Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Ni är mina vittnen”

”Ni är mina vittnen”

”’Ni är mina vittnen’, lyder Jehovas uttalande.” (JES. 43:10)

1, 2. a) Vad betyder det att vara ett vittne, och vilken viktig information har nyhetsmedia inte rapporterat? b) Varför är Jehova inte beroende av media?

VAD betyder det att vara ett vittne? Enligt en ordbok är ett vittne en person som ser en viss händelse och sedan kan berätta om den. I staden Pietermaritzburg i Sydafrika finns det till exempel en dagstidning som numera heter The Witness (Vittnet) och som har getts ut i över 160 år. Namnet är passande, eftersom syftet med en dagstidning är att ge korrekta rapporter om vad som händer i världen. Tidningens grundare och ursprunglige redaktör lovade att tidningen skulle säga ”sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen”.

2 Men nyhetsmedia i stort har tyvärr ignorerat eller förvrängt en del av det viktigaste som finns att rapportera. Det gäller särskilt sanningen om Jehova Gud och vad han har gjort. Genom profeten Hesekiel sa Gud: ”Nationerna skall inse att jag är Jehova.” (Hes. 39:7) Men universums högste härskare är inte beroende av media. Han har omkring åtta miljoner vittnen som berättar om honom för människor ur alla nationer. De berättar om vad han har gjort tidigare, vad han gör nu och även om allt det fantastiska som han lovat att göra för mänskligheten i framtiden. I Jesaja 43:10 läser vi: ”’Ni är mina vittnen’, lyder Jehovas  uttalande, ’ja, min tjänare som jag har utvalt.’” När vi låter predikoarbetet vara det viktigaste i vårt liv visar vi att vi lever upp till det namn Jehova har gett oss.

3, 4. a) När antog bibelforskarna namnet Jehovas vittnen, och hur kände de inför det? (Se den inledande bilden.) b) Vilka frågor ska vi se närmare på?

3 Vilken fantastisk ära det är att få representera ”evighetens Kung”, Jehova, och bära hans namn! Han säger: ”Detta är mitt namn till oöverskådlig tid, och genom detta skall jag bli ihågkommen från generation till generation.” (1 Tim. 1:17; 2 Mos. 3:15; jämför Predikaren 2:16.) Bibelforskarna antog namnet Jehovas vittnen 1931. Många skrev för att visa sin uppskattning, och flera brev publicerades i den här tidskriften. En församling i Kanada skrev: ”Vi blev förtjusta över nyheten att vi är ’Jehovas vittnen’, och vi är fast beslutna att vara värdiga det namnet.”

4 Hur kan du visa att du ser det som en ära att få bära Jehovas namn? Och kan du förklara varför Jehova kallar oss för sina vittnen, som vi läser i Jesajas bok?

GUDS VITTNEN I FORNA TIDER

5, 6. a) Hur skulle israelitiska föräldrar vara vittnen för Jehova? b) Vad skulle israelitiska föräldrar också göra, och varför gäller det även föräldrar i dag?

5 På Jesajas tid var varje enskild israelit ett vittne för Jehova, och nationen som helhet var hans ”tjänare”. (Jes. 43:10) Israelitiska föräldrar vittnade till exempel genom att undervisa sina barn om hur Jehova hade handlat med deras förfäder. När barnen frågade varför de firade påsken skulle de säga: ”Det är påskoffret åt Jehova, som gick förbi Israels söners hus i Egypten  när han slog egyptierna med plågan, men befriade våra hus.” (2 Mos. 12:26, 27) Föräldrarna berättade säkert också om faraos reaktion när Mose bad honom låta israeliterna tillbe Jehova i vildmarken. Farao svarade: ”Vem är Jehova, att jag skulle lyda hans röst och släppa Israel?” (2 Mos. 5:2) De kunde också berätta om de tio plågor som drabbade landet och om hur israeliterna kom undan den egyptiska hären vid Röda havet. De här händelserna besvarade faraos fråga: Jehova var – och är – den Allsmäktige. Och israeliterna blev vittnen som kunde intyga att Jehova är den sanne Guden och att han håller sina löften.

6 Israeliter som uppskattade äran att få bära Jehovas namn vittnade naturligtvis även för sina icke-israelitiska slavar. Men eftersom folket skulle vara heligt behövde föräldrar också lära sina barn att leva enligt Jehovas normer. Jehova hade sagt: ”Ni skall visa er vara heliga, ty jag, Jehova, er Gud, är helig.” (3 Mos. 19:2; 5 Mos. 6:6, 7) Detta är verkligen ett bra exempel för kristna föräldrar i dag. De måste också lära sina barn att leva på ett sätt som blir till ära för Jehovas stora namn. (Läs Ordspråksboken 1:8; Efesierna 6:4.)

Det blir till ära för Jehovas namn att vi undervisar våra barn om honom. (Se paragraf 5 och 6.)

7. a) Hur påverkades omkringliggande nationer när israeliterna var trogna mot Jehova? b) Vilket ansvar har alla som bär Jehovas namn?

7 När israeliterna var trogna blev det alltså till ära för Jehovas namn. De hade fått veta: ”Alla jordens folk skall se att Jehovas namn har nämnts över dig, och de skall frukta dig.” (5 Mos. 28:10) Men tråkigt nog var israeliterna för det mesta otrogna. Om och om igen började de tillbe människogjorda avgudar. Dessutom blev de lika grymma som de kanaaneiska gudar de tillbad – de offrade sina barn och förtryckte de fattiga. Det här är verkligen en varning för oss. Vi måste alltid arbeta på att vara heliga och efterlikna den Allraheligaste, eftersom vi bär hans namn.

”SE! JAG GÖR NÅGOT NYTT”

8. Vilket uppdrag fick Jesaja av Jehova, och hur reagerade han?

8 Jehova förutsade att israeliterna skulle bli bortförda som fångar och sedan få bevittna hur han befriade dem på ett storslaget sätt. (Jes. 43:19) De första sex kapitlen i Jesajas bok består till största delen av varningar för de olyckor som skulle drabba Jerusalem och grannstäderna. Jehova, som kan läsa hjärtan, sa att Jesaja skulle fortsätta att förkunna varningen trots att han skulle möta allt hårdare motstånd. Jesaja blev bestört och ville veta hur länge israeliterna skulle vända ryggen åt Jehova. Vad fick han för svar? ”Till dess städerna brakar samman i ruiner, så att de är utan invånare, och husen är utan någon jordemänniska och själva marken ödeläggs och blir till en öde trakt.” (Läs Jesaja 6:8–11.)

9. a) När uppfylldes Jesajas profetia om Jerusalem? b) Vilken varning behöver vi lyssna på i dag?

9 Jesaja fick det här uppdraget i kung Ussias sista regeringsår, omkring 778 f.v.t. Han fortsatte att tjäna som profet i minst 46 år, till efter år 732, då Hiskia var kung. Detta var 125 år innan Jerusalem förstördes år 607. Guds folk blev alltså varnat i mycket god tid. I dag har Jehova också låtit sitt folk varna tydligt och i god tid för det som framtiden ska föra med sig. I 135 år har Vakttornet, från det allra  första numret på engelska, informerat sina läsare om att Satans onda styre snart ska få ett slut och ersättas av Jesus Kristus tusenårsregering. (Upp. 20:1–3, 6)

10, 11. Vad fick judarna i Babylon bevittna som uppfyllelse av Jesajas profetia?

10 Många trogna judar överlämnade sig åt babylonierna, överlevde Jerusalems förstöring och fördes bort som fångar till Babylon. (Jer. 27:11, 12) 70 år senare fick Guds folk i Babylon uppleva hur en fantastisk profetia uppfylldes: ”Detta är vad Jehova har sagt, er Återköpare, Israels Helige: ’För er skull skall jag sända bud till Babylon och låta fängelsernas bommar komma ner.’” (Jes. 43:14)

11 Den här profetian började uppfyllas en natt tidigt i oktober år 539. Då hände något omskakande: Mediens och Persiens härar invaderade Babylon medan stadens kung och hans män prisade sina avgudar och drack vin ur heliga kärl som hade förts bort från Jerusalems tempel. År 538 eller 537 befallde erövraren, Cyrus, att judarna skulle återvända till Jerusalem och bygga upp Jehovas tempel igen. Allt det här hade förutsagts av Jesaja. Genom Jesaja hade Jehova också lovat att ta hand om sitt ångerfulla folk och skydda dem när de återvände till Jerusalem. Jehova kallade dem ”det folk som jag har format åt mig, för att de skall förkunna mitt lov”. (Jes. 43:21; 44:26–28) När judarna hade återvänt och byggt upp templet i Jerusalem kunde de vittna om att Jehova, den ende sanne Guden, alltid håller sitt ord.

12, 13. a) Vad hände när israeliterna återvände för att bygga upp templet? b) Vilken förmån har de andra fåren, och vad kan de se fram emot?

12 När judarna återvände för att bygga upp templet följde även tusentals icke-israeliter med och tillbad Jehova tillsammans med dem. Längre fram slöt sig många andra icke-israeliter till nationen. (Esr. 2:58, 64, 65; Est. 8:17) I dag utgör de smorda kristna Guds nation, ”Guds Israel”, och den stora skaran av Jesus ”andra får” samarbetar lojalt med dem. (Gal. 6:16; Joh. 10:16; Upp. 7:9, 10) Både de smorda och de andra fåren har äran och förmånen att få kallas Jehovas vittnen.

13 Under tusenårsriket kommer den stora skaran att få en underbar möjlighet. De kommer att få berätta för dem  som uppstår hur det var att vara ett Jehovas vittne under de sista dagarna i Satans värld. Men det kommer vi bara att få göra om vi lever upp till vårt namn nu och arbetar på att vara heliga. Hur mycket vi än anstränger oss kan vi inte leva upp till Jehovas normer för helighet, och därför måste vi be honom om förlåtelse varje dag och visa att vi förstår vilken obeskrivlig ära det är för oss som syndare att få bära Guds heliga namn. (Läs 1 Johannes 1:8, 9.)

VAD GUDS NAMN BETYDER

14. Vad betyder namnet Jehova?

14 För att bättre förstå vilken stor ära det är att få bära Jehovas namn behöver vi veta vad det betyder. Namnet Jehova kommer från ett hebreiskt verb som betyder ”bli” och kan beskriva en handling. Det betyder av allt att döma ”han orsakar att någon (något) blir”. Den här definitionen stämmer väl in på Jehova, eftersom han har skapat det fysiska universum och allt liv och eftersom han förverkligar sina avsikter. Han ser till att hans avsikt och vilja genomförs oavsett vad någon motståndare, till exempel Satan, gör för att förhindra det.

15. Hur förklarade Jehova en sida av sin personlighet som återspeglas i hans namn? (Se rutan ” Ett namn med djup innebörd”.)

15 När Mose fick uppdraget att leda israeliterna ut ur Egypten förklarade Jehova en viktig sida av sin personlighet. (2 Mos. 3:14) Det verb han då använde är böjt i första person och besläktat med hans namn. Det kan översättas: ”Jag ska bli det jag väljer att bli.” Oavsett omständigheterna kommer Jehova alltså att bli vad som än krävs för att hans avsikt ska förverkligas. För israeliterna blev han en befriare, en beskyddare, en vägledare och en försörjare som gav dem allt de behövde i materiellt och andligt avseende.

HUR VI VISAR TACKSAMHET

16, 17. a) Hur kan vi visa tacksamhet över att vi får bära Jehovas namn? b) Vad ska vi ta upp i nästa artikel?

16 I dag fortsätter Jehova att leva upp till innebörden i sitt namn genom att ge oss allt vi behöver andligt och materiellt. Men hans namn är inte begränsat till vad han själv väljer att bli. Det visar också att han kan få sin skapelse att göra vad som än behövs för att hans avsikt ska förverkligas. Han använder till exempel sina vittnen för att utföra sitt verk. När vi mediterar över det blir vi motiverade att fortsätta leva upp till hans namn. 84-årige Kåre, som har varit ett vittne i Norge de senaste 70 åren, säger: ”Jag tycker att det är en stor ära att få tjäna Jehova, evighetens Kung, och få tillhöra det folk som bär hans heliga namn. Jag blir så glad av att få förklara sanningen från Bibeln och se hur människor lyser upp när de förstår den. Det är till exempel oerhört tillfredsställande att lära dem hur Kristus lösenoffer fungerar och hur de kan få evigt liv genom det och få leva i en fridfull och rättfärdig ny värld.”

17 På en del distrikt blir det svårare och svårare att träffa människor som vill lära sig mer om Gud. Men visst känner du som Kåre, att du blir väldigt glad när någon lyssnar och du får berätta om Jehovas namn? Men hur kan vi vara Jehovas vittnen och samtidigt Jesus vittnen? Den frågan ska vi ta upp i nästa artikel.