Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Varför kan vi dra slutsatsen att sådana uttryck som ”den ende som har odödlighet” och den ”som ingen människa har sett eller kan se” avser Jesus och inte Jehova Gud?

Aposteln Paulus skrev: ”Detta framträdande skall den lycklige och ende Makthavaren visa vid dess egna fastställda tider, han, Kungen över dem som härskar som kungar och Herren över dem som härskar som herrar, den ende som har odödlighet, som bor i ett otillgängligt ljus, som ingen människa har sett eller kan se.” (1 Timoteus 6:15, 16)

Bibelkommentatorer argumenterar vanligtvis så här: Hur skulle sådana uttryck som ”den ende som har odödlighet” och den ”ende Makthavaren” och den ”som ingen människa har sett eller kan se” kunna avse någon annan än den Allsmäktige? Det är sant att sådana uttryck skulle kunna användas för att beskriva Jehova. Men sammanhanget tyder på att Paulus i 1 Timoteus 6:15, 16 avsåg Jesus.

I slutet av vers 14 nämner Paulus ”vår Herre Jesu Kristi tydliga framträdande”. (1 Timoteus 6:14) När Paulus därför i vers 15 skriver ”detta framträdande skall den lycklige och ende Makthavaren visa vid dess egna fastställda tider”, syftar han på framträdandet av Jesus och inte på framträdandet av Jehova Gud. Vem är då den ”ende Makthavaren”? Det verkar rimligt att dra slutsatsen att Paulus här avser Jesus. Varför det? Av sammanhanget framgår det att Paulus jämför Jesus med mänskliga härskare. Jesus är verkligen, som Paulus skrev, ”Kungen över dem [de människor] som härskar som kungar och Herren över dem [de människor] som härskar som herrar”. * Ja, i jämförelse med dessa är Jesus den ”ende Makthavaren”. Jesus har fått ”herravälde och ära och kungamakt, för att alla folk, folkgrupper och språk skulle tjäna honom”. (Daniel 7:14) Detta är något som ingen mänsklig makthavare kan göra anspråk på!

Hur är det då med uttrycket ”den ende som har odödlighet”? Återigen görs en jämförelse mellan Jesus och mänskliga kungar. Ingen jordisk kung kan påstå sig ha fått odödlighet, men det kan Jesus. Paulus skrev: ”Vi vet ... att Kristus, nu då han har uppväckts från de döda, inte mer dör; döden är inte längre herre över honom.” (Romarna 6:9) Jesus är därför den förste som i Bibeln sägs ha fått gåvan odödlighet. Ja, när Paulus skrev var Jesus faktiskt den ende som hade fått oförstörbart liv.

Det skulle också ha varit fel av Paulus att säga att Jehova Gud var den ende som hade odödlighet, eftersom också Jesus var odödlig när Paulus skrev dessa ord. Men i jämförelse med jordiska härskare kunde Paulus säga att Jesus var den ende som var odödlig.

Och det är verkligen sant att Jesus efter sin uppståndelse och himmelsfärd kan beskrivas som den som ”ingen människa har sett eller kan se”. Det är sant att Jesu smorda lärjungar skulle få se Jesus efter sin egen död och uppståndelse till liv i himlen som andevarelser. (Johannes 17:24) Men ingen människa på jorden skulle få se Jesus i hans förhärligade tillstånd. Därför kan det sanningsenligt sägas att ”ingen människa” har sett Jesus efter hans uppståndelse och himmelsfärd.

Det är sant att det vid första påseende kan verka som om beskrivningen i 1 Timoteus 6:15, 16 skulle gälla Gud. Men det sammanhang som Paulus ord står i och det som sägs på andra ställen i Bibeln visar att Paulus ord åsyftar Jesus.

[Fotnoter]