Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Fortsätt att göra detta till minne av mig”

”Fortsätt att göra detta till minne av mig”

”Sedan han hade tackat Gud, bröt han ... [brödet] och sade: ’Detta betyder min kropp, som är till förmån för er. Fortsätt att göra detta till minne av mig.’” (1 KOR. 11:24)

1, 2. Vad tänkte kanske apostlarna innan de färdades till Jerusalem med Jesus för sista gången?

”NU NÄR molnen har skingrats ser vi nymånen. Vakterna i Jerusalem måste ha sett den första smala månskäran i går kväll. När Sanhedrin fick veta det fastställde de att det var en ny månad, nisan. Nyheten spreds med hjälp av signaleldar eller budbärare och har nått ända hit. Jesus kommer säkert att vilja ge sig av mot Jerusalem så att han hinner dit till påsken.”

2 Man kan föreställa sig att några av apostlarna som var tillsammans med Jesus i Pereen (på andra sidan Jordan) tänkte så innan de gemensamt färdades till Jerusalem för sista gången. (Matt. 19:1; 20:17, 29; Mark. 10:1, 32, 46) När det hade fastställts att den judiska månaden nisan börjat skulle påsken firas 13 dagar senare, efter solnedgången den 14 nisan.

3. Varför är datumet för påsken viktigt?

3 I år infaller Herrens kvällsmåltid (som firas samma datum som påsken firades) efter solnedgången den 14 april 2014. Det är en speciell dag för oss Jehovas vittnen och för intresserade personer. Varför det? I Första Korinthierna 11:23–25 står det: ”Den natt då han skulle bli utlämnad tog [Jesus] ett bröd, och sedan han hade tackat Gud, bröt han det och sade: ’Detta betyder min kropp, som är till förmån för er. Fortsätt att göra detta till minne av mig.’ Han gjorde på samma sätt också med bägaren.”

4. a) Vilka frågor kan vi ställa oss själva? b) Hur bestämmer man datumet för Åminnelsen? (Se rutan ”Åminnelsen 2014”.)

4 Åminnelsen är den enda högtid som Jesus sa att hans efterföljare skulle högtidlighålla varje år, och därför vill du säkert vara med. Fråga dig själv: Hur kan jag förbereda mig för den kvällen? Vad behövs  för själva firandet? Hur kommer det att gå till? Och varför är den här högtiden och de symboler som används viktiga för mig?

BRÖDET OCH VINET

5. Vilka förberedelser ville Jesus att apostlarna skulle göra inför påsken?

5 När Jesus bad apostlarna att göra i ordning ett rum där de kunde äta påskmåltiden nämnde han inget om speciella dekorationer. Han behövde bara ett lämpligt rum som var rent och tillräckligt stort för de inbjudna. (Läs Markus 14:12–16.) De skulle också ordna det som behövdes till måltiden, bland annat osyrat bröd och rött vin. När de hade avslutat påskmåltiden inriktade sig Jesus på brödet och vinet.

6. a) Vad sa Jesus om brödet efter påskmåltiden? b) Vilket slags bröd används vid Åminnelsen?

6 Aposteln Matteus var med den gången, och han skrev längre fram: ”Jesus [tog] ett bröd, och sedan han hade uttalat en välsignelse bröt han det och gav det åt lärjungarna och sade: ’Ta det, ät.’” (Matt. 26:26) Det var samma osyrade bröd som hade använts vid påskmåltiden. (2 Mos. 12:8; 5 Mos. 16:3) Det var bakat av vetemjöl och vatten, utan surdeg eller sådana kryddor som salt. Eftersom det var osyrat jäste det inte upp. Det var platt, hårt och sprött och därför lätt att bryta i bitar. I vår tid kan de äldste i förväg be någon baka sådant bröd av vetemjöl (helst fullkorn) och vatten och grädda det i ugnen eller i en lätt oljad panna. (Om det inte går att få tag i vetemjöl kan man använda mjöl av ris, korn, majs eller liknande.) Man kan också använda judisk matza, om det inte innehåller tillsatser av malt, ägg eller lök.

7. Vilket vin använde Jesus, och vilket slags vin kan vi använda vid Åminnelsen?

7 Matteus fortsatte: ”[Jesus] tog också en bägare, och sedan han hade tackat Gud gav han den åt dem och sade: ’Drick av den, ni alla.’” (Matt. 26:27, 28) Den bägare Jesus använde innehöll rött vin. (Det kan inte ha varit färsk druvsaft, eftersom det var långt efter  vinskörden.) Vin ingick inte i den första påskmåltiden i Egypten, men Jesus hade inget emot att det ingick i påskmåltiden på hans tid. Han använde också det vinet under Herrens kvällsmåltid. Så de kristna i dag använder också vin under Åminnelsen. Vilket slags vin är lämpligt? Det ska inte ha några tillsatser av sprit eller kryddor. Jesus blod behövde inga tillsatser för att bli mer värdefullt. Därför använder vi ett vanligt rött vin, som beaujolais, bourgogne eller chianti. Man kan också använda ett hemgjort vin.

VAD BRÖDET OCH VINET BETYDER

8. Varför är de kristna intresserade av vad brödet och vinet betyder?

8 Aposteln Paulus visade tydligt att det inte bara var apostlarna som skulle fira Herrens kvällsmåltid. Så här skrev han till de kristna i Korinth: ”Jag har mottagit från Herren vad jag också har låtit gå vidare till er, att Herren Jesus ... tog ett bröd, och sedan han hade tackat Gud, bröt han det och sade: ’Detta betyder min kropp, som är till förmån för er. Fortsätt att göra detta till minne av mig.’” (1 Kor. 11:23, 24) Eftersom de kristna följer den uppmaningen och firar Åminnelsen en gång om året är de intresserade av vad brödet och vinet betyder.

9. Vilken felaktig uppfattning har en del om brödet som Jesus använde?

9 En del kyrkobesökare påpekar att Jesus ordagrant sa: ”Detta är min kropp”, och därför menar de att brödet förvandlades till hans fysiska kropp. Men det stämmer inte med fakta. * Både Jesus kropp och det osyrade brödet fanns där mitt framför ögonen på de trogna apostlarna. Det är tydligt att Jesus ord inte ska  förstås bokstavligt. Han använde ofta symbolspråk i sin undervisning. (Joh. 2:19–21; 4:13, 14; 10:7; 15:1)

10. Vad representerar brödet som används vid Herrens kvällsmåltid?

10 Brödet som apostlarna kunde se och snart skulle äta av betydde Jesus kropp. Vilken kropp? Längre tillbaka trodde vi att brödet representerade församlingen av smorda, som i Bibeln kallas ”Kristi kropp”. Argumentet var att Jesus bröt brödet i bitar men att inget av hans egna ben slogs sönder. (Ef. 4:12; Rom. 12:4, 5; 1 Kor. 10:16, 17; 12:27) Men med tiden insåg vi att både förnuftet och Bibeln pekar på att brödet representerade Jesus mänskliga kropp som hade beretts åt honom. Jesus led ”i köttet” och blev rentav upphängd på en påle. Så vid Herrens kvällsmåltid representerar brödet Jesus fysiska kropp, i vilken han ”bar ... våra synder”. (1 Petr. 2:21–24; 4:1; Joh. 19:33–36; Hebr. 10:5–7)

11, 12. a) Vad sa Jesus om vinet? b) Vad representerar det vin som används vid Herrens kvällsmåltid?

11 Det här hjälper oss att förstå det Jesus sedan sa om vinet. Vi läser: ”Han gjorde på samma sätt också med bägaren, sedan han ätit kvällsmåltiden, i det han sade: ’Denna bägare betyder det nya förbundet i kraft av mitt blod.’” (1 Kor. 11:25) Många bibelöversättningar återger det här avsnittet ordagrant, som Bibel 2000: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.” (Kursiverat av oss) Var själva bägaren det nya förbundet? Nej. Ordet ”bägare” syftar på det som fanns i den – vinet. Vad sa Jesus att vinet betydde eller representerade? Hans utgjutna blod.

12 I Markus evangelium läser vi Jesus ord: ”Detta betyder mitt blod, ’förbundets blod’, som skall utgjutas till förmån för många.” (Mark. 14:24) Ja, Jesus blod skulle ”utgjutas för mångas räkning till förlåtelse för synder”. (Matt. 26:28) Det röda vinet representerar alltså Jesus bokstavliga blod på ett lämpligt sätt. Det blodet gör att vi kan få ”frigörelsen genom en lösen” och få förlåtelse för ”våra överträdelser”. (Läs Efesierna 1:7.)

Apostlarna drack av vinet som representerade Jesus förbundsblod. (Se paragraf 11 och 12.)

HUR GÅR FIRANDET TILL?

13. Beskriv hur Åminnelsen går till.

13 Vad kan du förvänta dig, om det är första gången du ska fira Åminnelsen tillsammans med Jehovas vittnen? Mötet kommer förmodligen att hållas i en trevlig men enkel lokal där det finns tillräckligt med plats för alla. Det kan finnas enkla blomsterarrangemang, men inga överdrivna utsmyckningar eller något annat som stjäl uppmärksamheten. En äldstebroder kommer att hålla ett värdigt tal som klart och tydligt visar vad Bibeln säger om Herrens kvällsmåltid. Han kommer att förklara att Kristus gav sitt liv som en lösen för att vi ska kunna få liv. (Läs Romarna 5:8–10.) Talaren kommer att gå igenom de två olika framtidshopp som Bibeln ger kristna.

14. Vilka två framtidshopp kommer att behandlas under åminnelsetalet?

14 Det ena hoppet är att få regera tillsammans med Kristus i himlen. Det är ganska få kristna som har det hoppet, och bland dem ingår Jesus trogna apostlar. (Luk. 12:32; 22:19, 20; Upp. 14:1) Men de allra flesta som tjänar Gud i vår tid har inte det hoppet. De ser i stället fram emot att få leva för evigt på en paradisisk jord. Då kommer Guds vilja att ske här på jorden precis som i himlen, något som de kristna alltid har bett om.  (Matt. 6:10) Bibeln beskriver det underbara liv de kommer att få njuta av för evigt. (Jes. 11:6–9; 35:5, 6; 65:21–23)

15, 16. Vad gör man med brödet under Herrens kvällsmåltid?

15 Mot slutet kommer talaren att säga att det har blivit dags att följa det mönster Jesus gav för Herrens kvällsmåltid. På ett bord nära talaren står det osyrade brödet och det röda vinet. Talaren kommer att läsa ett avsnitt ur Bibeln som visar vad Jesus sa och gjorde när han instiftade den här högtiden. I Matteus skildring står det till exempel: ”Jesus [tog] ett bröd, och sedan han hade uttalat en välsignelse bröt han det och gav det åt lärjungarna och sade: ’Ta det, ät. Detta betyder min kropp.’” (Matt. 26:26) Jesus bröt det osyrade brödet så att han kunde skicka det till apostlarna som låg på båda sidor om honom. På mötet den 14 april kommer det att finnas några fat med osyrat bröd.

16 Innan brödet skickas runt kommer en broder att be en kort bön. Man använder så många fat som behövs för att kunna skicka runt brödet till alla inom rimlig tid. Man följer ingen speciell ritual utan gör det på det mest praktiska sättet. Få (eller kanske ingen) kommer att äta av brödet, precis som under Åminnelsen 2013.

17. Vad gör man med vinet under Herrens kvällsmåltid?

17 Därefter kommer talaren att rikta uppmärksamheten på vad Jesus gjorde med vinet: ”Han tog också en bägare, och sedan han hade tackat Gud gav han den åt dem och sade: ’Drick av den, ni alla; för detta betyder mitt blod, ”förbundets blod”, som skall utgjutas för mångas räkning till förlåtelse för synder.’” (Matt. 26:27, 28) Enligt det här mönstret följer ytterligare en bön, och sedan skickas vinet runt till alla närvarande.

18. Varför är det viktigt att vara med vid Åminnelsen trots att så få tar del av brödet och vinet?

18 Det är bara de som ska regera tillsammans med Jesus i himlen som tar del av brödet och vinet. De flesta som är med vid Åminnelsen skickar helt enkelt vidare brödet och vinet till nästa person. (Läs Lukas 22:28–30; 2 Tim. 4:18) Men det är ändå viktigt för dem att vara med vid Åminnelsen. Varför det? Därför att det visar att de verkligen sätter värde på Jesus offer. De ser fram emot att få ingå i den ”stora skara” som överlever den ”stora vedermödan”. Deras tro på Jesus offer gör dem rättfärdiga i Guds ögon, som om de hade ”tvättat sina långa dräkter och gjort dem vita i Lammets blod”. (Upp. 7:9, 14–17)

19. Hur kan vi förbereda oss för Åminnelsen och få ut så mycket som möjligt av den?

19 Jehovas vittnen över hela världen förbereder sig för det här speciella mötet. Flera veckor i förväg börjar vi bjuda in så många som möjligt. Och under dagarna före Åminnelsen läser vi de bibelavsnitt som handlar om vad Jesus gjorde och vad som hände under motsvarande dag år 33 v.t. Vi måste också planera så att vi kan vara med. Det är bra att komma i god tid före den inledande sången och bönen, så att vi kan välkomna besökare och sedan vara med under hela programmet. Alla, både församlingens medlemmar och besökare, har stor nytta av att följa med i sina biblar under talet. Men viktigast av allt: När vi är med vid Åminnelsen visar vi djup uppskattning av Jesus offer och vi följer den uppmaning han gav: ”Fortsätt att göra detta till minne av mig.” (1 Kor. 11:24)

^ § 9 Den tyske bibelkommentatorn Heinrich Meyer säger: ”Med tanke på att Jesus kropp fortfarande var intakt (levande) och att hans blod ännu inte hade utgjutits kan ingen av gästerna [apostlarna] ha trott ... att de i verkligheten åt och drack Herrens bokstavliga kropp och blod, och vidare ... kan Jesus själv inte ha menat att hans enkla ord skulle förstås på ett annat sätt än de lämnade rum för.”