Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Skaffa er visshet i fråga om de viktigare tingen”

”Skaffa er visshet i fråga om de viktigare tingen”

”Skaffa er visshet i fråga om de viktigare tingen.” (FIL. 1:10)

1, 2. Vilken profetia om de sista dagarna måste ha fängslat Jesu lärjungar, och varför det?

PETRUS, Jakob, Johannes och Andreas var äntligen ensamma med sin mästare. De tänkte säkert mycket på det Jesus tidigare hade sagt om att templet skulle förstöras. (Mark. 13:1–4) Därför frågade de: ”Säg oss: När skall dessa ting inträffa, och vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (Matt. 24:1–3) Jesus började med att berätta om händelser och förhållanden som skulle påverka livet för många människor, men som också skulle visa att de sista dagarna för Satans onda värld hade börjat. Speciellt en sak måste ha fångat lärjungarnas intresse. Sedan Jesus hade berättat om sådana uppskakande händelser som krig, hungersnöd och allt större laglöshet förutsade han också något positivt som skulle känneteckna de sista dagarna. Han sa: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matt. 24:7–14)

2 Lärjungarna hade redan predikat de goda nyheterna om kungariket tillsammans med Jesus. (Luk. 8:1; 9:1, 2) De kom kanske ihåg att han hade sagt: ”Skörden är verkligen stor, men arbetarna är få. Be därför ivrigt skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” (Luk. 10:2) Men de måste ändå ha undrat hur de skulle kunna predika ”på hela den bebodda jorden” och avge ”ett vittnesbörd för alla nationerna”. Var skulle arbetarna komma  ifrån? Tänk om de hade kunnat blicka in i framtiden när de satt tillsammans med Jesus den dagen! De skulle säkert ha blivit helt förbluffade över uppfyllelsen av de få ord som vi i dag läser i Matteus 24:14.

3. Hur uppfylls Lukas 21:34 i dag, och vad bör vi fråga oss själva?

3 Jesu profetia uppfylls nu i vår tid. Flera miljoner människor samarbetar och för ut de goda nyheterna om Riket över hela jorden. (Jes. 60:22) Men Jesus visade också att några skulle få svårt att i längden sätta predikoarbetet främst. De skulle bli distraherade och ”nertyngda”. (Läs Lukas 21:34.) Även de orden går i uppfyllelse nu. En del bland Guds folk har tappat fokus. Det kan man se i de beslut de fattar när det gäller arbete, högre utbildning och materiella ägodelar och i hur mycket tid de lägger på idrott och underhållning. Andra blir nertyngda av pressen och oron i vardagen. Fråga dig själv: ”Hur är det med mig? Vad avslöjar mina beslut om vad jag sätter främst i livet?”

4. a) Vad bad Paulus om för de kristna i Filippi, och varför det? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln och i nästa, och hur kan det hjälpa oss?

4 De kristna i det första århundradet fick hela tiden anstränga sig för att prioritera andliga intressen. Och det var därför aposteln Paulus gjorde det till ett böneämne att de kristna i Filippi skulle skaffa sig ”visshet i fråga om de viktigare tingen”. (Läs Filipperna 1:9–11.) Precis som Paulus visade flertalet på den tiden ”så mycket mer mod i att oförskräckt tala Guds ord”. (Fil. 1:12–14) Det är på samma sätt i dag. De allra flesta av oss predikar modigt Guds ord. Men skulle en genomgång av vad Jehovas organisation uträttar i vår tid kunna hjälpa oss att inrikta oss ännu mer på det viktiga predikoarbetet? Ja, det kan det verkligen. I den här artikeln ska vi se närmare på vad Jehova har gjort för att Matteus 24:14 ska gå i uppfyllelse. Vad sätter hans organisation främst, och hur kan det motivera oss och våra familjer? Och i nästa artikel ska vi gå igenom vad som kan hjälpa oss att vara uthålliga och prioritera på samma sätt som Jehovas organisation.

DEN HIMMELSKA DELEN AV JEHOVAS ORGANISATION RÖR SIG FRAMÅT

5, 6. a) Varför har Jehova beskrivit den himmelska delen av sin organisation? b) Vad fick Hesekiel se i en syn?

5 Det är mycket som Jehova har valt att inte ta med i sitt skrivna ord. Han har till exempel inte gett några detaljerade beskrivningar av hur hjärnan fungerar eller hur universum är uppbyggt, även om sådana upplysningar hade varit väldigt intressanta. Däremot har han gett oss all den information vi behöver för att kunna förstå hans vilja och leva i harmoni med den. (2 Tim. 3:16, 17) Därför är det mycket intressant att Bibeln faktiskt ger glimtar av den osynliga delen av Jehovas organisation! Vi fascineras när vi läser beskrivningarna av den i Jesajas, Hesekiels och Daniels böcker och i Uppenbarelseboken. (Jes. 6:1–4; Hes. 1:4–14, 22–24; Dan. 7:9–14; Upp. 4:1–11) Det är som om Jehova gläntar på dörren och låter oss titta in i himlen. Varför har han gett oss sådana upplysningar?

6 Jehova vill att vi ska komma ihåg att vi tillhör en organisation som spänner över hela universum. Den osynliga delen arbetar hårt för att Jehovas vilja  ska bli utförd. I Hesekiels syn beskrevs Jehovas himmelska organisation som en gigantisk vagn. Denna vagn kunde förflytta sig mycket snabbt och ändra riktning omedelbart. (Hes. 1:15–21) För varje varv hjulen snurrade förflyttade sig vagnen mycket långt. I synen fick Hesekiel också se vem som färdades på vagnen. Han sa: ”Jag fick se något som liknade glansen av elektrum, något som såg ut som eld inuti det ... Så tedde sig anblicken av Jehovas härlighet.” (Hes. 1:25–28) Hesekiel måste ha blivit hänförd av den här synen! Han såg att Jehova har full kontroll över sin organisation och styr den med hjälp av sin heliga ande. Vilken fantastisk syn av den himmelska delen av Jehovas organisation, som hela tiden är i rörelse!

7. På vilket sätt ökar Daniels syn vårt förtroende för Jehova och Jesus?

7 Daniel fick också se en syn som kan öka vårt förtroende för Jehova och Jesus. Han fick se hur Jehova, ”den Gamle av dagar”, satt på en tron med flammor av eld. Den här tronen hade hjul. (Dan. 7:9) Jehova ville att Daniel skulle förstå att hans organisation var i rörelse och utförde hans vilja. Daniel såg också hur någon ”som var lik en människoson”, Jesus, fick ansvaret över den jordiska delen av Jehovas organisation. Jesu fullkomliga styre består inte bara under några få korta år. Det är ”ett herravälde som består till oöverskådlig tid och som inte skall försvinna, och hans kungarike är ett kungarike som inte skall fördärvas”. (Dan. 7:13, 14) Det här  hjälper oss att lita på Jehova och förstå vad han uträttar. Han gav ”herravälde och ära och kungamakt” till sin Son, Jesus, som hade blivit prövad och godkänd. Jehova litar helt på sin Son. Och därför kan vi också ha tilltro till Jesu sätt att leda oss.

8. Hur påverkades Hesekiel och Jesaja av de syner Jehova gav dem, och hur bör vi påverkas?

8 Hur bör den här inblicken i den osynliga delen av Jehovas organisation påverka oss? Precis som Hesekiel fylls vi säkert av vördnad och känner oss rätt små när vi tänker på vad Jehova uträttar. (Hes. 1:28) När vi mediterar över Jehovas organisation blir vi motiverade att handla. Så var det för Jesaja. När han fick möjligheten att berätta för andra om vad Jehova gör tog han emot uppdraget utan att tveka. (Läs Jesaja 6:5, 8.) Jesaja var säker på att han kunde klara av alla utmaningar med Jehovas stöd. Den här inblicken i den osynliga delen av Jehovas organisation bör på samma sätt fylla oss med vördnad och driva oss till handling. Det är verkligen uppmuntrande att veta att den organisationen hela tiden är i verksamhet och helt inriktad på att utföra Jehovas vilja!

DEN JORDISKA DELEN AV JEHOVAS ORGANISATION

9, 10. Varför behövs det en synlig del av Jehovas organisation?

9 Genom sin Son har Jehova bildat en jordisk del av sin organisation som samarbetar med den osynliga delen. Varför behövs det en synlig organisation för att utföra arbetet som beskrivs i Matteus 24:14? Vi ska se på tre skäl.

10 För det första sa Jesus att hans lärjungar skulle föra de goda nyheterna ”till jordens mest avlägsna del”. (Apg. 1:8) För det andra skulle de som är upptagna i det här arbetet behöva undervisning och uppmuntran från Bibeln. (Joh. 21:15–17) För det tredje skulle de behöva möten där de kunde tillbe Jehova och få undervisning om hur predikoarbetet skulle utföras. (Hebr. 10:24, 25) De här tre punkterna kunde inte lämnas åt slumpen. Det var nödvändigt att arbetet organiserades väl.

11. Hur kan vi stödja Jehovas organisation?

11 Hur kan vi visa att vi stöder Jehovas organisation? Bland annat genom att samarbeta med de bröder som har ledningen i predikoverket. Jehova och Jesus litar på dem, och det måste vi också göra. De som tar ledningen skulle kunna lägga sin tid och energi på många andra saker som känns angelägna i dagens värld. Men vad har alltid varit det viktigaste för den synliga delen av Jehovas organisation?

INRIKTAD PÅ ”DE VIKTIGARE TINGEN”

12, 13. Hur utför de äldste sitt uppdrag, och varför känns det tryggt?

12 Världen över har erfarna äldste fått ansvaret att organisera och leda predikoarbetet i de länder där de tjänar. När de fattar beslut söker de hjälp i Guds ord och låter det bli som en ”lampa för . . . [deras] fot” och ett ”ljus” på deras stig, och de ber uppriktigt om Jehovas vägledning. (Ps. 119:105; Matt. 7:7, 8)

13 De bröder som ledde predikoverket under det första århundradet gick helt in för ”ordets tjänst”, och det gör ansvariga bröder i vår tid också. (Apg. 6:4) De är verkligen glada över den framgång som predikandet av de goda nyheterna har, både på  det lokala planet och i världsvid skala. (Apg. 21:19, 20) I stället för att införa en mängd egna regler följer de den vägledning som Bibeln och den heliga anden ger för att predikoarbetet ska gå framåt. (Läs Apostlagärningarna 15:28.) De är fina föredömen för alla bröder och systrar ute i församlingarna. (Ef. 4:11, 12)

14, 15. a) Vilket arbete utförs för att vi ska kunna gå in för tjänsten? b) Hur känner du för att få understödja predikoverket?

14 I det tysta pågår ett omfattande arbete med att framställa den andliga föda som vi får genom våra publikationer, möten och sammankomster. Flera tusen frivilliga arbetar outtröttligt med att översätta den andliga maten till omkring 600 språk för att så många som möjligt ska kunna lära känna ”Guds storslagna gärningar” på sitt eget språk. (Apg. 2:7–11) Unga bröder och systrar arbetar med snabba tryckpressar och effektiv bokbinderiutrustning för att producera litteraturen. Den transporteras sedan ut till församlingarna, som kan ligga i avlägsna områden.

15 Mycket görs också mer lokalt för att vi ska kunna koncentrera oss på tjänsten. Tusentals volontärer arbetar med att bygga Rikets salar och sammankomsthallar, hjälpa dem som drabbats av naturkatastrofer eller som behöver stöd i medicinska krissituationer, organisera sammankomster och undervisa i olika teokratiska skolor, för att bara nämna något av det som utförs bakom kulisserna. Vad är syftet med allt det här arbetet? Det är att vi ska kunna predika de goda nyheterna, gå framåt i sanningen och hjälpa fler att lära känna Jehova. Har den jordiska delen av Jehovas organisation fortsatt att vara inriktad på de viktigare tingen? Verkligen!

EFTERLIKNA JEHOVAS ORGANISATION

16. Vad skulle kunna vara ett bra studieprojekt?

16 Tar vi oss ibland tid att tänka på allt som Jehovas organisation uträttar? En del har valt att använda en stund av sin andliga familjekväll eller sitt personliga studium till att fördjupa sig i det och meditera över det. Det är intressant att sätta sig in i de syner som Jesaja, Hesekiel, Daniel och Johannes fick. Boken Jehovas vittnen – förkunnare av Guds kungarike och andra publikationer eller filmer kan lära oss mycket om Jehovas organisation.

17, 18. a) Vilken nytta har du haft av den här genomgången? b) Vilka frågor bör vi begrunda?

17 Vi har stor nytta av att meditera över allt Jehova gör genom sin fantastiska organisation. Vi vill ha samma inriktning som den organisationen och behålla vårt fokus på det som är verkligt viktigt. Det kommer att hjälpa oss att vara lika beslutsamma som Paulus. Han sa: ”När vi nu har denna tjänst efter den barmhärtighet som har visats oss, ger vi inte upp.” (2 Kor. 4:1) Han uppmuntrade också sina medarbetare: ”Låt oss inte ge upp i fråga om att göra det som är rätt, ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte tröttnar.” (Gal. 6:9)

18 Behöver vi personligen eller som familj göra justeringar så att vi verkligen sätter de viktigare tingen främst i vår vardag? Kan vi förenkla livet eller dra ner på sådant som distraherar oss så att vi kan vara mer inriktade på det som är viktigast – tjänsten? I nästa artikel ska vi se närmare på fem saker som kan hjälpa oss att följa Jehovas organisations exempel.