Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Går du framåt med Jehovas organisation?

Går du framåt med Jehovas organisation?

”Jehovas ögon vilar på de rättfärdiga.” (1 PETR. 3:12)

1. Vilken organisation ersatte Israels nation? (Se bilden här ovan.)

DET var Jehova som bildade den kristna församlingen i det första århundradet och återställde den sanna tillbedjan i vår tid. Som vi konstaterade i förra artikeln var Israels nation tidigare Guds utvalda folk. Men när de avföll bildade Jehova en ny nation som bestod av Jesus efterföljare. Den här nya organisationen representerade Jehova, och han såg till att den överlevde Jerusalems förstöring år 70. (Luk. 21:20, 21) Det som hände under det första århundradet förebildar sådant som rör Jehovas tjänare i vår tid. Satans världsordning går mot sitt slut, men Guds organisation kommer att överleva de sista dagarna. (2 Tim. 3:1) Hur kan vi vara så säkra på det?

2. Vad sa Jesus om den stora vedermödan, och hur kommer den att börja?

2 Jesus beskrev vad som skulle hända under hans osynliga närvaro och avslutningen på den här världsordningen. Han sa: ”Då skall det vara en stor vedermöda, en sådan som inte har förekommit sedan världens början intill nu, nej, inte heller på nytt skall förekomma.” (Matt. 24:3, 21) Den  här vedermödan börjar med att Jehova använder de politiska makterna för att krossa ”det stora Babylon”, världsväldet av falsk religion. (Upp. 17:3–5, 16) Vad händer sedan?

SATANS ANGREPP LEDER TILL HARMAGEDDON

3. Vad kommer att hända med Jehovas folk när den falska religionen är borta?

3 När all falsk religion är borta kommer Satan och olika delar av hans värld att vända sig emot Jehovas tjänare. I Bibeln beskrivs det hur ”Gog i landet Magog” angriper Guds folk: ”Som ett oväder skall du dra in. Som ett moln som övertäcker landet skall du bli, du och alla dina styrkor och de många folken vid din sida.” Eftersom Jehovas vittnen inte har några väpnade styrkor och är de mest fridsamma människor som finns kommer de att framstå som ett lätt byte. Men det angreppet är ett stort misstag! (Hes. 38:1, 2, 9–12)

4, 5. Hur kommer Jehova att reagera när Satan försöker krossa hans folk?

4 Hur kommer Jehova att reagera när Satan försöker krossa hans folk? Han kommer att använda sin makt som den Högste och gripa in för vår skull. Jehova tar det personligt när hans barn här på jorden blir angripna. (Läs Sakarja 2:8.) Vår himmelske Far kommer därför att agera omedelbart för att rädda oss. Som en kulmen kommer han att tillintetgöra Satans värld i Harmageddon, ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”. (Upp. 16:14, 16)

5 I en profetia om Harmageddon säger Bibeln: ”’Jehova har en rättstvist med nationerna. Han går till doms med allt kött. De ondskefulla ger han åt svärdet’, lyder Jehovas uttalande. Detta är vad härarnas Jehova har sagt: ’Se! En olycka går fram från nation till nation, och en väldig storm uppväcks från jordens mest avlägsna trakter. Och de som blir slagna av Jehova skall på den dagen ligga strödda från jordens ena ände till den andra. Man skall inte hålla klagan över dem, och de skall inte samlas ihop eller begravas. Som gödsel på marken skall de bli.’” (Jer. 25:31–33) Harmageddon innebär slutet för den här onda världen. Satans värld är snart borta, men den jordiska delen av Jehovas organisation kommer att överleva.

VARFÖR JEHOVAS ORGANISATION FORTSÄTTER VÄXA

6, 7. a) Hur församlas den stora skaran? b) Vilken ökning har vi sett de senaste åren?

6 Den jordiska delen av Guds organisation lever vidare och fortsätter växa därför att den består av människor som har hans godkännande. Bibeln försäkrar: ”Jehovas ögon vilar på de rättfärdiga, och hans öron är vända till deras ödmjuka bön.” (1 Petr. 3:12) I de rättfärdiga ingår ”en stor skara” som ”kommer ut ur den stora vedermödan”. (Upp. 7:9, 14) Lägg märke till att de som överlever beskrivs som ”en stor skara”, ett mycket stort antal människor. Kan du se dig själv bland dem som överlever ”den stora vedermödan”?

7 Hur församlas den stora skaran? Genom det förkunnararbete som Jesus förutsade skulle utföras under hans närvaro: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matt. 24:14) Arbetet med att predika är därför den viktigaste  uppgiften Guds organisation har under de sista dagarna. Det har lett till att flera miljoner människor har lärt sig att tillbe Jehova ”med ande och sanning”. (Joh. 4:23, 24) Under tjänsteåren 2003 till 2012 var det mer än 2 707 000 personer som överlämnade sig åt Jehova och blev döpta. Det finns nu långt över 7,9 miljoner Jehovas vittnen världen över, och miljontals andra kommer regelbundet tillsammans med oss, speciellt vid Åminnelsen varje år. Vi nämner inte sådana siffror för att skryta, för det är Gud ”som får det att växa”. (1 Kor. 3:5–7) Men vi gläds åt att den stora skaran blir större och större för varje år som går.

8. Varför ökar Jehovas vittnen så snabbt i antal?

8 Tack vare Jehovas välsignelse har antalet Jehovas vittnen ökat på ett fantastiskt sätt. (Läs Jesaja 43:10–12.) Den här ökningen var förutsagd i en profetia: ”Den minste skall bli till en skara på tusen, och den ringaste till en mäktig nation. Jag, Jehova, skall påskynda det när tiden är inne.” (Jes. 60:22) I början av vår nutida historia var de smorda kristna som ”den minste”, men efter hand blev de allt fler. (Gal. 6:16) Jehova har sedan fortsatt att välsigna sin organisation, och nu växer den i snabb takt när den stora skaran samlas in.

VAD FÖRVÄNTAR JEHOVA AV OSS?

9. Vad måste vi göra om vi vill uppleva den fantastiska framtid som utlovas i Bibeln?

9 Oavsett om vi tillhör de smorda kristna eller den stora skaran utlovar Bibeln en fantastisk framtid. Men för att få uppleva den måste vi göra vad Jehova förväntar av oss. (Jes. 48:17, 18) Tänk på israeliterna under Moses lag. Ett av syftena med de olika buden i lagen var att skydda folket. Det fanns bland annat lagar som handlade om sexualmoral, affärsverksamhet, barnuppfostran och relationer till andra människor. (2 Mos. 20:14; 3 Mos. 19:18, 35–37; 5 Mos. 6:6–9) Det är likadant i dag. Jehovas lagar och principer skyddar oss, och vi tycker verkligen inte att det är betungande att göra hans vilja. (Läs 1 Johannes 5:3.) Men viktigast av allt är att det hjälper oss att vara ”sunda i tron”. (Tit. 1:13)

10. Varför måste vi planera så att vi får tid att studera Bibeln och ha vår andliga familjekväll?

10 Den jordiska delen av Jehovas organisation går framåt på flera områden. Vår förståelse av Bibelns sanning blir till exempel hela tiden klarare. Och det är precis som det ska vara, för Bibeln säger att ”de rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet tills det är full dag”. (Ords. 4:18) Men det kan vara bra att fråga sig själv: ”Har jag följt med så att jag vet hur ljuset har ökat över olika bibelställen? Läser jag Bibeln varje dag? Läser jag all ny litteratur vi får? Hur fungerar den andliga familjekvällen för oss?” De flesta skulle hålla med om att inget av det här är svårt i sig. Ofta handlar det bara om att planera in tid för det. Det är otroligt viktigt att vi studerar Guds ord, tillämpar det vi lär oss och går framåt andligen, speciellt med tanke på att den stora vedermödan är så nära.

11. Vilken nytta har vi av våra möten och sammankomster?

11 Jehovas organisation har vårt bästa för ögonen när den uppmuntrar oss att följa Paulus råd: ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och  förträffliga gärningar, och låt oss inte försumma att komma tillsammans, som några har för vana, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig.” (Hebr. 10:24, 25) De forntida israeliterna samlades vid årliga högtider och andra tillfällen då de tillbad Jehova och fick undervisning. Det här var höjdpunkter som gav stor glädje, som den speciella lövhyddohögtid de firade på Nehemjas tid. (2 Mos. 23:15, 16; Neh. 8:9–18) På samma sätt har vi nytta av våra sammankomster och möten. De hjälper oss att hålla oss nära Jehova och tjäna honom med glädje, och därför vill vi göra vårt bästa för att alltid vara med. (Tit. 2:2)

12. Hur ska vi känna för arbetet med att förkunna om Guds rike?

12 Eftersom vi tillhör Guds organisation har vi glädjen att få ta del i ”det heliga arbetet med Guds goda nyheter”. (Rom. 15:16) När vi tar del i det här ”heliga arbetet” blir vi ”medarbetare” till Jehova, som kallas ”den Helige”. (1 Kor. 3:9; 1 Petr. 1:15) Arbetet med att förkunna de goda nyheterna bidrar till att Jehovas namn äras. Det är verkligen en obeskrivlig förmån att få sprida ”den lycklige Gudens härliga goda nyheter”. (1 Tim. 1:11)

13. Vad måste vi göra för att må bra andligen och få leva?

13 Jehova vill att vi ska må bra andligen, och därför vill han att vi ska hålla oss tätt till honom och alltid samarbeta med hans organisation. Mose sa till israeliterna: ”Jag tar i dag himlen och jorden till vittnen mot er att jag har förelagt dig livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Du skall välja livet för att du skall få leva, du och din avkomma, genom att älska Jehova, din Gud, genom att lyssna till hans röst och genom att hålla fast vid honom, ty han ger dig liv och en lång följd av dagar, så att du får bo på den mark som Jehova med ed lovade dina förfäder Abraham, Isak och Jakob.” (5 Mos. 30:19, 20) Vi kan alltså välja livet genom att göra Jehovas vilja, dvs. älska honom, lyssna till hans röst och hålla fast vid honom.

14. Hur kände en broder för den synliga delen av Jehovas organisation?

14 Broder Pryce Hughes höll lojalt fast vid Jehova och hans organisation hela sitt liv. Han skrev: ”Jag är så tacksam över att jag ända sedan tiden strax före 1914 och fram till i dag har känt till Jehovas vilja och kunnat rätta mitt liv efter den. ... Om det är något som har varit viktigt för mig, så har det varit att hålla mig tätt till Jehovas synliga organisation. Jag lärde mig redan tidigt hur oförståndigt det är att förlita sig på ett mänskligt resonemang. När jag väl hade kommit fram till detta, beslutade jag mig för att stanna kvar hos den trogna organisationen. Hur skulle man annars kunna få Jehovas ynnest och välsignelse?”

FORTSÄTT FRAMÅT MED GUDS ORGANISATION

15. Vilket bibliskt exempel hjälper oss att förstå hur vi ska se på justeringar av lärofrågor?

15 För att vi som individer ska få Jehovas godkännande och välsignelse måste vi samarbeta med hans organisation och acceptera justeringar av lärofrågor. Efter Jesus död fanns det tusentals kristna judar som var ”nitiska för lagen” och tyckte att det var svårt att bryta sig loss från den. (Apg. 21:17–20)  Men det som Paulus skrev i Hebréerbrevet hjälpte dem att förstå att de inte hade blivit helgade genom offer ”som frambärs enligt lagen”, utan ”genom offret av Jesu Kristi kropp en gång för alla”. (Hebr. 10:5–10) De flesta kristna med en judisk bakgrund justerade säkert sitt tänkesätt och gjorde andliga framsteg. Vi måste också studera flitigt och ha ett öppet sinne när vår förståelse av Bibeln justeras eller vi får nya anvisningar för hur vi ska utföra vår tjänst.

16. a) Vilka välsignelser kommer att göra livet i den nya världen till något alldeles speciellt? b) Vad längtar du efter i den nya världen?

16 Alla som fortsätter att vara lojala mot Jehova och hans organisation kan se fram emot stora välsignelser. De smorda kommer att bli medregenter med Kristus i himlen. (Rom. 8:16, 17) Och de som har ett jordiskt hopp längtar efter en underbar framtid utan slut i Guds nya värld. Dessutom har vi alla den stora glädjen att få berätta för andra om den framtid Gud har utlovat. (2 Petr. 3:13) I Psalm 37:11 sägs det: ”De ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” Man ”skall bygga hus och bo i dem” och få njuta av ”sina händers verk”. (Jes. 65:21, 22) Då är förtryck, fattigdom och svält ett minne blott. (Ps. 72:13–16) Falsk religion lär inte längre ut några lögner om Gud, för den är borta för alltid. (Upp. 18:8, 21) De döda får uppstå och har möjlighet att leva för evigt. (Jes. 25:8; Apg. 24:15) Vilken spännande framtid alla som har överlämnat sig åt Jehova har! För att vi själva ska få uppleva allt det här måste vi utvecklas andligen. Det innebär att vi måste gå framåt med Jehovas organisation och alltid hålla jämna steg med den.

Kan du se dig själv i paradiset? (Se paragraf 16.)

17. Vilken inställning bör vi ha till Jehova och hans organisation?

17 Slutet för den här världsordningen är mycket nära, och därför är det viktigt att vi håller vår tro stark och är tacksamma för att vi kan tillbe Jehova med hans organisation. Det var precis den inställningen psalmisten David hade. Han sjöng: ”Ett enda har jag bett Jehova om – det är vad jag söker: att få bo i Jehovas hus alla mina livsdagar, för att betrakta Jehovas ljuvlighet och med uppskattning se på hans tempel.” (Ps. 27:4) Låt oss alla hålla fast vid Jehova och fortsätta framåt med hans organisation.