Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Ur vårt arkiv

”Jag väckte en del uppseende”

”Jag väckte en del uppseende”

Heltidsförkunnaren Charlotte White väckte en hel del uppståndelse i Louisville i Kentucky när hon kom med en resväska på hjul.

ÅRET var 1908, och syster White drog helt klart till sig uppmärksamhet med den här alldeles nya uppfinningen – en ”Dawn-Mobile”. ”Folk kommenterade den”, sa hon, ”och jag väckte en del uppseende.”

Bibelforskarna, som Jehovas vittnen kallades på den tiden, såg behovet av att dela med sig av de dyrbara sanningar som de hade lärt sig genom att noga studera Skrifterna. Många hade fått kunskap i Bibeln med hjälp av en serie böcker som hette Millennii Dagning (senare också kallade Studier i Skriften). De kristna som var villiga och hade möjlighet till det reste land och rike runt – i städer, i samhällen och på landsbygden – och erbjöd de här böckerna, som kallades ”En hjälpande hand för bibelforskare”, till andra ivriga läsare.

År 1908 erbjöd syster White och andra nitiska förkunnare den här bokserien i sex band för 1,65 dollar. I stället för att lämna böckerna direkt brukade de ta upp beställningar och sedan komma tillbaka – vanligtvis på avlöningsdagen – och leverera dem mot den blygsamma tryckkostnaden. En motståndare klagade faktiskt på hur lite man behövde betala för böckerna!

Malinda Keefer kom ihåg att hon tog upp beställningar på 200–300 böcker i veckan. Men den stora efterfrågan på Dagning-böckerna skapade ett litet problem. Bara det sjätte bandet hade  740 sidor! ”Femtio böcker väger 18 kilo”, medgavs det i The Watch Tower, och därför var leveranserna ”en alltför stor påfrestning”, speciellt för systrar.

För att lösa det här lilla problemet uppfann broder James Cole en hopfällbar ram på två hjul som man kunde skruva fast en resväska på. Så här kommenterade han att han inte längre behövde bära tunga kartonger fulla med böcker: ”Nu behöver jag inte få sneda axlar.” Han introducerade nymodigheten för en förtjust åhörarskara på bibelforskarnas sammankomst i Cincinnati i Ohio 1908. På var sida om metallramen fanns namnet ”Dawn-Mobile” ingraverat på små knappar, eftersom det i huvudsak var Millennii Dagning-böcker i väskan (på engelska hette böckerna Millennial Dawn). Med lite övning var det inga problem att transportera resväskan full med böcker med en hand. Man kunde justera höjden, och väskan rullade fint även på spåriga vägar. Efter en dag i tjänsten kunde man fälla upp hjulen när man skulle ta sig hem, antingen till fots eller med spårvagn.

Systrar i heltidstjänsten kunde få en ”Dawn-Mobile” utan kostnad. Annars kostade den 2,50 dollar. Syster Keefer, som vi ser på bilden, behärskade tekniken så bra att hon kunde köra en full resväska med ena handen och bära ytterligare en väska med böcker i den andra. I en gruvstad i Pennsylvania träffade hon många intresserade människor och gjorde då vanligtvis tre eller fyra vändor över en bro den dag hon lämnade ut böckerna.

Det var i slutet av 1980-talet som en pilot uppfann den resväska med hjul som nu är en så vanlig syn på flygplatser och livliga gator. Men för omkring hundra år sedan gick nitiska bibelforskare fram och tillbaka med sina rullande resväskor när de sådde dyrbara frön av Bibelns sanning, och de tyckte säkert om den uppmärksamhet deras arbete fick.

[Infälld text på sidan 32]

Syster Keefer kunde göra tre eller fyra vändor över en bro den dag hon lämnade ut böckerna.

[Infälld text på sidan 32]

Den löste problemet med bokleveranserna.