Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Har du varit förordnad? Kan du bli det igen?

Har du varit förordnad? Kan du bli det igen?

 Har du varit förordnad? Kan du bli det igen?

HAR du haft en ansvarsfull uppgift i församlingen? Du kanske har varit biträdande tjänare, äldste eller heltidstjänare. Du tyckte säkert om dina uppdrag och kände dig glad och nöjd, men av någon anledning var du sedan tvungen att sluta.

Du kanske lämnade din uppgift för att ta hand om någon i familjen. Eller så kan det ha berott på hög ålder eller dålig hälsa. Att ta ett sådant beslut betyder inte att man har misslyckats. (1 Tim. 5:8) Filippus, som levde under det första århundradet, var missionär men bosatte sig senare i Caesarea och tog hand om sin familj. (Apg. 21:8, 9) När kung David i det forntida Israel blev gammal gjorde han anordningar för att hans son Salomo skulle efterträda honom på tronen. (1 Kung. 1:1, 32–35) Både Filippus och David var ändå älskade och uppskattade av Jehova, och de är respekterade än i dag.

Men det skulle kunna vara så att du blev fråntagen ett förordnande. Berodde det på ett orätt uppförande? Eller på familjeproblem? (1 Tim. 3:2, 4, 10, 12) Om du inte höll med om det här beslutet kanske du fortfarande känner dig sårad eller bitter.

Du har möjlighet att bli förordnad igen

Är det omöjligt att få tillbaka en uppgift som man har förlorat? Inte i de flesta fall. Men för att kunna bli förordnad igen måste du ha en önskan att bli det. (1 Tim. 3:1) Vad bör ligga bakom en sådan önskan? Kärlek till Jehova och hans folk, precis som när du överlämnade dig åt honom. Om du är villig att visa sådan kärlek genom att ställa dig till förfogande igen, ger du Jehova möjligheten att använda den erfarenhet du hade innan du miste ditt förordnande, men också den du fått efteråt.

Påminn dig det som Jehova sade till israeliterna sedan de välförtjänt hade förlorat sin särskilda ställning inför honom. Han försäkrade dem: ”Jag är Jehova; jag har inte förändrats. Och ni är Jakobs söner; ni har inte nått ert slut.” (Mal. 3:6) Jehova älskade israeliterna och önskade använda dem igen. Han är lika intresserad av att använda dig i framtiden. Vad kan du göra under nuvarande omständigheter? Om du ska kunna vara till hjälp i församlingen är din andlighet viktigare än dina förmågor. Så medan du inte har några extra uppgifter i församlingen kan du inrikta dig på att stärka din andlighet.

För att bli stark i tron måste man ”fråga efter Jehova och hans styrka”. (Ps. 105:4; 1 Kor. 16:13) Ett sätt man kan göra det på är genom uppriktig bön. När du talar med Jehova om din situation, berätta då hur du känner det och be om hans ande. Då kommer du att dras närmare honom, och det kommer att göra dig stark. (Ps. 62:8; Fil. 4:6, 13) Ett annat sätt som du kan stärka din andlighet på är genom att förbättra dina studievanor. Medan du just nu inte har så mycket ansvar kanske du kan använda mer tid till personligt studium och familjestudium och kanske få i gång en rutin som förut varit svår att hålla vid liv.

Naturligtvis representerar du fortfarande Jehova som ett av hans vittnen. (Jes. 43: 10–12) Den största äran någon av oss kan ha är att vara en av ”Guds medarbetare”. (1 Kor. 3:9) Att öka sin insats i tjänsten är ett utmärkt sätt att fördjupa sin andlighet och att hjälpa dem man samarbetar med att också göra det.

Hur du kan hantera dina känslor

När man förlorar en uppgift i församlingen kan man känna sig skamsen och ledsen. Man kanske vill rättfärdiga det man gjort. Låt säga att ansvariga bröder lyssnade på det du hade att säga till ditt försvar men ändå tyckte att du skulle fråntas ett visst privilegium. Det kan hända att negativa känslor har hållit i sig och hindrar dig från att ställa dig till förfogande eller kanske till och med gör det svårt för dig att dra lärdom av det som hänt. Vi ska se hur exemplen med Job, Manasse och Josef kan vara till hjälp att hantera negativa tankar och känslor.

Job hade varit representant inför Jehova för andras räkning och tjänade som äldste och domare i ett patriarkaliskt samhälle. (Job 1:5; 29:7–17, 21–25) Men plötsligt förlorade han sina tillgångar, sina barn och sin goda hälsa. I och med det förlorade han också sitt goda anseende. ”Nu skrattar de åt mig”, sade han, ”de som är yngre till åren än jag.” (Job 30:1)

Job ansåg att han var helt oskyldig och ville försvara sig inför Gud. (Job 13:15) Ändå var han villig att vänta på Jehova, och det blev han välsignad för. Han insåg att han behövde en tillrättavisning, särskilt med tanke på hur han reagerade på den prövning han gick igenom. (Job 40:6–8; 42:3, 6) Eftersom han visade ödmjukhet välsignade Jehova honom rikligt. (Job 42:10–13)

Om du förlorat ett förordnande på grund av något du gjort, kanske du undrar om Jehova och dina kristna bröder någonsin kommer att förlåta dig och glömma det hela. Tänk då på kung Manasse i Juda. Han ”gjorde mycket som var ont i Jehovas ögon och kränkte honom så”. (2 Kung. 21:6) Ändå fick han härska som kung och dog som en trogen man. Hur kunde det komma sig?

Manasse tog emot tillrättavisning. När han hade ignorerat Jehovas varningar lät Jehova assyrierna gå till angrepp mot honom, och de förde honom som fånge ända bort till Babylon. Där ”försökte han blidka Jehova, sin Gud, och han ödmjukade sig mycket inför sina förfäders Gud” och ”bad till honom”. Manasse visade uppriktig ånger och ändrade sig, och han blev förlåten. (2 Krön. 33:12, 13)

Det är sällan man får tillbaka alla uppgifter på en gång. Men med tiden kan man få vissa mindre ansvarsuppgifter. Om man tar emot dem och gör sitt bästa får man ofta större ansvar. Det betyder förstås inte att allt går som en dans. Ibland kan det kännas motigt. Men om man har tålamod och en villig inställning blir man välsignad.

 Ta Jakobs son Josef som ett exempel. När han var 17 år såldes han som slav av sina bröder. (1 Mos. 37:2, 26–28) Det var nog inte direkt så han förväntade sig att bli behandlad av dem. Trots det var han villig att göra det bästa av situationen, och Jehova välsignade honom så att han ”kom att förestå sin herres, egyptierns, hus”. (1 Mos. 39:2) Längre fram blev han kastad i fängelse. Han fortsatte ändå att vara trogen, och Jehova var med honom, så att han till slut blev betrodd med viktiga uppgifter i fängelset. (1 Mos. 39:21–23)

Josef visste inte att allt det här hade ett syfte. Han fortsatte bara att göra så gott han kunde. Därför kunde Jehova använda honom för att bevara släktlinjen till den utlovade avkomman. (1 Mos. 3:15; 45:5–8) Ingen av oss kan förstås förvänta sig att få en så viktig uppgift som Josef hade, men den inspirerade skildringen visar att Jehova finns med i bilden när det gäller privilegier som hans tjänare får. Håll därför dörren öppen för ansvarsuppgifter, precis som Josef gjorde.

Lär av andras erfarenheter

Job, Manasse och Josef gick igenom svåra prövningar. Alla tre fann sig i det som Jehova lät hända, och de lärde sig mycket av det. Vad skulle du kunna lära dig av dem?

Försök se vad Jehova kanske vill lära dig. När Job var som mest förtvivlad blev han självupptagen och förlorade viktigare saker ur sikte. Men när Jehova kärleksfullt tillrättavisade honom återfick han balansen och erkände: ”Därför talade jag, men jag förstod inte.” (Job 42:3) Om man känner sig sårad för att man blivit av med någon ansvarsuppgift är det bra ”att inte tänka högre om sig själv än man bör tänka, utan att tänka med sunt förstånd”. (Rom. 12:3) Jehova kanske försöker rätta till något hos dig som du själv inte riktigt förstår.

Ta emot tillrättavisning. Manasse tyckte kanske till en början att han inte riktigt förtjänade en så sträng tillrättavisning som han fick. Men han tog ändå emot den, visade ånger och ändrade sig. Oavsett hur du känner för den tillrättavisning du fått är det alltid bra att följa Bibelns råd: ”Ödmjuka er i Jehovas ögon, så skall han upphöja er.” (Jak. 4:10; 1 Petr. 5:6)

Ha tålamod och var villig att ta emot övning. Det Josef fick vara med om skulle lätt ha kunnat göra honom hatisk och hämndlysten. I stället gick han in för att förstå andra bättre och ha en förlåtande inställning. (1 Mos. 50:15–21) Ha tålamod om du blivit besviken. Var villig att ta emot övning från Jehova.

Har du tidigare haft en ansvarsfull uppgift i församlingen? Ge Jehova möjligheten att använda dig i framtiden. Stärk din andlighet. Låt inte känslorna ta överhanden, utan ha tålamod och var ödmjuk. Ta villigt emot vilken uppgift du än kan få. Lita på Jehovas ord: ”Jehova undanhåller inte dem något gott som vandrar oklanderligt.” (Ps. 84:11)

[Infälld text på sidan 30]

Bli stark i tron genom uppriktig bön.

[Bild på sidan 31]

Att öka sin insats i tjänsten är ett utmärkt sätt att fördjupa sin andlighet.

[Bild på sidan 32]

Ge Jehova möjligheten att använda dig i framtiden.