Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ingen kan tjäna två herrar

Ingen kan tjäna två herrar

”Ingen kan vara slav åt två herrar ... Ni kan inte vara slavar åt Gud och åt Rikedomen.” (MATT. 6:24)

1–3. a) Vilken ekonomisk situation har många familjer, och hur försöker en del lösa den? (Se bilden här ovan.) b) Vad behöver man ta med i beräkningen om man har barn?

”MIN man, James, var helt slut när han kom hem från jobbet på kvällarna, och ändå hade vi inte mycket mer än mat för dagen”, berättar Marilyn. * ”Jag ville gärna avlasta honom och göra så att vår son, Jimmy, kunde få lite av allt det som skolkompisarna hade.” Marilyn ville också spara en del inför framtiden och hjälpa sina närmaste släktingar. Många av hennes vänner hade flyttat utomlands för att tjäna mer pengar. Men själv hade hon blandade känslor inför en sådan flytt. Varför det?

2 Marilyn tyckte att det skulle kännas hemskt att flytta ifrån sin man och sin son och överge deras stabila andliga rutiner. Samtidigt tänkte hon på andra som hade rest utomlands ett tag, och deras familjer verkade klara sig andligen. Ändå var hon orolig för hur hon skulle kunna uppfostra Jimmy på avstånd. Skulle hon kunna uppfostra honom ”i Jehovas tuktan och allvarliga förmaning” via internet? (Ef. 6:4)

3 Marilyn bad andra om råd. Hennes man ville inte att hon skulle åka, men han sa också att han inte tänkte hindra henne. Äldstebröderna och andra i hennes församling  varnade henne för att flytta, men flera systrar tyckte att hon skulle göra det. ”Om du älskar din familj så flyttar du”, sa de. ”Du kan tjäna Jehova var du än är.” Trots sina betänkligheter valde Marilyn att ge sig av. ”Jag blir inte borta så länge”, sa hon till James och Jimmy.

FAMILJEFÖRPLIKTELSER OCH BIBLISKA PRINCIPER

4. Varför väljer många att flytta ifrån familjen, och vad händer ofta med deras barn?

4 Jehova vill inte att hans tjänare ska leva i misär, och ett av de äldsta sätten att komma undan fattigdom är att flytta till ett område med bättre möjligheter. (Ps. 37:25; Ords. 30:8) Patriarken Jakob skickade sina söner till Egypten för att köpa mat under en svältperiod. * (1 Mos. 42:1, 2) Men de flesta som söker sig utomlands i dag gör det inte på grund av svält. Varför flyttar de då? En del har stora skulder. Och andra vill helt enkelt höja familjens levnadsstandard. Om ekonomin där man bor gör det svårt att förbättra situationen kan det sluta med att någon i familjen flyttar, antingen inom landet eller till ett annat land. Små barn lämnas ofta kvar hos den ena föräldern, ett äldre syskon, far- och morföräldrar, andra släktingar eller vänner. Många känner att det är svårt att lämna familjen men tycker inte att de har något val.

5, 6. a) Vad lärde Jesus om lycka och trygghet? b) Vilka materiella saker lärde Jesus sina efterföljare att be om? c) På vilket sätt välsignar Jehova oss?

5 Många på Jesus tid var också fattiga, och de kan ha tänkt att de skulle bli lyckligare och tryggare om de hade mer pengar. (Mark. 14:7) Men Jesus ville inte att de skulle förlita sig på materiella saker. Han lärde dem att de skulle förtrösta på Jehova, som är källan till bestående rikedomar. I bergspredikan förklarade han att det är vänskap med vår himmelske Far som ger verklig lycka och trygghet, inte materiella saker eller våra egna ansträngningar.

6 Jesus lärde oss inte att be om ekonomisk trygghet, utan om våra dagliga behov, ”vårt bröd för denna dag”. Han sa också: ”Sluta upp med att samla skatter åt er på jorden ... Samla i stället skatter åt er i himlen.” (Matt. 6:9, 11, 19, 20) Vi kan lita på att Jehova kommer att välsigna oss, precis som han lovar. Och det betyder inte bara att han godkänner oss, det betyder att han aktivt hjälper oss att få det vi verkligen behöver. Det enda sättet att få verklig lycka och trygghet är att förlita sig på vår omtänksamme Far i stället för på pengar. (Läs Matteus 6:24, 25, 31–34.)

7. a) Vilka har Jehova gett ansvaret att uppfostra barn? b) Varför behöver båda föräldrarna vara engagerade i barnen?

7 Att ”först söka” Guds rättfärdighet innebär bland annat att man har samma syn på familjeförpliktelser som han. Moses lag innehåller en princip som även gäller de kristna: Föräldrar måste själva ge sina barn andlig undervisning. (Läs 5 Moseboken 6:6, 7.) Gud har gett det här ansvaret till föräldrarna, inte till far- och morföräldrar eller någon annan. Kung Salomo sa: ”Lyssna, min son, till din fars tuktan, och överge inte din mors lag.” (Ords. 1:8) Jehova vill att hela familjen ska bo tillsammans så att båda föräldrarna kan undervisa och vägleda barnen. (Ords. 31:10, 27, 28) Mycket av det som barnen lär sig av föräldrarna, särskilt när det gäller andliga saker,  snappar de upp när de hör föräldrarna prata om Jehova och ser dem tjäna honom varje dag.

OVÄNTADE KONSEKVENSER

8, 9. a) Vilka förändringar sker ofta i familjen när den ena föräldern bor någon annanstans? b) Vilka känslomässiga och moraliska konsekvenser kan det få att en familj inte lever tillsammans?

8 Många som funderar på att flytta utomlands inser att det kan skapa vissa problem. Men det är omöjligt att veta exakt hur det kommer att påverka familjen. (Ords. 22:3) * Så fort Marilyn hade åkt märkte hon hur ont det gjorde att vara borta från familjen. Hennes man och son kände likadant. Lille Jimmy frågade ofta: ”Varför vill du inte bo hos oss längre?” Marilyn hade planerat att vara borta några månader, men månaderna blev till år, och hon märkte att familjen förändrades. Jimmy blev reserverad och pratade inte lika mycket med henne längre. Marilyn säger: ”Han älskade mig mindre och mindre.”

9 När föräldrar och barn inte lever tillsammans kan de drabbas både känslomässigt och moraliskt. * Ju yngre barnen är och ju längre de är skilda från sina föräldrar, desto större blir skadan. Marilyn förklarade för Jimmy att det var för hans skull hon gjorde uppoffringar. Men för Jimmy kändes det som att hon hade övergett honom. I början var han arg för att hon var borta. Men senare, när hon kom och hälsade på, blev han irriterad på att hon var hemma. Precis som många andra barn som lämnats kvar kände Jimmy att hon inte förtjänade att bli älskad och respekterad längre. (Läs Ordspråksboken 29:15.)

Man kan inte krama sitt barn över nätet.

10. a) Hur kan barnen påverkas om föräldrar ger presenter som kompensation för att de är borta? b) Vad går barnen miste om när en förälder försöker uppfostra dem på distans?

10 Marilyn försökte kompensera Jimmy genom att skicka pengar och presenter. Men hon märkte att han ändå gled längre och längre ifrån henne och att hon i själva verket lärde honom att sätta materiella saker före familjen och till och med före Jehova. (Ords. 22:6) ”Du behöver inte komma hem”, sa Jimmy till henne. ”Skicka presenter i stället.” Marilyn förstod till slut att hon inte kunde uppfostra sin son på distans via brev, telefonsamtal eller datorn. Hon säger: ”Man kan inte ge sitt barn en puss eller godnattkram över nätet.”

Vilken fara kan du utsättas för när du bor långt ifrån din partner? (Se paragraf 11.)

11. a) Hur påverkas äktenskapet av att man väljer att inte leva tillsammans? b) Vad fick en syster att förstå att hon borde flytta hem till sin familj igen?

 11 Marilyns förhållande till sin man, James, och till Jehova blev också lidande. Hon kunde på sin höjd använda en dag i veckan till möten och tjänst, och hennes arbetsgivare gjorde sexuella närmanden. Eftersom Marilyn och James inte kunde prata med varandra om sina problem, anförtrodde de sig åt andra och var nära att göra sig skyldiga till otrohet. Även om ingen av dem begick äktenskapsbrott förstod Marilyn att de inte kunde följa Bibelns uppmaning att fylla varandras känslomässiga och sexuella behov när de var åtskilda. De gick miste om närheten i vardagen – spontana samtal, en blick, ett leende, en snabb beröring eller en varm kram. (Höga V. 1:2; 1 Kor. 7:3, 5) Och de kunde inte tillbe Jehova tillsammans med sin son. Marilyn berättar: ”På en sammankomst hörde jag att man behöver ha ett regelbundet familjestudium för att kunna överleva Jehovas stora dag, och då förstod jag att jag behövde flytta tillbaka. Jag behövde bygga upp min familj och min andlighet igen.”

GODA RÅD, DÅLIGA RÅD

12. Vilket bibliskt råd kan man ge dem som bor långt ifrån sin familj?

12 Marilyns beslut att flytta hem igen väckte blandade reaktioner. Äldstebröderna berömde henne för hennes tro och mod. Men en del andra som också bodde långt ifrån sina familjer gjorde inte det. I stället för att följa hennes goda exempel försökte de övertala henne att stanna. ”Du kommer snart tillbaka”, sa de. ”Hur ska ni klara er om du flyttar hem?” Sådana kommentarer går rakt emot det Bibeln säger, att vi ska uppmuntra medtroende att ta hand om sin egen familj, ”så att Guds ord inte blir skymfat”. (Läs Titus 2:3–5.)

13, 14. Varför kan det krävas stark tro att sätta Jehova framför andras förväntningar? Berätta ett exempel.

13 Många som flyttar ifrån sina familjer för att arbeta har vuxit upp i kulturer där traditionen och plikten mot familjen, särskilt mot föräldrarna, kommer före allt annat. Det krävs verkligen stark tro av en kristen att gå emot allmänhetens uppfattningar och släktens önskningar för att göra Jehovas vilja.

14 Tänk till exempel på Carin. Hon berättar: ”När min son Don föddes jobbade min man och jag utomlands, och jag hade nyligen börjat studera Bibeln. Alla i släkten väntade sig att jag skulle  skicka hem Don och låta mina föräldrar ta hand om honom tills vi hade fått en stabil ekonomi.” Men Carin insisterade på att ta hand om Don själv, och både hennes släktingar och hennes man skrattade åt henne och tyckte hon var lat. ”Just då kunde jag ärligt talat inte förstå varför det skulle vara så fel att lämna Don hos mina föräldrar några år”, säger Carin. ”Men jag visste att Jehova har gett oss som föräldrar uppgiften att uppfostra vår son.” När hon blev gravid igen krävde hennes man, som inte var ett vittne, att hon skulle göra abort. Men hennes tidigare beslut hade stärkt hennes tro och gjorde att hon kunde stå fast den här gången också. I dag är hon, hennes man och deras barn glada att familjen har hållit ihop. Om Carin hade låtit någon annan uppfostra något av barnen kunde det ha slutat på ett helt annat sätt.

15, 16. a) Hur upplevde en syster sin uppväxt? b) Varför vill hon inte uppfostra sin dotter på samma sätt?

15 En syster som heter Vicky berättar: ”Jag fick bo hos min mormor några år, men min lillasyster bodde kvar hos våra föräldrar. När jag fick flytta tillbaka till mamma och pappa hade jag inte samma känslor för dem längre. Min syster kramade dem och kunde prata med dem om allt. Så var det inte för mig, och även som vuxen har jag haft svårt att öppna mig för dem. Min syster och jag har lovat våra föräldrar att vi ska ta hand om dem när de blir gamla. För mig är det mest en plikt, men min syster kommer att göra det av kärlek.”

16 ”Nu vill mamma att jag ska skicka min dotter till henne, precis som hon skickade mig till sin mamma”, säger Vicky. ”Jag har vänligt men bestämt sagt nej. Min man och jag vill själva lära vår dotter att tjäna Jehova. Och jag vill inte att min dotter och jag ska ha en dålig relation när hon blir äldre.” Vicky har förstått att det alltid är bäst att sätta Jehova och hans principer framför ekonomiska mål och andras förväntningar. Jesus sa klart och tydligt: ”Ingen kan vara slav åt två herrar ... Ni kan inte vara slavar åt Gud och åt Rikedomen.” (Matt. 6:24; 2 Mos. 23:2)

JEHOVA KAN GE OSS ”FRAMGÅNG”

17, 18. a) Varför har de kristna alltid ett val? b) Vilka frågor ska vi se närmare på i nästa artikel?

17 Vår Far, Jehova, har lovat att se till att vi får det vi verkligen behöver förutsatt att vi sätter hans rike och hans rättfärdighet främst i vårt liv. (Matt. 6:33) Sanna kristna har därför alltid ett val. Oavsett vilka problem vi ställs inför har Jehova lovat att skapa en utväg som inte kräver att vi bryter mot Bibelns principer. (Läs 1 Korinthierna 10:13.) Bibeln uppmanar oss att ”vänta” på Jehova och förlita oss på honom. Det gör vi genom att be om vishet och vägledning och sedan följa hans bud och principer. Då lovar han att han ”skall handla” för att hjälpa oss. (Ps. 37:5, 7) Han kommer att välsigna oss aktivt när vi tjänar honom som vår ende herre. Han kommer att ge oss framgång i livet. (Jämför 1 Moseboken 39:3.)

18 Vad kan man göra för att reparera den skada som har uppstått genom att familjen varit åtskild? Hur kan man försörja sin familj utan att flytta? Och hur kan vi uppmuntra andra att fatta rätt beslut i sådana situationer? Vi ska se närmare på de frågorna i nästa artikel.

^ § 1 Namnen har ändrats.

^ § 4 Jakobs söner behöver inte ha varit ifrån sina familjer mer än tre veckor när de reste till Egypten. När Jakob och hans söner senare flyttade till Egypten tog de med sig sina fruar och barn. (1 Mos. 46:6, 7)

^ § 8 Se ”Immigration – drömmar och verklighet” i Vakna! för februari 2013.

^ § 9 Rapporter från olika länder visar att en del fått allvarliga problem när de har flyttat ifrån sin äktenskapspartner eller sina barn för att arbeta utomlands. Några exempel är otrohet (av en eller båda makarna), homosexuella handlingar eller incest. Barnen kan få problem i skolan, bli aggressiva, oroliga, deprimerade och till och med få självmordstankar.