Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Tänk på hur Jehova vill att vi ska vara

Tänk på hur Jehova vill att vi ska vara

”Vad slags människor bör då inte ni vara, med gärningar som hör ett heligt uppförande och gudhängivenhet till.” (2 PETR. 3:11)

1, 2. Hur kan vi få Guds godkännande?

DE FLESTA bryr sig om vad andra tycker om dem. Men för oss kristna är det naturligtvis ännu viktigare vad Jehova tycker. Han är ju trots allt den högste i hela universum, och hos honom är ”livets källa”. (Ps. 36:9)

2 Aposteln Petrus betonar vad slags människor Jehova vill att vi ska vara, när han säger att vi behöver ha ”gärningar som hör ett heligt uppförande och gudhängivenhet till”. (Läs 2 Petrus 3:11.) För att få Guds godkännande måste våra gärningar vara heliga, dvs. rena, både moraliskt, mentalt och andligt. Dessutom måste de vara uttryck för gudhängivenhet motiverad av djup kärlek och respekt. Så det är inte bara våra gärningar som avgör om vi får Jehovas godkännande. Han ser även till vårt inre. Han är den som ”prövar hjärtat” och vet därför om vårt uppförande verkligen är heligt och om vi är fullständigt hängivna honom eller inte. (1 Krön. 29:17)

3. Vilka frågor om vårt förhållande till Jehova bör vi ställa oss?

3 Satan Djävulen vill inte att vi ska få Guds godkännande. Han gör i stället allt för att vi ska förlora vår vänskap med Jehova. Han tvekar inte att ta till lögner och bedrägerier för att få oss att sluta tillbe Jehova. (Joh. 8:44; 2 Kor. 11:13–15) Det är därför bra att vi frågar oss själva: Hur bedrar Satan människor? Vad kan jag göra för att skydda mitt förhållande till Jehova?

 HUR BEDRAR SATAN MÄNNISKOR?

4. Vad gör Satan för att skada vårt förhållande till Jehova, och varför det?

4 Lärjungen Jakob skriver att ”var och en prövas genom att dras och lockas av sitt eget begär”. Han fortsätter sedan: ”När så begäret har blivit havande, föder det synd; och när synden är fullbordad, frambringar den död.” (Jak. 1:14, 15) För att kunna skada vårt förhållande till Jehova siktar Satan in sig på vårt hjärta, där våra begär och önskningar har sitt ursprung.

5, 6. a) Hur försöker Satan komma åt vårt hjärta? b) Vad använder Satan för att skapa felaktiga begär i vårt hjärta, och varför är han så skicklig?

5 Hur försöker Satan komma åt vårt hjärta? Bibeln säger att ”hela världen ligger i den ondes våld”. (1 Joh. 5:19) Han använder sig därför av ”det som finns i världen”. (Läs 1 Johannes 2:15, 16.) Satan har haft tusentals år på sig att utforma den här världen. Eftersom vi lever i den måste vi lära oss att genomskåda hans utstuderade taktik. (Joh. 17:15)

6 Satan försöker skapa felaktiga begär i vårt hjärta. Aposteln Johannes talar om tre företeelser i världen som Satan använder: 1) ”köttets begär”, 2) ”ögonens begär” och 3) ”det högfärdiga skrytet med ens resurser i livet”. Han använde alla tre för att fresta Jesus i vildmarken. Efter många års övning är han skicklig och vet precis vilken taktik han ska använda till var och en. Innan vi går in på hur vi kan skydda oss ska vi se varför Djävulen kunde förleda Eva men varför han inte lyckades med Guds son.

”KÖTTETS BEGÄR”

”Köttets begär” blev Evas fall. (Se paragraf 7.)

7. Hur använde Satan ”köttets begär” när han förledde Eva?

7 Alla människor behöver mat för att leva. Jorden skapades så att den kan förse oss med ett överflöd av mat. Satan kan använda vår naturliga längtan efter mat för att få oss att göra sådant som Gud inte godkänner. Vi ska se hur han gjorde det i fallet med Eva. (Läs 1 Moseboken 3:1–6.) Satan sa att Eva kunde äta av frukten från ”trädet för kunskap om gott och ont” utan att behöva dö och att hon skulle bli lik Gud när hon åt av den. (1 Mos. 2:9) Djävulen menade alltså att Eva inte behövde vara lydig mot Gud för att få leva. Vilken fräck lögn! När tanken väl fanns i Evas sinne hade hon två alternativ: Hon kunde slå bort den eller dröja kvar vid den och låta sin längtan efter frukten växa. Trots att hon hade tillgång till alla de andra träden i trädgården valde hon att fortsätta tänka på det Satan  hade sagt om trädet mitt i trädgården. Så hon ”tog av dess frukt och åt”. Satan hade alltså skapat ett begär i henne efter något som Jehova hade förbjudit.

Jesus lät inget distrahera honom. (Se paragraf 8.)

8. Hur använde Satan ”köttets begär” när han försökte fresta Jesus, och varför lyckades han inte?

8 Satan använde samma taktik när han försökte fresta Jesus i vildmarken. Jesus hade fastat i 40 dygn när Satan försökte fresta honom med mat: ”Om du är en son till Gud, säg då till den här stenen att bli ett bröd.” (Luk. 4:1–3) Jesus hade två alternativ: Han kunde välja att använda sina övernaturliga förmågor för att tillfredsställa sin hunger eller välja att inte göra det. Jesus visste att han inte borde använda sin kraft i själviska syften. Trots att han var hungrig lät han inte mat bli viktigare än hans förhållande till Jehova. ”Det står skrivet”, sa han, ”människan skall inte leva bara av bröd utan av allt som går ut från Jehovas mun.” (Luk. 4:4, noten)

”ÖGONENS BEGÄR”

9. Vad förstår vi av uttrycket ”ögonens begär”, och hur använde Satan det begäret i fallet med Eva?

9 Något annat som Satan använder för att locka oss är ”ögonens begär”. Man kan alltså börja längta efter något bara genom att titta på det. I Evas fall försökte han väcka det här begäret med orden: ”Era ögon [kommer] att öppnas.” Ju mer Eva såg på frukten, desto mer tilltalande blev den. Hon såg att trädet ”var något för ögonen att längta efter”.

10. Hur använde Satan ”ögonens begär” för att fresta Jesus, och hur reagerade Jesus?

10 Hur använde Satan ”ögonens begär” för att fresta Jesus? Han ”visade honom den bebodda jordens alla kungariken i ett ögonblick” och sa: ”Jag vill ge dig all denna myndighet och deras härlighet.” (Luk. 4:5, 6) Det Jesus såg var egentligen inte jordens alla kungariken, utan en syn av deras härlighet. Satan måste ha trott att det skulle kunna fresta Jesus. Han sa: ”Om du alltså utför en handling av tillbedjan inför mig, skall allt bli ditt.” (Luk. 4:7) Jesus ville inte för ett ögonblick vara det slags människa som Satan ville att han skulle vara. Han svarade därför omedelbart: ”Det står skrivet: ’Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.’” (Luk. 4:8)

”DET HÖGFÄRDIGA SKRYTET MED ENS RESURSER I LIVET”

11. Hur förleddes Eva av Satan?

11 Slutligen nämner Johannes ”det högfärdiga skrytet med ens resurser i  livet”. När Adam och Eva var ensamma här på jorden hade de naturligtvis ingen att skryta inför. Men de var stolta. När Satan frestade Eva fick han henne att tro att Gud undanhöll henne något underbart. Satan sa att på den dag hon åt av ”trädet för kunskap om gott och ont” skulle hon ”bli som Gud med kunskap om gott och ont”. (1 Mos. 2:17; 3:5) Han ville att Eva skulle tro att hon kunde leva oberoende av Jehova. Det var kanske stolthet som fick henne att tro på den lögnen. Hon åt av den förbjudna frukten och trodde att hon inte skulle behöva dö. Så fel hon hade!

12. Hur försökte Satan fresta Jesus, men hur reagerade Jesus?

12 Till skillnad från Eva var Jesus verkligen ödmjuk. Satan försökte fresta Jesus att göra något som skulle imponera på andra och sätta Gud på prov. Men Jesus övervägde inte ens tanken på det, eftersom det skulle ha varit ett tecken på stolthet. I stället svarade han utan att tveka: ”Det har sagts: ’Du skall inte sätta Jehova, din Gud, på prov.’” (Läs Lukas 4:9–12.)

HUR KAN VI SKYDDA VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL JEHOVA?

13, 14. Vilka metoder använder Satan för att förleda människor i vår tid?

13 I vår tid använder Satan samma metoder som han använde på Eva och Jesus. Han använder ”köttets begär” för att få människor att leva omoraliskt och att äta och dricka för mycket. Han använder ”ögonens begär” för att locka människor att se på pornografi, särskilt på internet. Och för stolta människor som gärna vill skryta med sina ”resurser i livet” så är materialism, makt och berömmelse en svår frestelse.

Vilka bibliska principer kan hjälpa dig i de här situationerna? (Se paragraf 13 och 14.)

14 ”Det som finns i världen” fungerar på samma sätt som ett drag som en fiskare använder. Det ser lockande ut, men det sitter en krok på draget. Satan använder behov som de flesta tycker är helt normala för att få dem att vilja göra sådant som går emot Guds lagar. Men sådana försåtliga frestelser är uttänkta för att påverka våra önskningar och fördärva vårt hjärta. Satan vill få oss att tro att våra egna önskningar och behov är viktigare än Guds vilja. Kommer vi att låta oss luras av Satan?

15. Hur kan vi efterlikna Jesus och undvika att bli lurade av Satan?

 15 Eva föll för Satans frestelser, men Jesus lyckades stå emot dem. Han svarade från Skrifterna varje gång och sa ”det står skrivet” eller ”det har sagts”. Om vi studerar Bibeln flitigt kommer vi att bli väl insatta i den och kunna påminna oss verser som hjälper oss när vi frestas att handla fel. (Ps. 1:1, 2) Om vi tänker på exempel från Bibeln på sådana som var trogna mot Gud kommer det att hjälpa oss att vara lojala, precis som de var. (Rom. 15:4) Om vi har djup respekt för Jehova, älskar det han älskar och hatar det han hatar, kommer det att vara till skydd för oss. (Ps. 97:10)

16, 17. Hur kan våra tankar påverka vad slags människor vi är?

16 Aposteln Paulus uppmuntrar oss att använda vår tankeförmåga för att bli sådana som låter sig formas efter Guds tänkesätt i stället för den här världens. (Rom. 12:1, 2) Han poängterade hur viktigt det är att vi har kontroll över våra tankar när han sa: ”Vi river nämligen ner tankebyggnader och allt högtsträvande som häver sig upp mot kunskapen om Gud; och vi tar varje tanke till fånga för att göra den lydig mot Kristus.” (2 Kor. 10:5) Våra tankar påverkar i hög grad vad slags människor vi är, och därför är det viktigt att vi fortsätter att tänka på sådant som är uppbyggande. (Fil. 4:8)

17 Om vi vill vara heliga måste vi avvisa felaktiga tankar och begär. Vi måste älska Jehova med ”ett rent hjärta”. (1 Tim. 1:5) Men hjärtat är förrädiskt, och vi kanske inte ens inser hur mycket det som finns i världen påverkar oss. (Jer. 17:9) Det är därför viktigt att vi följer Paulus råd: ”Fortsätt att pröva er själva, om ni är i tron, fortsätt att genom prövning visa vad ni själva är.” När vi studerar Bibeln är det alltså bra att vi frågar oss själva om våra tankar och önskningar gläder Gud. (2 Kor. 13:5)

18, 19. Vad behöver vi bestämma oss för?

18 Något annat som kan hjälpa oss att stå emot det som finns i världen är att komma ihåg Johannes ord: ”Världen försvinner, och även dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt.” (1 Joh. 2:17) Satans världsordning kan verka stabil och bestående. Men en vacker dag kommer den att få sitt slut. Inget som den här världen har att erbjuda är bestående. Om vi tänker på det, hjälper det oss att stå emot Djävulens lockbeten.

19 Petrus uppmanar oss att vara det slags människor som Jehova godkänner medan vi ”väntar på Jehovas dags närvaro och ständigt har den i tankarna, den dag som får brinnande himlar att upplösas och starkt upphettade element att smälta”. (2 Petr. 3:12) Mycket snart kommer den dagen att vara här, och Jehova ska förstöra alla delar av Satans värld. Fram till dess kommer Satan att använda det som finns i världen för att fresta oss, precis som han frestade både Eva och Jesus. Vi får inte vara lika Eva, som bara var intresserad av att tillfredsställa sina egna begär. Det skulle vara detsamma som att göra Satan till vår Gud. Vi behöver efterlikna Jesus och stå emot alla frestelser, oavsett hur tilltalande och lockande Satan får dem att verka. Så låt oss alltså som individer bestämma oss för att vara sådana som Jehova vill att vi ska vara.