Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehova låter sitt ansikte lysa mot dem

Jehova låter sitt ansikte lysa mot dem

 Jehova låter sitt ansikte lysa mot dem

VI HAR mer än 30 muskler i ansiktet, och bara ett litet leende kräver att vi använder 14 av dem. Hur skulle det vara om vi inte använde de här musklerna när vi pratade med varandra? Ganska tråkigt, eller hur? Men för döva har ansiktsmusklerna en viktigare funktion än att bara liva upp samtal. Tillsammans med rörelser och tecken är de en hjälp att få fram tankar och begrepp. Många har förundrats över hur man på teckenspråk kan uttrycka till och med mycket svåra begrepp och samtidigt få med varje liten nyans.

På senare tid har döva runt hela jorden fått se ett ansikte som är mer uttrycksfullt än någon människas. De har bildligt talat fått se ”Jehovas ansikte”. (Klag. 2:19) Det är ingen tillfällighet. Jehova har under lång tid visat döva stor kärlek. Det gjorde han redan på den forntida nationen Israels tid. (3 Mos. 19:14) Även i vår tid märks det tydligt att han älskar döva. Hans vilja är att ”alla slags människor skall bli räddade och komma till exakt kunskap om sanningen”. (1 Tim. 2:4) Många döva har fördjupat sin kunskap om Gud och hans sanning och har därigenom fått se hans ansikte. Hur har det varit möjligt när de inte har ett talat språk? Innan vi tar reda på det ska vi se varför teckenspråk är så viktigt för döva.

Att ”höra” med ögonen

Det finns många missuppfattningar om döva och teckenspråk. Vi kan nämna något som kan vara bra att känna till. Döva kan köra bil. Det är en svår konst att läsa på läpparna. Teckenspråk och punktskrift har inget med varandra att göra, och teckenspråk är inte bara pantomimer. Det finns inget internationellt teckenspråk. Och inom ett land kan det finnas olika dialekter.

Kan döva läsa? En del läser bra, men de flesta döva har svårt för det. Varför det? Därför att det skrivna ordet kommer från ett talat språk. Tänk på hur ett hörande barn lär sig ett språk. Från det ögonblick barnet föds är det omgivet av människor som talar det lokala språket. På kort tid kan barnet sätta ihop ord och bilda meningar. Det kommer naturligt bara av att barnet hör språket. Så när hörande barn börjar läsa handlar det om att de lär sig att de svarta krumelurerna på papperet hänger ihop med ljud och ord som de redan kan.

Men tänk dig nu att du är i ett främmande land och befinner dig i ett ljudisolerat, inglasat rum. Du har aldrig hört det inhemska språket. Varje dag kommer folk fram och försöker prata med dig genom glaset. Du kan inte höra vad de säger. Du ser bara att de rör på läpparna. När de inser att du inte förstår  vad de säger skriver de ner det på ett papper och visar det för dig genom glaset. De tycker att du borde förstå. Men hur skulle du uppleva det? Du skulle nog tycka att det var omöjligt att kommunicera med dem. Varför det? Därför att du inte vet hur det nedskrivna språket låter. Många döva upplever det precis så.

Teckenspråket är det perfekta sättet för döva att kommunicera. Med hjälp av tecken bygger man upp ”scener” framför sig för att beskriva saker och händelser. Rörelserna och ansiktsuttrycken följer teckenspråkets grammatikregler. På det sättet skapas ett visuellt språk som gör att man kan kommunicera.

Praktiskt taget alla rörelser döva gör med händerna, kroppen och ansiktet medan de talar betyder något. Miner är inte bara till för att få en dramatisk effekt. De är en viktig del av teckenspråkets grammatik. Vi kan ta några exempel. Att ställa en fråga med höjda ögonbryn kan antyda att det är en retorisk fråga eller en fråga som personen förväntas svara ja eller nej på. Om ögonbrynen är sänkta kan det betyda att man vill veta vem, vad, var, när, hur eller varför. Vissa munrörelser kan ge en antydan om storleken på ett föremål eller intensiteten i en handling. Varje rörelse med huvudet, axlarna, kinderna och ögonen bidrar med hårfina betydelsenyanser till den tanke som ska komma fram.

Tillsammans blir allt det här en språklig fröjd för ögat. Genom att använda alla de här möjligheterna kan döva som är duktiga på teckenspråk uttrycka vilken tanke som helst – från poetisk till teknisk, från romantisk till humoristisk, från konkret till abstrakt.

Publikationer på teckenspråk betyder mycket

När Bibelns budskap uttrycks visuellt på teckenspråk kan en döv höra det och sätta tro till Jehova. Av den anledningen har Jehovas vittnen ansträngt sig hårt för att nå döva över hela jorden och få fram litteratur som de har nytta av. (Rom. 10:14) Världen över finns det för närvarande 58 avdelningar som översätter till teckenspråk, och det har getts ut dvd-filmer på 40 teckenspråk. Har allt det här arbetet varit till någon nytta?

Jeremy, som har döva föräldrar, säger: ”Jag minns ett tillfälle när pappa satt i timmar i sovrummet med en artikel i Vakttornet för att försöka förstå bara några få paragrafer. Helt plötsligt kom han utrusande från rummet och tecknade ivrigt: ’Nu fattar jag!’ Sedan började han förklara det han läst för  mig. Jag var bara 12 år då. Jag slängde ett öga på texten och sade: ’Pappa, jag tror inte det är så de menar. Det ...’ Han avbröt mig och gick tillbaka in på rummet för att själv försöka klura ut vad texten betydde. Jag glömmer aldrig hans besvikelse och inte heller den beundran jag kände för honom när han gick tillbaka in på sitt rum. Men nu när han har publikationer på teckenspråk kan han förstå allt mycket bättre. Att få se hans ansikte lysa upp när han berättar vad han känner för Jehova gör mig alltid lika glad.”

Ett gift par i Chile vittnade för Jessenia, en ung döv kvinna. De frågade hennes mamma om de fick visa dvd:n Min bok med bibliska berättelser på chilenskt teckenspråk, och det gick bra. De berättar vad som hände sedan: ”När Jessenia tittade på dvd:n började hon först skratta och sedan gråta. När hennes mamma frågade varför hon grät svarade hon att det var för att hon tyckte om det hon såg. Hennes mamma insåg då att hon kunde förstå allt på dvd:n.”

En döv kvinna på landsbygden i Venezuela hade ett barn och väntade ännu ett. Hon och hennes man tyckte inte att de hade råd med ett barn till och övervägde därför att göra abort. Utan att veta om detta kom Jehovas vittnen på besök och visade dem lektion 12 i Vad kräver Gud av oss? på venezuelanskt teckenspråk. Den lektionen tar upp hur Gud ser på abort och mord. Senare berättade kvinnan för vittnena hur tacksam hon var för att de hade gått igenom den lektionen. Hon sade att hon och hennes man hade bestämt sig för att inte göra abort på grund av det. Ett liv räddades tack vare en dvd på teckenspråk!

Lorraine, en döv syster, berättar: ”Att förstå Bibeln har för mig varit som att lägga ett stort pussel. Jag har saknat vissa bitar och har därför inte kunnat se helhetsbilden. Men allteftersom jag har fått tillgång till sanningarna i Bibeln på teckenspråk har bitarna fallit på plats.” George är döv och har varit ett vittne i 38 år, och han säger: ”Det är tveklöst så att man får ett visst mått av självaktning och självförtroende om man på egen hand har möjlighet att förstå hur något hänger ihop. Dvd-filmerna på teckenspråk har varit den bästa hjälpen för mig att kunna växa andligen.”

”Ett möte på mitt språk!”

Förutom att Jehovas vittnen har översatt litteratur till teckenspråk har de organiserat församlingar där mötena hålls helt på teckenspråk. Det finns nu över 1 100 teckenspråksförsamlingar världen över. På mötena ges undervisningen från Bibeln på deras  eget språk, på det sätt som de tänker och resonerar. Den ges på ett sätt som visar respekt för deras kultur och livserfarenhet.

Har teckenspråksförsamlingarna varit till någon nytta? Vi kan ta Cyril som exempel. Han blev döpt som ett Jehovas vittne 1955. Under många år studerade han litteraturen så gott han kunde och var troget med vid församlingens möten. Ibland fanns det tolkar och ibland inte. När det inte fanns någon som tolkade var han beroende av att andra villigt försökte hjälpa honom genom att anteckna det som sades på podiet. Det var först 1989, när han hade varit ett vittne i omkring 34 år, som den första teckenspråksförsamlingen i USA bildades i New York. Hur kände Cyril sig när han fick tillhöra den församlingen? ”Det var som att komma ut ur en skog, ut ur en mörk tunnel och in i ljuset. Äntligen ett möte på mitt språk!”

I teckenspråksförsamlingarna kan döva samlas regelbundet för att få undervisning om Gud och tillbe honom. Där kan de få nära vänner och bli uppmuntrade. För dem är församlingen en härlig oas mitt i en värld där de lätt kan bli språkligt och socialt isolerade. I de här församlingarna kan de växa andligen och utveckla sina förmågor som vittnen för Jehova. Många döva vittnen har kunnat vara heltidsförkunnare. En del har flyttat till andra länder för att hjälpa döva där att lära känna Jehova. Döva bröder lär sig att bli bättre på att undervisa, organisera och ta hand om vännerna i församlingen, och många kan då kvalificera sig för ansvarsuppgifter.

I USA finns det över 100 teckenspråksförsamlingar och omkring 80 grupper. I Brasilien finns det omkring 300 församlingar och över 400 grupper. I Mexiko finns det närmare 300 församlingar och i Ryssland över 30 församlingar och 113 grupper. Det här är bara några få exempel på hur teckenspråksverksamheten ökar över hela världen. *

Jehovas vittnen anordnar också sammankomster på teckenspråk. Förra året hölls det över 120 sammankomster på många olika teckenspråk jorden runt. Vid de här tillfällena får döva bröder och systrar möjlighet att känna att de är en del av ett internationellt brödraskap som drar nytta av andlig mat i rätt tid.

Leonard är döv och har varit ett Jehovas vittne i över 25 år. Han berättar: ”Jag har alltid vetat att Jehova är den sanne Guden. Men ändå förstod jag inte riktigt varför han tillåter lidandet. Ibland gjorde det att jag blev arg på honom. Men under ett tal på en områdessammankomst som hölls på teckenspråk förstod jag till slut hur allt hänger ihop. Efter talet stötte min fru mig i sidan och frågade om jag var nöjd. Det kunde jag ärligt säga att jag var! Jag är tacksam för att jag under de här 25 åren inte lämnade Jehova. Jag älskade honom hela tiden men kunde inte riktigt förstå honom. Det gör jag i dag!”

Tacksamma mot Jehova

Vad kan döva se i ”Jehovas ansikte” när de lär känna honom? Kärlek, medkänsla, rättvisa, lojalitet, kärleksfull omtanke och mycket mer.

Alla döva bröder och systrar jorden runt ser Jehovas ansikte och kommer i fortsättningen att göra det ännu tydligare. Jehova älskar verkligen alla döva och låter ”sitt ansikte lysa” mot dem. (4 Mos. 6:25) De i sin tur är mycket tacksamma över att ha fått lära känna honom!

[Fotnot]

^ § 21 I Sverige finns det 1 teckenspråksförsamling och 4 grupper.

[Bilder på sidorna 24, 25]

Det finns över 1 100 teckenspråksförsamlingar jorden runt.

[Bilder på sidan 26]

Jehova har låtit sitt ansikte lysa mot dem som är döva.