Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Låt ”Jehovas ord” skydda dig

Låt ”Jehovas ord” skydda dig

Låt ”Jehovas ord” skydda dig

ÅR 490 f.v.t., i det historiska slaget vid Marathon, stod mellan 10 000 och 20 000 athenare inför en mycket större persisk här. Ett viktigt inslag i grekernas taktik var falangen – en stridsuppställning där soldater marscherade i tät formation. Deras sköldar utgjorde en nästan obruten pansarvägg full med spjut. Tack vare falangen kunde athenarna vinna en ryktbar seger över de avsevärt mycket större persiska trupperna.

Sanna kristna tar del i ett andligt krig. De strider mot mäktiga fiender – de osynliga härskarna som styr den nuvarande onda världsordningen. Bibeln beskriver dem som ”världshärskarna i detta mörker, ... de onda andemakterna i de himmelska regionerna”. (Efesierna 6:12; 1 Johannes 5:19) Guds folk fortsätter att vara segerrika, men inte i egen kraft. All ära för det går till Jehova, som skyddar och vägleder dem. I Psalm 18:30 sägs det: ”Jehovas ord är luttrat. Han är en sköld för alla som tar sin tillflykt till honom.”

Ja, Jehova skyddar sina lojala tjänare från att lida andlig skada genom sitt luttrade ord, som finns i Den heliga skrift. (Psalm 19:7–11; 119:93) Salomo skrev om den vishet som finns i Guds ord: ”Överge den inte, så skall den bevara dig. Älska den, så skall den skydda dig.” (Ordspråksboken 4:6; Predikaren 7:12) Hur skyddar vishet från Gud oss mot skada? Vi kan ta det forntida Israel som exempel.

Ett folk som skyddades genom vishet från Gud

Jehovas lag skyddade och vägledde israeliterna i varje sida av livet. Föreskrifterna om till exempel kost, hygien och karantän skonade dem från många av de sjukdomar som hemsökte andra nationer. Det var först när man upptäckte bakterier på 1800-talet som vetenskapen började nå upp till samma nivå som Guds lag. Lagarna angående äganderätt, återköp, skuldavskrivning och ocker var också till nytta för israeliterna och bidrog till att skapa stabilitet och rättvisa ekonomiska förutsättningar i samhället. (5 Moseboken 7:12, 15; 15:4, 5) Jehovas lag skyddade till och med åkermarken! (2 Moseboken 23:10, 11) Lagar mot falsk tillbedjan skyddade folket andligen. De skyddade dem mot att bli förtryckta av demoner och mot att påverkas av sådana förnedrande sedvänjor som att offra barn och böja sig ner för livlösa avgudar och mycket annat ont. (2 Moseboken 20:3–5; Psalm 115:4–8)

Det är uppenbart att ”Jehovas ord” inte var ”ett ord utan värde” för Israel. Det betydde i stället liv och ”en lång följd av dagar” för dem som följde det. (5 Moseboken 32:47) Så är det också i dag för dem som följer Jehovas visa ord, även om de kristna inte står under lagförbundet. (Galaterna 3:24, 25; Hebréerna 8:8) I stället för en samling lagar har de kristna en mängd bibliska principer som ger dem vägledning och beskydd.

Ett folk som skyddas av principer

Lagar kanske bara kan tillämpas inom ett begränsat område eller under en viss tidsperiod. Men Bibelns principer är grundläggande sanningar och kan därför vanligtvis tillämpas i många sammanhang och vid alla tider. Tänk till exempel på principen i Jakob 3:17, där det bland annat sägs: ”Visheten från ovan är först och främst ren, därefter fridsam.” Hur kan denna grundläggande sanning vara till skydd för Guds folk i dag?

Renhet syftar i det här sammanhanget på moralisk renhet, eller kyskhet. De som värdesätter renhet strävar därför efter att undvika inte bara omoraliska handlingar utan också sådant som kan leda till det, bland annat sexuella fantasier och pornografi. (Matteus 5:28) De som sällskapar och som har tagit principen i Jakob 3:17 till hjärtat undviker att vara så intima med varandra att det kan leda till att de förlorar självbehärskningen. Eftersom de låter sig vägledas av principer, luras de inte bort från renheten genom att tro att deras handlande har Guds godkännande så länge de inte bryter mot lagens bokstav. De vet att Jehova ”ser hur hjärtat är”, och de handlar därefter. (1 Samuelsboken 16:7; 2 Krönikeboken 16:9) De skyddar sig själva mot att smittas av de många sexuellt överförda sjukdomar som nu är så vanliga, och de skyddas också mentalt och känslomässigt.

Visheten från Gud är även ”fridsam”, står det i Jakob 3:17. Som vi vet försöker Satan fjärma oss från Jehova genom att göra vårt hjärta våldsbenäget, bland annat med hjälp av olämpliga former av litteratur, filmer, musik och dataspel där man drivs att simulera brutalitet och dödande i ofattbar omfattning! (Psalm 11:5) Ökningen av våldsbrott visar tydligt att Satan har framgång. När det gäller sådana brott citerade den australiska tidningen The Sydney Morning Herald för några år sedan Robert Ressler, som myntade uttrycket ”seriemördare”. Ressler sade att det pornografiska material som de mördare som han intervjuade på 1970-talet påverkades av ”inte är någonting i jämförelse med dagens utbud”. Ressler hade därför ”en dyster syn på framtiden”. Han talade om ”ett nytt århundrade då seriemördarna bara blir fler och fler”.

Bara några månader efter det att tidningsnotisen publicerats dödade en beväpnad man 16 barn och deras lärare på en förskola i Dunblane i Skottland innan han tog sitt eget liv. Månaden därpå dödade en annan psykiskt störd man 32 människor i den fridfulla staden Port Arthur på Tasmanien utanför Australien. USA har under de senaste åren skakats av flera massakrer i skolor, och amerikaner frågar sig hur det har kunnat bli så. I juni 2001 skapades stora rubriker världen över då en sinnessjuk man gick in på en skola i Japan och knivmördade åtta barn som gick i första och andra klass och knivskar femton andra. Det finns naturligtvis många orsaker till att sådant händer, men våldet i medierna anses av allt fler vara en bidragande faktor. Den australiske kolumnisten Phillip Adams skrev: ”Om ett reklaminslag på 60 sekunder kan öka försäljningen dramatiskt, så kom inte och säg att en två timmar lång film som är oerhört påkostad inte kan påverka attityder.” Det är tänkvärt att polisen beslagtog 2 000 våldsfilmer och pornografiska filmer hemma hos gärningsmannen i Port Arthur.

De som håller fast vid Bibelns principer håller sitt sinne och hjärta borta från allt slags underhållning som underblåser ett aggressivt beteende. De låter inte ”världens ande” påverka deras tänkesätt och önskningar. De låter sig i stället påverkas av Guds ande, och de strävar efter att utveckla kärlek till dess frukt, bland annat frid. (1 Korinthierna 2:12, 13; Galaterna 5:22, 23) Det gör de genom att regelbundet studera Bibeln, be och på ett uppbyggande sätt meditera. De undviker också att umgås med sådana som är våldsbenägna och väljer i stället att umgås med sådana som, precis som de själva, längtar efter Jehovas fridfulla nya värld. (Psalm 1:1–3; Ordspråksboken 16:29) Vilket skydd visheten från Gud ger!

Låt ”Jehovas ord” skydda ditt hjärta

När Jesus frestades i vildmarken tillbakavisade han det Satan sade genom att hänvisa till Guds ord på ett rätt sätt. (Lukas 4:1–13) Men han gav sig inte in i någon diskussion med honom. Jesus talade från hjärtat och grundade sitt försvar på Skrifterna, och Djävulens strategi, som hade fungerat så bra i Eden, misslyckades därför i Jesu fall. Satan kommer också att misslyckas i sina sluga angrepp på oss om vi fyller vårt hjärta med Jehovas ord. Inget kan vara viktigare, för från hjärtat ”utgår livets källådror”. (Ordspråksboken 4:23)

Vi måste dessutom fortsätta att skydda vårt hjärta. Vi får aldrig sluta upp med att göra det. Satan misslyckades med att få Jesus på fall i vildmarken, men det fick honom inte att sluta pröva honom. (Lukas 4:13) Han kommer också att fortsätta att pröva oss och använda olika metoder för att få oss att bryta vår ostrafflighet. (Uppenbarelseboken 12:17) Vi bör därför efterlikna Jesus genom att utveckla djup kärlek till Guds ord, samtidigt som vi oupphörligt ber om helig ande och vishet. (1 Thessalonikerna 5:17; Hebréerna 5:7) Jehova lovar i sin tur att ingen som tar sin tillflykt till honom kommer att skadas andligen. (Psalm 91:1–10; Ordspråksboken 1:33)

Guds ord skyddar församlingen

Satan kan inte hindra den förutsagda ”stora skaran” från att överleva den stora vedermödan. (Uppenbarelseboken 7:9, 14) Men han försöker ändå febrilt fördärva de kristna så att åtminstone några förlorar Jehovas godkännande. Den taktiken fungerade i det forntida Israel och ledde till att 24 000 dog på tröskeln till det utlovade landet. (4 Moseboken 25:1–9) Kristna som har handlat fel och visar sann ånger får självklart kärleksfull hjälp, så att de kan bli återställda andligen. Men de som i likhet med Simri i Bibeln syndar utan att ångra sig äventyrar andras moral och andlighet. (4 Moseboken 25:14) De är som soldater i en falang som har kastat bort sin egen sköld. De utsätter inte bara sig själva för fara, utan också dem som de är tillsammans med.

Bibeln ger därför uppmaningen: ”Sluta upp att vara i sällskap med någon som kallas broder och som är otuktig eller girig eller en avgudadyrkare eller en smädare eller en drinkare eller en utsugare, ja, att inte ens äta med en sådan. ... Avlägsna den onde mannen ur er krets.” (1 Korinthierna 5:11, 13) Håller du inte med om att de här visa orden hjälper oss att bevara den kristna församlingen moraliskt och andligt ren?

Som en skarp kontrast till det anser många kyrkor inom kristenheten och många avfällingar att de delar av Bibeln som inte stämmer överens med den nutida liberala synen på moral är förlegade. Därför ser de genom fingrarna med alla former av grov synd, även bland prästerna. (2 Timoteus 4:3, 4) Men lägg märke till att Ordspråksboken 30:5, som också omtalar Jehova och hans ord som en sköld, följs av en uppmaning i vers 6: ”Lägg ingenting till hans [Guds] ord, så att han inte tillrättavisar dig och du får stå där som lögnare.” Ja, de som ändrar på Bibeln är verkligen andliga lögnare – de mest klandervärda lögnarna av alla! (Matteus 15:6–9) Vi kan verkligen vara tacksamma över att vi tillhör en organisation som har djup respekt för Guds ord.

Skyddade genom en ”vällukt”

Eftersom Guds folk håller fast vid Bibeln och talar med andra om det tröstande budskapet i den, sprider de en livgivande ”vällukt” som påminner om rökelse och som gläder Jehova. Men för orättfärdiga individer sprider de ”en doft av död”. Ja, de ondas symboliska luktsinne har blivit förvrängt av Satans världsordning, och därför känner de sig obehagliga till mods eller blir till och med fientligt inställda när de är i närheten av dem som sprider ”Kristi vällukt”. Men de som nitiskt sprider de goda nyheterna blir ”en Kristi vällukt bland dem som är på väg att räddas”. (2 Korinthierna 2:14–16) Sådana uppriktiga personer är ofta illa berörda av det hyckleri och de religiösa lögner som kännetecknar falsk religion. Så när vi visar vad som står i Guds ord, Bibeln, och berättar för dem om Guds kungarike, känner de sig dragna till Kristus och vill lära sig mer. (Johannes 6:44)

Så bli inte nedslagen när en del reagerar negativt på Bibelns budskap. Se i stället ”Kristi vällukt” som ett andligt skydd. Guds folks andliga besittning skyddas från många individer som skulle kunna vara till skada, och den drar till sig dem som har ett gott hjärta. (Jesaja 35:8, 9)

Eftersom de grekiska soldaterna vid Marathon slöt leden och höll hårt i sköldarna, kunde de mot alla odds vinna. På liknande sätt är Jehovas folk försäkrade om en fullständig seger i deras andliga strid, för det är deras ”arvsbesittning”. (Jesaja 54:17) Må vi därför var och en fortsätta att ta vår tillflykt till Jehova genom att bevara ”ett fast grepp om livets ord”. (Filipperna 2:16)

[Bilder på sidan 31]

”Visheten från ovan är ... ren, därefter fridsam”