Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Minns du?

Minns du?

Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna:

När predikade Jesus för ”andarna i fängelse”? (1 Petr. 3:19)

Det verkar som att Jesus någon gång efter sin uppståndelse kungjorde för de onda andarna vilket välförtjänt straff de kommer att få. (15/6, sidan 23)

Vilka tre utmaningar måste man övervinna för att få ett andra äktenskap att fungera?

De är: att inte låta ett tidigare äktenskap överskugga det nuvarande, att hantera kontakten med gamla vänner som inte känner den nya partnern, att kunna lita på sin nya partner trots svek i det första äktenskapet. (1/7, sidan 9, 10)

När dömer Jesus människor som får eller getter? (Matt. 25:32)

Det gör Jesus när han kommer under den stora vedermödan, efter att falsk religion tillintetgjorts. (15/7, sidan 6)

När ska de laglösa som nämns i liknelsen om vetet och ogräset gråta och skära tänder? (Matt. 13:36, 41, 42)

Det gör de under den stora vedermödan när de förstår att deras tillintetgörelse är oundviklig. (15/7, sidan 13)

När uppfylls Jesus ord om den trogne och omdömesgille slaven? (Matt. 24:45–47)

De började uppfyllas efter 1914, inte vid pingsten år 33. År 1919 blev slaven satt över tjänstefolket, som inbegriper alla kristna som tar till sig av den andliga maten. (15/7, sidan 21–23)

När blir den trogne slaven satt över alla Jesus tillhörigheter?

Det sker i framtiden, under den stora vedermödan, när den trogne slaven får sin himmelska belöning. (15/7, sidan 25)

Är alla som inte namnges i Bibeln antingen dåliga människor eller alltför obetydliga?

Vi behöver inte dra den slutsatsen. En del av dem som Bibeln inte nämner namnet på var goda och andra onda. (Rut 4:1–3; Matt. 26:18) Vi får veta namnen på bara två av de trogna änglarna. (1/8, sidan 10)

Vad var det förutom Guds kraft som hjälpte 230 Jehovas vittnen att överleva en lång marsch från koncentrationslägret i Sachsenhausen?

Trots att de var försvagade av svält och sjukdomar uppmuntrade de hela tiden varandra att fortsätta gå. (15/8, sidan 18)

Varför är berättelsen om när israeliterna gick över Jordan och in i det utlovade landet uppmuntrande för oss?

Trots att vattennivån var hög fick Jehova vattnet att stanna upp så att folket kunde gå över. Det måste ha gjort deras tro och förtröstan på honom starkare, och vi blir också uppmuntrade av berättelsen. (15/9, sidan 16)

Vilken slutsats kan man dra av att Bibeln ofta nämner färger?

Bibelns sätt att använda färg visar att Gud förstår hur vi påverkas känslomässigt av färger och att färger hjälper oss att komma ihåg saker. (1/10, sidan 14, 15)

Hur uppfylls profetian i Mika 5:5 om stamhövdingar och herdar i vår tid?

Vi förstår att de sju herdarna och de åtta stamhövdingarna som nämns i Mika 5:5 handlar om församlingens förordnade äldstebröder, som stärker Guds folk inför det förutsagda angreppet i framtiden. (15/11, sidan 20)

Vad är några skäl till att vi behöver Gud?

Vi behöver bra vägledning och svar på livets stora frågor, och Gud kan ge oss det. Han erbjuder oss hjälp att få ett bra liv och vara lyckliga, och han kommer att genomföra det som han har lovat i sitt ord. (1/12, sidan 4–6)