Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Ur vårt arkiv

Vi bevarar dyrgripar från förr

Vi bevarar dyrgripar från förr

JEHOVAS FOLK har ett mycket rikt andligt arv. Vi kan få en inblick i detta fascinerande arv genom våra publikationer men också genom fotografier, brev, personliga berättelser och gamla föremål som har att göra med vår tillbedjan, vårt predikoarbete och vår historia. Men vad har vi för nytta av att bevara sådant material och gräva i vårt förflutna? I det forntida Israel skulle familjeöverhuvudena berätta för sina barn om Jehovas lagar och underbara gärningar, så att barnen kunde ”sätta sin tillit till Gud”. (Ps. 78:1–7)

Arkivforskning har under lång tid haft betydelse i samband med förverkligandet av Jehovas avsikter. När motståndare försökte stoppa arbetet med templet i Jerusalem var det tack vare att man sökte igenom arkivet i Ekbatana, huvudstaden i Medien, som man fann ett dokument utfärdat av kung Cyrus. Det innehöll hans godkännande av detta byggnadsprojekt. (Esr. 6:1–4, 12) På det sättet kunde templet återuppbyggas enligt Guds vilja. Evangelieskribenten Lukas använde sig också av arkivmaterial. Han sa att han ”noggrant ... [hade] efterforskat allting ända från början”. (Luk. 1:1–4)

Den styrande kretsen är mycket intresserad av vår teokratiska historia. Så här kommenterade en  medlem av den styrande kretsen hur viktigt det är att bevara, dokumentera och föra vårt andliga arv vidare: ”För att veta vart vi är på väg måste vi veta varifrån vi kommer.” Därför har det bildats en ny avdelning, författararkivet, vid huvudkontoret i Brooklyn i New York, och den lyder under författarkommittén.

VÅRT ”FAMILJEALBUM” OCH VÅRA ”SLÄKTKLENODER”

Med tiden bleknar det förflutna, och många av oss önskar kanske att vi hade sparat på fler minnen och uppgifter om familjens historia. Vid avdelningen författararkivet pågår nu ett noggrant arbete med att bevara och dokumentera vårt rika och ständigt växande arv. De fotografier som omsorgsfullt sparats i arkivet skulle kunna betraktas som en del av vårt ”familjealbum”. Våra tidiga publikationer, spännande levnadsskildringar och ovärderliga minnessaker finns också förvarade i detta arkiv. Sådana saker är som ”släktklenoder” som ger oss bättre inblick i vårt teokratiska arv och gör att vi kan känna oss lugna när vi tänker på vår andliga familjs framtid.

Med den nya artikelserien ”Ur vårt arkiv” ger vi dig en möjlighet att titta in i författararkivet. Artiklar i den serien kommer med jämna mellanrum att finnas med i studieupplagan av Vakttornet. I ett nummer längre fram planerar vi till exempel att ha en illustrerad artikel som besvarar de här frågorna: Vad var en ”Dawn-Mobile”? Vilka använde den? När användes den, och varför?

Som ett familjealbum fyllt med minnen berättar arkivsamlingen mycket om oss och våra andliga förfäder – om våra föregångares tro och mod, om den glädje och de utmaningar det innebär att tjäna vår kärleksfulle himmelske far och om den vägledning och det osvikliga stöd som Gud ger sitt folk. (5 Mos. 33:27) Vi är övertygade om att Jehova kommer att välsigna våra ansträngningar att bevara vår teokratiska historia, så att vi blir ännu mer sammansvetsade och styrkta att utföra hans vilja.

[Ruta/Bild på sidan 31]

En närmare titt

Arkivmaterialet är till nytta för våra författare, konstnärer, forskare och andra som hjälper till med att utarbeta vår litteratur, dvd-filmer och annat bibliskt material. Författararkivet lägger därför ner mycket arbete på att samla in och bevara ett brett urval av historiskt material från till exempel olika avdelningar på Betelhemmen, församlingar, individer och världsliga institutioner. Här följer en överblick över det här arbetet:

Förvärv och analys: Arkivsamlingen utökas hela tiden med unika föremål. Många av dessa är gåvor eller lån från vänner vars familjer har tjänat Jehova troget under många årtionden. En jämförande analys av det här materialet har hjälpt oss att få större kunskap om vår historia och om dem som har format den.

Katalogisering: I författararkivet finns det tusentals föremål, en del mer än hundra år gamla. De har alla möjliga former och storlekar och måste noggrant katalogiseras för att kunna användas i framtiden.

Restaurering och konservering: Med hjälp av professionella restaureringsmetoder repareras och konserveras ömtåliga böcker och föremål. Dokument, fotografier, nyhetsklipp, filmer och inspelningar omvandlas till digital form. Man kan sedan komma åt dem elektroniskt så att man inte behöver röra vid originaldokumenten eller andra föremål av historiskt värde.

Lagring och åtkomst: Arkivmaterialet lagras på ett ordnat och säkert sätt, så att inget går förlorat eller skadas av ljus och fukt. En databas, som uppdateras hela tiden, används för att hitta och plocka fram dessa dyrgripar från det förflutna.

[Bilder på sidan 32]

1. Affisch till ”Skapelsedramat i bilder”. 2. Prenumerationsregister. 3. Högtalarbil. 4. Framsidan till The Watch Tower för 15 april 1912. 5. J. F. Rutherfords inskrivningshandlingar från fängelset. 6. Mikrofon från WBBR. 7. Grammofon. 8. Bokväska. 9. Personliga anteckningar. 10. Telegram till J. F. Rutherford.