Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jesus visade vad det innebär att vara ödmjuk

Jesus visade vad det innebär att vara ödmjuk

”Jag har ... gett er mönstret, för att alldeles som jag har gjort mot er skulle också ni göra.” (JOH. 13:15)

1, 2. Vilken lektion gav Jesus sina apostlar under den sista kvällen av sitt jordiska liv?

DET är den sista kvällen i Jesu jordiska liv, och han är tillsammans med sina apostlar i ett rum på övervåningen i ett hus i Jerusalem. Under kvällsmåltiden stiger han upp och tar av sig sina ytterkläder. Han binder om sig med en handduk, slår vatten i ett fat, börjar tvätta lärjungarnas fötter och torkar sedan av dem med handduken. Sedan tar han på sig ytterkläderna. Varför utförde Jesus den här ödmjuka handlingen? (Joh. 13:3–5)

2 Jesus svarade själv: ”Vet ni vad jag har gjort för er? ... [Om] jag, fastän Herre och Lärare, har tvättat era fötter, bör också ni tvätta varandras fötter. Jag har nämligen gett er mönstret, för att alldeles som jag har gjort mot er skulle också ni göra.” (Joh. 13:12–15) Genom att vara villig att utföra en så ringa syssla gav han sina apostlar en praktisk lektion som inpräntades i deras minne och uppmuntrade dem att vara ödmjuka.

3. a) Hur framhöll Jesus vid två tillfällen att det är viktigt att vara ödmjuk? b) Vad ska vi behandla i den här artikeln?

3 När Jesus tvättade apostlarnas fötter var det inte första gången han betonade hur viktigt det är att vara ödmjuk. Vid ett tidigare tillfälle, när några av apostlarna visat tävlingsanda, ställde han ett litet barn bredvid sig och sa till dem: ”Vemhelst som tar emot detta lilla barn på grundval av mitt namn, han tar också emot mig, och vemhelst som tar emot mig, han tar också emot honom som har sänt ut mig. Ty den som uppför sig som en av de mindre bland er alla, denne är det som är stor.” (Luk. 9:46–48) Jesus visste att även fariséerna ville ha en framträdande ställning och sa längre fram under sin tjänst: ”Var  och en som upphöjer sig själv skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig själv skall bli upphöjd.” (Luk. 14:11) Det är uppenbart att Jesus vill att hans efterföljare ska vara ödmjuka, dvs. fria från stolthet, högmod och arrogans. För att se hur vi kan efterlikna honom ska vi nu undersöka hur han visade ödmjukhet. Vi ska också se hur den här egenskapen är till nytta inte bara för den som själv är ödmjuk utan också för andra.

”JAG VÄNDE MIG INTE ÅT MOTSATT HÅLL”

4. Hur visade Guds enfödde Son att han var ödmjuk under sin föremänskliga tillvaro?

4 Guds enfödde Son visade att han var ödmjuk redan innan han kom till jorden. Under sin föremänskliga tillvaro var Jesus tillsammans med sin himmelske Far under ett oräkneligt antal år. Bibelboken Jesaja talar om det nära förhållandet mellan Sonen och hans Far och säger: ”Den suveräne Herren Jehova har gett mig en lärjunges tunga, så att jag kan veta hur jag skall svara den trötte med ett ord. Han väcker mig morgon efter morgon; han väcker mitt öra till att höra på lärjungars vis. Den suveräne Herren Jehova har öppnat mitt öra, och jag var inte upprorisk. Jag vände mig inte åt motsatt håll.” (Jes. 50:4, 5) Guds Son var ödmjuk och lyssnade mycket noga på vad Jehova lärde honom. Han ville verkligen lära av den sanne Guden. Han kunde på mycket nära håll iaktta hur Jehova visade tålamod mot den syndfulla mänskligheten.

5. Hur var Jesus i sin ställning som ärkeängeln Mikael ödmjuk och blygsam när han hade med Djävulen att göra?

5 Det var inte alla himmelska skapelser som hade samma inställning som Guds enfödde Son. Den ängel som blev Satan Djävulen ville inte lära av Jehova utan utvecklade självgodhet och stolthet – egenskaper som är raka motsatsen till ödmjukhet – och gjorde uppror mot honom. Men Jesus var inte missnöjd med sin egen ställning i himlen och ville inte heller missbruka sin myndighet. Som ärkeängeln Mikael överskred han inte sina befogenheter när han tvistade med Djävulen om Moses kropp. Guds Son var tvärtom ödmjuk och blygsam. Han ville att Jehova, universums suveräne domare, skulle sköta saken på sitt eget sätt och i sin egen rätta tid. (Läs Judas 9.)

6. Hur visade Jesus ödmjukhet när han var villig att bli Messias?

6 Det Jesus lärde sig under sin föremänskliga tillvaro innefattade utan tvivel de profetior som gällde hans liv på jorden som Messias. Därför kände han förmodligen till vilka svåra prövningar som väntade honom. Ändå var han villig att komma till jorden och dö som den utlovade Messias. Varför det? Aposteln Paulus visade att det berodde på att Guds enfödde Son var ödmjuk och skrev: ”Fast han var till i Guds gestalt, [hade han] inte ... en tanke på ett besittningstagande, nämligen för att han skulle vara jämlik Gud. Nej, utan han utblottade sig själv och tog en slavs gestalt och framträdde i människors likhet.” (Fil. 2:6, 7)

SOM MÄNNISKA ”ÖDMJUKADE HAN SIG”

Vad kan vi lära oss av Jesu exempel när det gäller ödmjukhet?

7, 8. Hur visade Jesus ödmjukhet som barn och under sin jordiska tjänst?

7 Paulus skrev: ”När ... [Jesus] till utseende och väsen befanns vara en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, ja, döden på en tortyrpåle.” (Fil. 2:8) Redan som barn var Jesus ett föredöme i att visa ödmjukhet. Trots  att han uppfostrades av ofullkomliga föräldrar – Josef och Maria – var han ödmjuk och ”förblev dem undergiven”. (Luk. 2:51) Vilket fint exempel han är för barn och ungdomar! De kommer att bli välsignade av Gud därför att de vill underordna sig sina föräldrar.

8 Som vuxen visade Jesus ödmjukhet genom att först och främst göra sin Fars vilja, inte det han själv ville. (Joh. 4:34) I sin tjänst använde han Jehovas namn och hjälpte uppriktiga människor att få exakt kunskap om hans egenskaper och hans avsikt med människorna. Jesus levde också i överensstämmelse med det han lärde ut om Jehova. Det första han nämnde i mönsterbönen var: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat.” (Matt. 6:9) Han lärde på så sätt sina efterföljare att de skulle låta helgandet av Jehovas namn vara det viktigaste. Själv gjorde han det. Mot slutet av sin jordiska tjänst kunde han i bön säga till Jehova: ”Jag har gjort ditt namn känt för dem [dvs. apostlarna] och skall göra det känt.” (Joh. 17:26) Han sa också ofta att han inte kunde göra någonting utan Jehovas hjälp. (Joh. 5:19)

9. Vad profeterade Sakarja om Messias, och hur uppfylldes det av Jesus?

9 Sakarja skrev profetiskt om Messias: ”Fröjda dig mycket, dotter Sion. Jubla i triumf, dotter Jerusalem. Se! Din kung kommer till dig. Han är rättfärdig, ja räddad – ödmjuk och ridande på en åsna, ja på ett fullvuxet djur, en åsninnas föl.” (Sak. 9:9) Det här uppfylldes när Jesus red in i Jerusalem före påsken år 33. Folkskaran bredde ut sina ytterkläder på vägen och även grenar av träden. Hela staden sattes i rörelse när han kom. Ja, till och med när folket hyllade honom som kung var han ödmjuk. (Matt. 21:4–11)

10. Vad visade Jesus genom att vara lydig ända till döden?

10 Jesu Kristi ödmjukhet och lydnad när han var på jorden kom till störst uttryck vid hans död  på en tortyrpåle. Han visade då utom allt tvivel att människor kan vara lojala mot Jehova till och med när de prövas till det yttersta. Jesus visade också att Satan hade fel när han påstod att människor tjänar Jehova enbart av själviska motiv. (Job 1:9–11; 2:4) Genom att Jesus var fullständigt trogen försvarade han också det rättmätiga och rättfärdiga i Jehovas ställning som universums Suverän. Jehova gladdes verkligen när han såg sin ödmjuke Sons orubbliga lojalitet. (Läs Ordspråksboken 27:11.)

11. Vilken möjlighet öppnades för troende människor genom Jesu Kristi lösenoffer?

11 Genom sin död på tortyrpålen betalade Jesus också en lösen för mänskligheten. (Matt. 20:28) Det här gav syndfulla människor möjlighet att få leva för evigt, och det uppfyllde Guds krav på rättfärdighet. Paulus skrev: ”Genom ett enda rättfärdiggörelseverk [har] följden för människor av alla slag blivit att de har förklarats rättfärdiga för liv.” (Rom. 5:18) Jesu död öppnade möjligheten till odödligt liv i himlen för de smorda och evigt liv på jorden för de ”andra fåren”. (Joh. 10:16; Rom. 8:16, 17)

JAG ÄR ”ÖDMJUK I HJÄRTAT”

12. Hur var Jesus mild och ödmjuk mot ofullkomliga människor?

12 Jesus inbjöd alla som arbetade hårt och var ”tyngda av bördor” att komma till honom. Han sa: ”Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild till sinnes och ödmjuk i hjärtat, så skall ni finna ny styrka för er själ.” (Matt. 11:28, 29) Egenskaperna ödmjukhet och mildhet fick Jesus att vara omtänksam och opartisk mot ofullkomliga människor. Han krävde inte för mycket av sina lärjungar. Han berömde och uppmuntrade dem. Han fick dem inte att känna sig odugliga eller värdelösa. Och han var definitivt inte hård eller förtryckande. Han försäkrade dem tvärtom att om de kom till honom och tillämpade det han lärde skulle de få ny styrka, för hans ok var skonsamt och hans börda var lätt. Både män och kvinnor kände sig väl till mods i hans sällskap. (Matt. 11:30)

Jesus var ett föredöme i att visa medlidande.

13. Hur visade Jesus medlidande med dem som hade det svårt?

13 Jesus kände medlidande med de människor i Israel som hade det svårt, och han gjorde kärleksfullt allt han kunde för att hjälpa dem. I närheten av Jeriko träffade han på en blind tiggare som hette Bartimeus och en annan blind tiggare som inte nämns vid namn. De ropade flera gånger att Jesus skulle hjälpa dem, men folkskaran sa bryskt till männen att hålla tyst. Så lätt det skulle ha varit för Jesus att ignorera de blinda männens vädjanden! Men i stället sa han  att man skulle kalla på dem, och gripen av medlidande gav han dem synen tillbaka. Ja, Jesus efterliknade sin Far, Jehova, genom att vara ödmjuk och barmhärtig mot vanliga syndiga människor. (Matt. 20:29–34; Mark. 10:46–52)

”VAR OCH EN SOM ÖDMJUKAR SIG SJÄLV SKALL BLI UPPHÖJD”

14. Vilka välsignelser har Jesu ödmjukhet lett till?

14 Den ödmjukhet Jesus Kristus visade är en orsak till glädje och många välsignelser. Jehova gladdes när han såg att hans älskade Son ödmjukt gjorde hans vilja. Apostlarna och lärjungarna blev styrkta av att Jesus var mild och ödmjuk. Hans eget exempel, hans undervisning och hans uppmuntrande ord sporrade dem att gå framåt andligen. Vanliga människor hade nytta av att Jesus var ödmjuk, för de fick hjälp av honom och fick del av hans undervisning och uppmuntran. Ja, alla som sätter tro till Jesus kommer att få eviga välsignelser av hans lösenoffer.

15. Hur hade Jesus nytta av att vara ödmjuk?

15 Hur var det då med Jesus? Hade han nytta av att vara ödmjuk? Ja, för han sa till sina lärjungar: ”Var och en som ödmjukar sig själv skall bli upphöjd.” (Matt. 23:12) De här orden visade sig stämma in på Jesus. Paulus förklarar: ”Gud [upphöjde] honom ... till en högre ställning och gav honom i sin ynnest det namn som är över alla andra namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, alla deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor öppet erkänna att Jesus Kristus är Herre till ära för Gud, Fadern.” Jesus var ödmjuk och trogen under sitt liv på jorden, och därför upphöjde Jehova Gud honom och gav honom myndighet över alla skapelser i himlen och på jorden. (Fil. 2:9–11)

JESUS SKA ”DRA UT FÖR SANNINGENS OCH ÖDMJUKHETENS ... SAK”

16. Vad visar att ödmjukhet kommer att fortsätta att känneteckna allt som Guds Son gör?

16 Ödmjukhet kommer att fortsätta att känneteckna allt som Guds Son gör. Psalmisten förutsade hur Jesus ska handla mot Guds fiender från sin upphöjda himmelska ställning och sjöng: ”I din prakt – vinn seger; dra ut för sanningens och ödmjukhetens och rättfärdighetens sak.” (Ps. 45:4) Vid Harmageddon ska Jesus Kristus strida till försvar för dem som är ödmjuka och rättfärdiga och som älskar sanningen. Och vad ska hända efter tusenårsriket, när den messianske kungen ”har gjort all regering och all myndighet och makt till intet”? Kommer han att vara ödmjuk då? Ja, för han kommer att överlämna ”kungariket åt sin Gud och Fader”. (Läs 1 Korinthierna 15:24–28.)

17, 18. a) Varför är det viktigt att Jehovas tjänare följer Jesu exempel och är ödmjuka? b) Vad kommer att behandlas i nästa artikel?

17 Hur är det då med oss? Kommer vi att följa Jesu exempel och vara ödmjuka? Vid Harmageddon kommer kungen Jesus Kristus endast att rädda dem som är ödmjuka och rättfärdiga. För att vi ska få överleva måste vi därför vara ödmjuka. Precis som Jesus Kristus och andra hade nytta av att han var ödmjuk kommer vår ödmjukhet att vara till nytta på olika sätt.

18 Vad kan hjälpa oss att följa Jesu exempel när det gäller ödmjukhet? Hur kan vi försöka vara ödmjuka trots de svårigheter vi kan få möta? De här frågorna kommer att behandlas i nästa artikel.