Kor. 15:58) Eller så kanske vi tycker att de vi studerar med inte gör några direkta framsteg. En del av dem kanske vänder ryggen åt Jehova. Vad kan man göra för att inte förlora glädjen i sådana situationer? Något som kan hjälpa oss är att vi helt förstår innebörden i Jesus liknelser. Vi ska gå igenom tre liknelser och se vad vi kan lära oss av dem.

SÅNINGSMANNEN SOM SOVER

4. Vad betyder Jesus liknelse om såningsmannen?

4 (Läs Markus 4:26–29.) Vad betyder Jesus liknelse om såningsmannen? Mannen i liknelsen representerar enskilda förkunnare. Säden är budskapet om riket som vi predikar för uppriktiga människor. Att såningsmannen ”sover om natten och stiger upp på dagen” betyder att han lever ett normalt liv. Tillväxten sker inte från en dag till en annan, utan det går ett tag mellan sådd och skörd. Under den här perioden ”skjuter [säden] upp och växer sig hög”. Tillväxten sker ”av sig själv” och steg för steg. Det här liknar hur andlig tillväxt går till. Den sker också undan för undan. Och när en person går framåt och bestämmer sig för att tjäna Jehova, kan man säga att han eller hon bär frukt genom att överlämna sig och bli döpt.

5. Varför använde Jesus liknelsen om såningsmannen?

5 Varför använde Jesus den här liknelsen? Han ville hjälpa oss att förstå att det är Jehova som får sanningen att växa i hjärtat hos människor som är ”rätt sinnade”. (Apg. 13:48; 1 Kor. 3:7) Vi planterar och vattnar, men det är inte vi som får det att växa. Vi kan inte tvinga fram tillväxt eller få den att gå snabbare. Precis som mannen i liknelsen vet vi inte hur växtprocessen går till. Och ofta rullar livet bara på så att vi inte ens lägger märke till vad som händer. Men efter ett tag kanske budskapet om riket bär frukt och en ny lärjunge börjar samarbeta med oss i tjänsten. (Joh. 4:36–38)

6. Vad är det bra att komma ihåg när det gäller andlig tillväxt?

6 Vad kan vi lära oss av den här liknelsen? För det första måste vi komma ihåg att vi inte kan styra hur snabbt de vi studerar med gör framsteg. Om vi inser våra begränsningar på det området kommer vi inte att försöka pressa eller tvinga någon att bli döpt. Vi gör allt vi kan för att hjälpa och stötta dem vi studerar med, men samtidigt inser vi att de själva måste avgöra om de ska överlämna sig åt Jehova eller inte. Han vill att vi ska göra det av egen fri vilja därför att vi älskar honom. (Ps. 51:12; 54:6; 110:3)

7, 8. a) Vad mer kan vi lära oss av den här liknelsen? Berätta ett exempel. b) Vad lär det här oss om Jehova och Jesus?

7 För det andra hjälper den här liknelsen oss att känna glädje i tjänsten även om vi inte ser några omedelbara resultat av vårt arbete. Vi måste ha tålamod. (Jak. 5:7, 8) Även om vi gör vårt bästa för att hjälpa dem vi studerar med, kan det visa sig att sanningen inte slår rot i deras hjärta. Men det betyder inte i sig att vi har gjort något fel. Jehova låter bara sanningens säd växa hos ödmjuka personer som är villiga att göra förändringar. (Matt. 13:23) Därför säger siffror inte allt om hur effektiva vi är i tjänsten. Det som gör vår tjänst  framgångsrik i Jehovas ögon är inte hur de vi undervisar reagerar, utan att vi troget håller ut oavsett vilken respons vi får. (Läs Lukas 10:17–20; 1 Korinthierna 3:8.)

8 För det tredje ser vi inte alltid de förändringar som sker i någon annans hjärta. Ett gift par som en missionär studerade med kom till honom och frågade om de kunde få bli odöpta förkunnare. Han påminde dem om att de måste sluta röka först. När de berättade att de hade slutat flera månader tidigare blev han mycket förvånad. Varför hade de slutat? De hade förstått att Jehova alltid såg dem och att han inte skulle tycka om att de rökte i smyg. Så de kände att de måste fatta ett beslut – att röka när missionären var med eller att sluta helt och hållet. Deras kärlek till Jehova hjälpte dem att fatta rätt beslut. De hade växt andligen, och missionären hade ingen aning om hur de hade utvecklats.

DRAGNÄTET

9. Vad betyder liknelsen om dragnätet?

9 (Läs Matteus 13:47–50.) Vad betyder Jesus liknelse om dragnätet? Jesus liknade arbetet med att predika de goda nyheterna vid ett stort dragnät som sänks ner i vattnet. Med ett sådant nät kan man fånga stora mängder ”fisk av varje slag”, och på samma sätt drar vårt predikoarbete till sig miljontals människor av alla slag. (Jes. 60:5) Det ser vi till exempel på våra sammankomster och vid minneshögtiden varje år. En del av dem liknar de ”fina” fiskarna, och de förs in i den kristna församlingen. Men andra som samlas in liknar de ”odugliga” fiskarna, och Jehova godkänner dem inte.

10. Varför använde Jesus liknelsen om dragnätet?

10 Varför använde Jesus den här liknelsen? Det avskiljande som beskrivs i liknelsen syftar inte på det slutliga dömandet under den stora vedermödan. Det illustrerar i stället vad som skulle hända under de sista dagarna för den här onda världen. Jesus visade att inte alla som tilltalas av sanningen skulle ställa sig på Jehovas sida. Många har kommit på våra möten. Andra har studerat med oss men har inte velat överlämna sig åt Jehova. (1 Kung. 18:21) Och ytterligare andra har slutat gå på mötena. En del ungdomar har växt upp i familjer där föräldrarna är Jehovas vittnen men har inte utvecklat ett eget förhållande till Jehova. Men oavsett omständigheterna betonade Jesus att alla måste fatta ett eget beslut. Om vi fattar rätt beslut blir vi ”dyrbara”, eller ”åtråvärda”, i Jehovas ögon. (Hagg. 2:7; och noten)

... och för över det på vår tid.

11, 12. a) Vilken nytta kan vi ha av liknelsen om dragnätet? b) Vad lär det här oss om Jehova och Jesus?

11 Vilken nytta kan vi ha av liknelsen om dragnätet? Om vi förstår poängen med den här liknelsen kan det hjälpa oss att inte bli helt förkrossade eller alltför besvikna om någon som vi studerar med eller något av våra barn väljer att inte tjäna Jehova. Det kan hända även om vi har gjort allt vi har kunnat. Att en del börjar studera eller har kontakt med sanningen när de växer upp betyder inte att de automatiskt kommer att utveckla ett starkt förhållande till Jehova. De som inte är beredda att underordna sig Jehova kan inte bli hans tjänare.

En del som tycker om sanningen kommer att välja Jehovas sida. (Se paragraf 9–12.)

 12 Betyder det här att de som har lämnat sanningen aldrig får återvända till församlingen? Och hur är det med dem som i nuläget inte vill överlämna sig åt Jehova? Kommer de för alltid att räknas till de ”odugliga” fiskarna? Nej. Fram till att den stora vedermödan bryter ut kan de fortfarande bli Jehovas vänner. Det är som att Jehova ropar till dem: ”Vänd tillbaka till mig, så skall jag vända tillbaka till er.” (Mal. 3:7) Detta blir betonat i liknelsen om den förlorade sonen. (Läs Lukas 15:11–32.)

DEN FÖRLORADE SONEN

13. Vad betyder liknelsen om den förlorade sonen?

13 Vad betyder Jesus liknelse om den förlorade sonen? Den medkännande pappan i liknelsen är en bild av vår kärleksfulle himmelske Far, Jehova. Sonen som ber att få ut sitt arv och sedan slösar bort det representerar dem som irrar bort från församlingen. När de gör det är det som att de reser till ”ett avlägset land”, Satans värld, långt borta från Jehova. (Ef. 4:18; Kol. 1:21) Med tiden förstår många vilket misstag de har gjort och bestämmer sig för att återvända. Vägen tillbaka är inte lätt, men sådana ödmjuka och ångerfulla personer blir varmt välkomnade av vår förlåtande Far, Jehova. (Jes. 44:22; 1 Petr. 2:25)

14. Varför använde Jesus den här liknelsen?

14 Varför använde Jesus den här liknelsen? Han visade på ett rörande sätt hur starkt Jehova önskar att de som har kommit på avvägar ska återvända. Pappan i liknelsen slutade aldrig hoppas att hans son skulle komma tillbaka hem igen. Han fick syn på sin son ”medan han ännu var långt borta” och sprang fram och välkomnade honom. Det här kan motivera dem som har kommit ifrån sanningen att vända tillbaka till Jehova så snabbt det bara går. De är kanske andligt utmattade, och det kanske känns genant och svårt att vända tillbaka. Men det är värt alla ansträngningar – det kommer till och med att bli glädje i himlen när de återvänder. (Luk. 15:7)

15, 16. a) Vad kan vi lära oss av liknelsen om den förlorade sonen? Berätta några exempel. b) Vad lär det här oss om Jehova och Jesus?

15 Vilken nytta kan vi ha av liknelsen om den förlorade sonen? Vi bör följa Jehovas exempel. När någon återvänder  till församlingen vill ingen av oss vara ”alltför rättfärdig” och vägra att välkomna honom eller henne. Det skulle skada vårt eget förhållande till Jehova. (Pred. 7:16) Men vi kan lära oss mer av den här liknelsen. Vi betraktar någon som har irrat bort från församlingen som ett förlorat får, inte som ett hopplöst fall. (Ps. 119:176) Så vad gör vi om vi träffar någon som har kommit bort från församlingen? Kommer vi att kärleksfullt göra vår del för att hjälpa honom eller henne tillbaka? Kommer vi att informera de äldste direkt så att de kan erbjuda hjälp? Om vi förstår poängen med Jesus liknelse om den förlorade sonen kommer vi att göra det.

16 De som återvänder uppskattar Jehovas barmhärtighet och den kärlek som församlingen visar. En broder som var utesluten i 25 år berättar: ”Sedan jag blev återupptagen har min glädje ökat hela tiden, och Jehova har gett mig ’tider som ger ny styrka’. (Apg. 3:19) Alla är så kärleksfulla och har ställt upp för mig. Jag har fått en underbar andlig familj.” En ung syster som var borta från sanningen i fem år sa: ”Det går inte att förklara för andra hur det känns att så starkt få uppleva den kärlek som Jesus talade om. Det finns inget som går upp mot att tillhöra Jehovas organisation.”

17, 18. a) Vad har vi lärt oss av de här tre liknelserna? b) Vad bör vi göra?

17 Vad har vi lärt oss av de här tre liknelserna? För det första: Vi kan inte styra hur snabba framsteg de vi studerar med gör. Det får vi lämna åt Jehova. För det andra: Det är inte realistiskt att tro att alla som går på mötena eller studerar med oss kommer att bli Jehovas vittnen. Och för det tredje: Vi ska inte ge upp hoppet om att de som lämnar sanningen ska vända tillbaka till Jehova. Och när de återvänder välkomnar vi dem på ett sätt som återspeglar Jehovas kärlek.

18 Det är viktigt att vi fortsätter låta vår kunskap växa, förstår det vi lär oss och sedan tillämpar det så att vi blir visa. Så när vi läser Jesus liknelser kan vi fråga oss vad de betyder, varför de togs med i Bibeln, hur vi kan tillämpa lärdomarna och vad de lär oss om Jehova och Jesus. Då kan vi förstå ”Skrifternas innebörd”.