Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

”Bevara er själva i Guds kärlek”

”Bevara er själva i Guds kärlek”

 ”Bevara er själva i Guds kärlek”

”Bevara er själva i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet med utsikt till evigt liv.” (JUD. V. 21)

1, 2. Hur har Jehova visat sin kärlek till oss, och hur vet vi att han inte automatiskt bevarar oss i sin kärlek?

JEHOVA GUD har visat sin kärlek till oss på många olika sätt. Men det största beviset på Jehovas kärlek är utan tvivel anordningen med lösen. Hans kärlek till människorna är så stor att han till och med sände sin älskade Son hit till jorden och lät honom dö för vår skull. (Joh. 3:16) Jehova gjorde detta för att han vill att vi ska få leva för evigt, och han vill också att vi ska få del av hans kärlek för evigt.

2 Men kan vi förvänta att Jehova automatiskt ska bevara oss i sin kärlek oavsett vad vi väljer att göra? Nej. För i Judas, vers 21, får vi uppmaningen: ”Bevara er själva i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet med utsikt till evigt liv.” Uttrycket ”bevara er själva i Guds kärlek” visar att vi måste göra något själva. Vad behöver vi då göra för att förbli i Guds kärlek?

Hur kan vi förbli i Guds kärlek?

3. Vad sade Jesus att han måste göra för att förbli i sin Faders kärlek?

3 Vi får svar på den frågan om vi läser vad Jesus själv sade den sista kvällen han levde på jorden. Han sade: ”Om ni håller mina bud, skall ni förbli i min kärlek, alldeles som jag har hållit Faderns bud och förblir i hans kärlek.” (Joh. 15:10) Det är tydligt att Jesus  insåg att han måste hålla Jehovas, sin Faders, bud för att kunna bevara ett gott förhållande till honom. Om det var så för Guds fullkomlige Son, måste det då inte vara så för oss också?

4, 5. a) Framför allt hur kan vi visa att vi älskar Jehova? b) Varför har vi ingen anledning att känna motvilja mot tanken på att lyda Jehovas bud?

4 Vi visar framför allt att vi älskar Jehova genom att lyda honom. Aposteln Johannes uttryckte det så här: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande.” (1 Joh. 5:3) I dagens värld är det visserligen inte populärt att visa lydnad, men lägg märke till orden: ”Hans bud är inte betungande.” Jehova ber oss inte göra något som vi inte kan klara av.

5 Vi kan ta en illustration: Skulle du be en nära vän bära något som du visste var för tungt för honom eller henne? Naturligtvis inte! Jehova är mycket mer omtänksam än vi och har mycket större förståelse för våra begränsningar. Bibeln försäkrar oss om att Jehova ”kommer ihåg att vi är stoft”. (Ps. 103:14) Han skulle aldrig begära mer av oss än vi kan klara av. Vi har därför ingen anledning att känna motvilja mot tanken på att lyda Jehovas bud. I stället bör vi se på vår lydnad som en fantastisk möjlighet att visa vår himmelske Fader att vi verkligen älskar honom och vill förbli i hans kärlek.

En speciell gåva från Jehova

6, 7. a) Vad är samvetet? b) Belys hur samvetet kan hjälpa oss att förbli i Guds kärlek.

6 I den komplicerade värld vi lever i behöver vi fatta många beslut som har samband med vår lydnad för Gud. Hur kan vi veta om de här besluten är i linje med Guds vilja? Jehova har gett oss en gåva som kan vara till stor hjälp när det gäller att lyda. Det är samvetet. Vad är samvetet? Det är en speciell förmåga vi har att uppfatta oss själva. Samvetet fungerar som en domare inom oss som hjälper oss att överväga de val vi ställs inför i livet eller granska det vi redan gjort och bedöma om det var bra eller dåligt, rätt eller fel. (Läs Romarna 2:14, 15.)

7 Hur kan vi använda samvetet på bästa sätt? Vi kan belysa det med en illustration. En vandrare tar sig fram genom en vidsträckt vildmark. Det finns inga stigar, inga vägar, inga vägvisare. Ändå tar han sig säkert fram mot sitt mål. Hur är det möjligt? Han använder en kompass. Den har en graderad skiva med de fyra huvudväderstrecken angivna och en magnetnål som pålitligt pekar mot norr. Utan sin kompass skulle vandraren vara hopplöst förlorad. På liknande sätt skulle en människa utan samvete ofta vara hopplöst förlorad när hon försökte göra rätta val i fråga om moral och etik.

8, 9. a) Vilka begränsningar hos vårt samvete behöver vi tänka på? b) Vad kan vi göra för att verkligen ha nytta av vårt samvete?

8 Samvetet har dock sina begränsningar, precis som kompassen. Om vandraren skulle placera en magnet i närheten av kompassen, skulle nålen påverkas så att den inte pekade mot norr. Och om vi lät vårt hjärtas begär få påverka våra beslut, vad skulle hända då? Våra själviska böjelser skulle kunna göra att vårt samvete leder oss fel. I Bibeln sägs det varnande att ”hjärtat är mera förrädiskt än något annat, och det är desperat”. (Jer. 17:9; Ords. 4:23) Och vidare, om vandraren inte hade en pålitlig karta, skulle han inte ha någon större nytta av kompassen. Om vi inte håller oss till den pålitliga, oföränderliga vägledning som Guds ord, Bibeln, ger skulle vi inte ha någon större hjälp av vårt samvete. (Ps. 119:105) Sorgligt nog bryr sig många människor i världen inte så mycket om Bibeln och dess normer, utan  följer i stället hjärtats begär. (Läs Efesierna 4:17–19.) Det är därför som många gör hemska saker, trots att de har ett samvete. (1 Tim. 4:2)

9 Vi vill absolut inte ta efter deras handlingssätt! Vi fortsätter i stället att låta Guds ord fostra och öva vårt samvete så att vi verkligen kan ha nytta av det. Och vi måste lyssna till vårt väl övade samvete och får inte låta själviska begär få övertaget. Samtidigt vill vi respektera våra andliga bröders och systrars samvete. Vi gör allt vi kan för att de inte ska snava och falla och tänker på att deras samvete kan vara känsligare eller mer restriktivt än vårt. (1 Kor. 8:12; 2 Kor. 4:2; 1 Petr. 3:16)

10. Vilka tre områden i livet ska vi nu se närmare på?

10 Vi ska nu se närmare på tre områden i livet där vi kan visa vår kärlek till Jehova genom att lyda honom. Samvetet kommer naturligtvis in i bilden, men för att det ska kunna ge oss rätt vägledning måste det styras av de normer för uppförandet som finns i Bibeln. Vi kan visa Jehova att vi älskar och lyder honom genom att vi 1) älskar dem som Jehova älskar, 2) respekterar myndighet och 3) anstränger oss för att bevara oss rena i Jehovas ögon.

Älska dem som Jehova älskar

11. Varför ska vi älska dem som Jehova älskar?

11 För det första måste vi älska dem som Jehova älskar. När det gäller vårt umgänge är vi människor som svampar. Vi har en tendens att suga åt oss allt som omger oss. Vår Skapare vet hur vi ofullkomliga människor påverkas av vårt umgänge – det kan utgöra en verklig fara för oss, men det kan också vara till stor hjälp. Därför ger han oss det här  visa rådet: ”Den som vandrar med de visa blir vis, men den som umgås med de enfaldiga går det illa.” (Ords. 13:20; 1 Kor. 15:33) Ingen av oss vill att det ska gå illa för oss. Vi vill alla bli visa. Ingen kan göra Jehova visare än han är, och ingen kan fördärva honom. Men han är ändå ett fint exempel för oss när det gäller att välja vänner. Tänk efter – vilka ofullkomliga människor väljer han att ha som vänner?

12. Vad slags vänner väljer Jehova att ha?

12 Jehova kallade patriarken Abraham ”min vän”. (Jes. 41:8) Abraham var ett enastående exempel när det gäller att vara trogen, rättfärdig och lydig – en trons man. (Jak. 2:21–23) Det är sådana människor Jehova väljer att ha som vänner även i vår tid. Om Jehova är selektiv när han väljer vänner, då måste det också vara viktigt att vi ofullkomliga människor är noga när vi väljer vänner – att vi vandrar med dem som är visa så att vi själva blir visa.

13. Vad kan hjälpa oss att välja rätt vänner?

13 Vad kan hjälpa oss att välja rätt vänner? Vi har nytta av att undersöka bibliska exempel. Vi kan bland annat tänka på vänskapen mellan Rut och hennes svärmor, Noomi, mellan David och Jonatan och mellan Timoteus och Paulus. (Rut 1:16, 17; 1 Sam. 23:16–18; Fil. 2:19–22) Deras fina vänskap byggde först och främst på att de alla hade sann kärlek till Jehova. Kan du finna vänner som älskar Jehova lika mycket som du? I den kristna församlingen har du alla möjligheter att göra det. Sådana vänner kommer inte att försöka få dig att göra något som skulle skada ditt förhållande till Jehova. De kommer att hjälpa dig att lyda Jehova, att växa till andligen och att så med tanke på anden. (Läs Galaterna 6:7, 8.) De kommer att hjälpa dig att förbli i Guds kärlek.

Respektera myndighet

14. Vad gör det ofta svårt för oss att respektera myndighet?

14 För det andra visar vi vår kärlek till Jehova genom att vi respekterar myndighet. Varför har vi ibland så svårt att göra det? En orsak är att människor som har myndighet är ofullkomliga. Dessutom är vi själva ofullkomliga. Vi kämpar med en medfödd benägenhet att vara upproriska.

15, 16. a) Varför är det viktigt att vi respekterar dem som Jehova har gett ansvaret att ta vård om hans folk? b) Vilken viktig lärdom kan vi dra av hur Jehova betraktade israeliternas uppror mot Mose?

15 Då kanske du undrar: Om det är så svårt att respektera myndighet, varför måste vi då göra det? Svaret handlar i grund och botten om suveränitet. Vem väljer du som din suverän eller härskare? Om vi väljer Jehova, måste vi respektera hans myndighet. Om vi inte gör det, kan vi då sanningsenligt säga att han är vår härskare? Dessutom utövar Jehova ofta sin myndighet genom ofullkomliga människor som han ger ansvaret att ta vård om hans folk. Om vi skulle göra uppror mot de här människorna, hur skulle Jehova då betrakta det? (Läs 1 Thessalonikerna 5:12, 13.)

16 När israeliterna knotade och gjorde uppror mot Mose betraktade Jehova det som riktat mot honom själv. (4 Mos. 14:26, 27) Han har inte förändrats. Om vi skulle göra uppror mot dem som han har gett myndighet, skulle vi i själva verket göra uppror mot honom!

17. Vilken inställning bör vi sträva efter att ha till dem som har myndighet i församlingen?

17 Aposteln Paulus visar vilken inställning vi bör ha till dem som har ansvarsfulla ställningar i den kristna församlingen. Han skrev: ”Var lydiga mot dem som har ledningen bland er och var fogliga, ty de vakar ständigt över era själar såsom de som skall  avlägga räkenskap; se till att de kan göra detta med glädje och inte suckande, ty detta skulle vara till skada för er.” (Hebr. 13:17) Det är sant att vi måste anstränga oss för att kunna vara lydiga och fogliga. Men kom ihåg att vi strävar efter att förbli i Guds kärlek. Visst är väl det målet värt alla ansträngningar?

Bevara er rena i Jehovas ögon

18. Varför vill Jehova att vi ska bevara oss rena?

18 För det tredje visar vi vår kärlek till Jehova genom att vi anstränger oss för att bevara oss rena i Jehovas ögon. Föräldrar gör ofta stora ansträngningar för att se till att deras barn är rena. Varför gör de det? Ett skäl är att det är viktigt för barnens hälsa och välbefinnande. Dessutom blir barnen till heder för familjen. Det vittnar om föräldrarnas kärlek och omsorg. Av liknande skäl vill Jehova att vi ska vara rena. Han vet att vi mår bra av att vara det. Han vet också att vår renhet kastar ett gynnsamt återsken på honom, vår himmelske Fader. Det är verkligen viktigt, eftersom människor kan dras till den Gud vi tjänar när de ser att vi skiljer oss från den stora massan i den här förorenade världen.

19. Hur vet vi att det är viktigt med fysisk renhet?

19 I vilka avseenden måste vi bevara oss rena? I alla avseenden. Jehova framhöll klart och tydligt för sitt folk Israel att det var viktigt med fysisk renhet. (3 Mos. 15:31) Den mosaiska lagen innehöll föreskrifter om avfallshantering, rengöring av kärl och tvättning av händer, fötter och kläder. (2 Mos. 30:17–21; 3 Mos. 11:32; 4 Mos. 19:17–20; 5 Mos. 23:13, 14) Israeliterna blev påminda om att deras Gud, Jehova, är helig – han är ren. De som tjänar den helige Guden måste också vara heliga – rena. (Läs 3 Moseboken 11:44, 45.)

20. Vad är viktigt förutom fysisk renhet?

20 Vi måste vara rena både invärtes och utvärtes. Vi försöker tänka på sådant som är rent. Vi håller oss troget till Jehovas normer för moralisk renhet, oavsett hur sexuellt fördärvade människorna i världen är. Viktigast av allt är att vi är noga med att hålla vår tillbedjan ren. Vi låter den inte bli besmittad av falsk religion. Vi tänker på den inspirerade varningen i Jesaja 52:11: ”Vänd er bort, vänd er bort, gå ut därifrån, rör inte vid något orent; gå ut från henne, bevara er rena.” I vår tid bevarar vi oss andligt rena genom att hålla oss borta från allt som vår himmelske Fader betraktar som andligt orent. Det är därför vi bland annat är noga med att inte ta del i de falska religiösa högtider och sedvänjor som är populära i vår tid. Det är sant att det kan vara mycket svårt att bevara sig ren. Men Jehovas folk anstränger sig för att vara rena, eftersom det hjälper dem att förbli i Guds kärlek.

21. Hur kan vi försäkra oss om att vi förblir i Guds kärlek?

21 Jehova vill att vi ska förbli i hans kärlek för evigt. Men vi måste alla individuellt göra vårt yttersta för att förbli i hans kärlek. Det kan vi göra genom att följa Jesu exempel och visa vår kärlek till Jehova genom att lyda hans befallningar. Om vi gör det kan vi vara övertygade om att ingenting ”skall kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre”. (Rom. 8:38, 39)

Minns du?

• Hur kan vårt samvete hjälpa oss att förbli i Guds kärlek?

• Varför ska vi älska dem som Jehova älskar?

• Varför är det viktigt att respektera myndighet?

• Hur viktigt är det med renhet för Guds folk?

[Frågor]

[Ruta/Bild på sidan 20]

EN BOK SOM HJÄLPER OSS ATT UPPFÖRA OSS VÄL

Under områdessammankomsterna 2008/2009 utgavs en 224-sidig bok med titeln ”Bevara er själva i Guds kärlek”. Vad är syftet med den här nya boken? Den har utarbetats för att hjälpa de kristna att lära känna och älska Jehovas normer, och den inriktar sig främst på kristet uppförande. Ett noggrant studium av boken ”Bevara er själva i Guds kärlek” kommer att göra oss ännu mer övertygade om att det bästa vi kan göra nu är att leva efter Jehovas normer. Det leder till evigt liv i framtiden.

Boken hjälper oss också att förstå att det inte är en börda att lyda Jehova. Det är i stället ett sätt att visa hur mycket vi älskar honom. Boken kommer att få oss att fråga oss själva: Varför lyder jag Jehova?

När någon gör det sorgliga misstaget att överge Jehovas kärlek är problemet oftast inte en lärofråga utan uppförandet. Det visar att vi måste stärka vår kärlek till och vår uppskattning av Jehovas lagar och principer som vägleder oss i det dagliga livet. Vi är övertygade om att den här nya boken ska hjälpa Jehovas får över hela världen att stå fasta för det som är rätt, att bevisa att Satan är en lögnare och framför allt att förbli i Guds kärlek! (Jud. v. 21)

[Bild på sidan 18]

”Om ni håller mina bud, skall ni förbli i min kärlek, alldeles som jag har hållit Faderns bud och förblir i hans kärlek.”