Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Skapelsen vittnar om den levande Guden

Skapelsen vittnar om den levande Guden

”Du, Jehova, ja vår Gud, är värdig att få härligheten och äran ..., därför att du har skapat allt.” (UPP. 4:11)

1. Vad måste vi göra för att vår tro inte ska brytas ner?

MÅNGA säger att de tror bara på det de kan se. Hur kan vi hjälpa sådana personer att bygga upp tro på Jehova? Bibeln säger ju trots allt: ”Ingen människa har någonsin sett Gud.” (Joh. 1:18) Och vad kan vi göra för att hålla vår egen tro på den osynlige Guden, Jehova, stark? (Kol. 1:15) Först måste vi identifiera de läror som döljer sanningen om Jehova. Sedan måste vi skickligt använda Bibeln för att motbevisa alla läror som ”häver sig upp mot kunskapen om Gud”. (2 Kor. 10:4, 5)

2, 3. Nämn två läror som gör människor blinda för sanningen om Gud.

2 En vanlig falsk lära som gör människor blinda för sanningen om Gud är evolutionsteorin. Den här läran motsäger Bibeln och tar ifrån människor allt hopp. Evolutionsteorin går i huvudsak ut på att livet uppstod spontant, något som skulle betyda att vårt liv inte har någon mening.

3 Bokstavstroende kristna å andra sidan lär att universum, inklusive jorden och allt liv på den, bara är några få tusen år gammalt. Den läran kallas kreationismen, och de som förespråkar den kan ha djup respekt för Bibeln, men de påstår att Gud skapade hela universum på sex 24-timmarsdygn för bara några tusen år sedan. De förkastar trovärdiga vetenskapliga bevis som går emot deras uppfattning. Det har kastat en skugga över Bibeln och fått den att verka ologisk och felaktig. De som för fram sådana uppfattningar liknar på sätt och vis de människor under det första århundradet som hade ”nitälskan för Gud, men inte enligt exakt kunskap”. (Rom. 10:2) Hur kan vi använda Guds ord för  att hjälpa människor som är övertygade evolutionister eller kreationister? * Vi måste anstränga oss och själva sätta oss in i vad Bibeln egentligen lär.

TRON BYGGER PÅ BEVIS OCH LOGISKT TÄNKANDE

4. Vad bör vår tro bygga på?

4 Bibeln uppmanar oss att sätta värde på kunskap. (Ords. 10:14) Jehova vill att vår tro på honom ska bygga på bevis och logiskt tänkande, inte på mänsklig filosofi och religiösa dogmer. (Läs Hebréerna 11:1.) För att vi ska kunna bygga upp en stark tro på Jehova måste vi till att börja med vara övertygade om att han existerar. (Läs Hebréerna 11:6.) Och då räcker det inte med att bara vilja tro, vi måste granska fakta och använda vårt förnuft.

5. Vad är ett skäl till att vi kan vara övertygade om Guds existens?

5 Aposteln Paulus ger ett skäl till att vi kan vara övertygade om Guds existens, trots att vi inte kan se honom. Så här skrev han om Jehova: ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda.” (Rom. 1:20) Hur kan man hjälpa någon som tvivlar på Gud att inse sanningen i det Paulus skrev? Man kan granska några av följande exempel från skaparverket som vittnar om Skaparens kraft och vishet.

SKAPELSEN VITTNAR OM GUDS KRAFT

6, 7. Hur kan vi se Jehovas kraft i två sköldar som skyddar oss?

6 Jehovas kraft är uppenbar i två sköldar som skyddar oss – jordens atmosfär och magnetfält. Atmosfären förser oss inte bara med den luft vi andas. Den skyddar oss också från de flesta objekt som far fram genom rymden. Stora stenblock som skulle kunna orsaka enorm skada brinner oftast upp när de kommer in i jordens atmosfär, och då skapas vackra ljusstreck på natthimlen.

7 Jordens magnetfält är också ett skydd. Den här skölden har sitt ursprung i jordens inre. Jordens yttre kärna, som till största delen består av flytande järn, genererar ett kraftfullt magnetfält som omger oss och sträcker sig långt ut i rymden. Det här fältet skyddar oss från strålning som avges vid soleruptioner och andra utbrott på solytan. Jordens magnetfält böjer av strålningen så att den inte når jordytan och utplånar allt liv. I atmosfärens övre skikt kolliderar laddade solpartiklar med atomer och molekyler. Det ger upphov till norrsken (sydsken på södra halvklotet). Dessa vackra, färgrika ljusfenomen som dansar över natthimlen är en synlig effekt av den magnetiska skölden som vittnar om Jehovas ”väldiga kraft”. (Läs Jesaja 40:26.)

SKAPELSEN VITTNAR OM GUDS VISHET

8, 9. Hur kan vi se Jehovas vishet i de kretslopp som är nödvändiga för liv?

8 Jehovas vishet kan ses i de kretslopp som är nödvändiga för livet här på jorden. En enkel illustration: Tänk dig att du bor i en tättbefolkad stad som omges av en mur. Det finns inga möjligheter att föra in rent vatten eller att föra ut avfall. En sådan stad skulle snabbt bli förorenad och obeboelig. På sätt och vis kan vi likna jorden vid en sådan muromgärdad stad. Det finns bara en begränsad mängd rent vatten,  och vi kan ju inte transportera våra avfallsprodukter ut i rymden. Men jorden uppehåller ändå allt levande i generation efter generation. Hur är det möjligt? Det beror på jordens fantastiska förmåga att återanvända och återvinna allt som behövs för liv.

9 Ta bara syrets kretslopp. Miljarder människor och djur andas in syre och avger koldioxid. Men ändå tar syret aldrig slut, och atmosfären blir aldrig full av restprodukten, koldioxid. Varför är det så? Svaret ligger i den förunderliga process som kallas fotosyntesen. Gröna växter använder koldioxid, vatten, solljus och näringsämnen för att producera kolhydrater och syre. När vi andas in syre sluts kretsloppet. Bokstavligt talat använder Jehova växterna som han skapat för att ge ”liv och andedräkt” åt alla. (Apg. 17:25) Vilken imponerande vishet!

10, 11. Hur uppenbarar monarkfjärilen och trollsländan Jehovas överlägsna vishet?

10 Jehovas överlägsna vishet kan också ses i mångfalden av livsformer här på jorden. Beräkningar av antalet arter varierar mellan 2 miljoner och 100 miljoner. (Läs Psalm 104:24.) Vi ska undersöka ett par av dem och lägga märke till visheten i deras formgivning.

Vi kan se Jehovas vishet i hur han har formgett trollsländans öga, som är förstorat på bilden. (Se paragraf 11.)

11 Monarkfjärilen, som har en hjärna stor som spetsen på en kulspetspenna, flyttar nästan 300 mil från Kanada till ett visst skogsområde i Mexiko och navigerar då med hjälp av solen. Men hur klarar den av det när solen rör sig över himlen? Jehova har skapat monarkfjärilens minimala hjärna med förmågan att kompensera för solens rörelser. Tänk också på trollsländans ögon. En trollslända har två fasettögon. Varje öga består av omkring 30 000 individuella linser. Men trollsländans lilla hjärna kan tolka signalerna från alla dessa linser och upptäcka minsta rörelse i omgivningen.

12, 13. Vad tycker du om hur Jehova har formgett de celler som vi består av?

12 Ännu mer imponerande är hur Jehova har formgett de celler som alla levande varelser är uppbyggda av. Vår kropp består av ungefär 100 000 miljarder celler. Inuti varje cell finns en liten repliknande struktur som kallas DNA (deoxiribonukleinsyra). Den innehåller större delen av de bygginstruktioner som behövs till vår kropp.

13 Hur mycket information innehåller DNA? Jämför lagringskapaciteten hos ett gram DNA med en cd-skiva. På en cd-skiva kan man lagra all information som finns i ett uppslagsverk, och det är imponerande eftersom det i stort  sett bara är en tunn plastskiva. Men ett enda gram DNA kan lagra lika mycket information som tusen miljarder cd-skivor! Eller uttryckt på ett annat sätt: En tesked torkat DNA skulle rymma bygginstruktioner för 350 gånger fler människor än jordens nuvarande befolkning!

14. Hur känner du för Jehova när du tänker på vad vetenskapsmän har upptäckt?

14 Kung David sa att det var som att Jehova hade en bok där han hade skrivit ner bygginstruktionerna till en människokropp. Så här sa han om Jehova Gud: ”Dina ögon såg mig då jag var ett embryo, i din bok var alla dess delar uppskrivna, med avseende på de dagar då de formades och det ännu inte fanns en enda av dem.” (Ps. 139:16) Det är inte konstigt att David kände att han ville lovprisa Jehova när han tänkte på hur människokroppen var formgiven. De upptäckter vetenskapsmän har gjort på senare år har ökat vår uppskattning för hur Jehova har skapat oss. Dessa upptäckter ger oss ännu starkare skäl att hålla med psalmisten, som riktade sig till Jehova med orden: ”Jag vill prisa dig, ty jag är danad så underbart att det inger fruktan. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” (Ps. 139:14) Ärligt talat, hur kan man inte se att skaparverket vittnar om Guds existens?

HJÄLP ANDRA ATT ÄRA DEN LEVANDE GUDEN

15, 16. a) Hur har våra publikationer ökat uppskattningen för Jehovas skaparförmåga? b) Har någon av artiklarna i serien ”Slump eller formgivning?” betytt särskilt mycket för dig?

15 Tidskriften Vakna! har i åratal hjälpt miljoner människor att upptäcka vad skapelsen lär oss om Gud. År 2006 hade septembernumret temat ”Finns det en Skapare?” Tanken med hela det numret var att hjälpa dem som tror på evolutionsteorin och kreationismen. Så här skrev en syster till avdelningskontoret i USA: ”Kampanjen med specialnumret gick ovanligt bra. En kvinna bad om 20 exemplar. Hon var biologilärare och ville att alla hennes elever skulle få var sitt exemplar.” En broder skrev: ”Jag är nästan 75 år gammal och har gått i tjänsten sedan slutet av 40-talet, men jag har aldrig haft så trevligt i tjänsten som den här månaden med specialnumret.”

16 På senare år har de flesta nummer av Vakna! innehållit artikelserien ”Slump eller formgivning?” De här korta artiklarna har riktat uppmärksamheten på fantastisk formgivning i skapelsen och visat hur människan har försökt härma Mästerkonstruktören. Och 2010 fick vi sedan broschyren Hur har livet kommit till? De vackra bilderna och pedagogiska illustrationerna har tagits fram för att öka vår uppskattning av hur fantastiskt Jehova har skapat allt. Frågorna i slutet av varje avsnitt hjälper läsaren att dra slutsatser av det han just läst. Har du tyckt om att använda den här broschyren i tjänsten eller när du vittnar informellt?

17, 18. a) Hur kan föräldrar hjälpa sina barn att försvara sin tro? b) Hur har ni använt broschyrerna om skapelsen under familjestudiet?

17 Har ni som är föräldrar gått igenom den här broschyren med era barn under familjestudiet? Det kan bygga upp deras tro på Guds existens. Du kanske har barn i tonåren som går på högstadiet eller gymnasiet. De som förespråkar evolutionsteorin försöker övertyga dem om att det inte finns någon Skapare. Vetenskapsmän och  lärare för fram evolutionen som ett faktum, och så framställs den även i tv-dokumentärer och filmer. Du kan hjälpa dina barn att motbevisa sådan propaganda med hjälp av en annan broschyr, Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar, som också den gavs ut 2010. Precis som Hur har livet kommit till? uppmuntrar den ungdomar att utveckla sin tankeförmåga. (Ords. 2:10, 11) Den hjälper dem att tänka själva och se om det de får lära sig i skolan är logiskt.

Föräldrar, hjälp era barn så att de kan försvara sin tro. (Se paragraf 17.)

18 Broschyren Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar har utarbetats för att hjälpa ungdomar att bedöma trovärdigheten i uppseendeväckande rapporter om så kallade felande länkar. Den uppmuntrar dem att själva avgöra om sådana rapporter verkligen bevisar att vi har utvecklats från lägre stående varelser. Den lär dem också att bemöta påståenden om att forskare har utfört laboratorieexperiment som bevisar att liv kan uppstå spontant. Om ni föräldrar använder de här broschyrerna, kan barnen få det självförtroende de behöver för att kunna försvara sin tro på en Skapare. (Läs 1 Petrus 3:15.)

19. Vilken förmån har vi?

19 Det väl underbyggda material vi får från Jehovas organisation hjälper oss att urskilja hans fantastiska egenskaper i världen omkring oss. Det ger oss goda skäl att entusiastiskt lovprisa honom. (Ps. 19:1, 2) Det är verkligen en förmån att få ge Jehova, som har skapat allt, den ära och härlighet som han förtjänar! (1 Tim. 1:17)

^ § 3 Användbar information när man resonerar med kreationister finns på sidan 24–28 i broschyren Hur har livet kommit till?