Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Det finns fördelar med att vara lojal

Det finns fördelar med att vara lojal

Det finns fördelar med att vara lojal

I VISSA länder är det populärt bland barn att retas med varandra genom att fästa kardborrar på varandras ylletröjor. Kardborrarna sätter sig fast i ullen, och vadhelst lekkamraten gör, om han går, springer, skakar eller hoppar, så sitter kardborrarna fast. Det enda sättet att bli av med dem är att rycka bort dem en i taget. Barn tycker att det här är roligt.

Det är naturligtvis inte alla som uppskattar att få kardborrar på kläderna, men alla är förundrade över deras förmåga att sätta sig fast. Den som är lojal har en liknande egenskap. En sådan person håller fast vid någon annan i en bestående relation. Han fullgör troget de plikter och skyldigheter som den relationen medför, och det även under svåra förhållanden. Ordet ”lojal” för tanken till trofasthet och tillgivenhet. Men är du, även om du uppskattar att människor är lojala mot dig, själv lojal mot andra? Vilka bör du i så fall vara lojal mot?

Trohet i äktenskapet – ett grundläggande behov

Inom äktenskapet krävs det lojalitet, men tyvärr saknas den ofta där. En man och en hustru som uppfyller sina äktenskapslöften, dvs. som håller ihop och söker varandras bästa, har tagit ett stort steg mot lycka och trygghet. Varför det? Jo, därför att människan skapades med ett behov av att både visa och bli föremål för lojalitet. När äktenskapet mellan Adam och Eva ingicks i Edens trädgård förklarade Gud: ”En man skall lämna sin far och sin mor, och han skall hålla sig till sin hustru.” Samma sak skulle gälla hustrun, hon skulle hålla sig till sin man. Man och hustru skulle vara trogna mot varandra och samarbeta med varandra. (1 Moseboken 2:24; Matteus 19:3–9)

Detta var ju för tusentals år sedan. Innebär det att det nu är gammalmodigt med lojalitet inom äktenskapet? De flesta skulle svara nej. Enligt en opinionsundersökning i Tyskland betraktade 80 procent av de tillfrågade trohet inom äktenskapet som något mycket viktigt. En annan undersökning gick ut på att ta reda på vilka egenskaper som betraktades som mest önskvärda hos män och kvinnor. En grupp män ombads ange vilka fem egenskaper de beundrade mest hos kvinnor, och en grupp kvinnor ombads ange de fem egenskaper de beundrade mest hos män. Den egenskap som värderades högst av både män och kvinnor var trohet.

Ja, lojalitet är en del av grunden för ett lyckligt äktenskap. Men som vi såg i föregående artikel lovordas lojaliteten oftare än den utövas. Den höga skilsmässofrekvensen i många länder vittnar till exempel om en utbredd illojalitet. Hur kan de som är gifta motstå denna trend och förbli lojala mot varandra?

Lojalitet får ett äktenskap att bestå

Äkta makar visar lojalitet när de söker tillfällen att bekräfta sin tillgivenhet för varandra. Det är exempelvis vanligtvis bättre att säga ”vår” än ”min” och att säga ”våra vänner”, ”våra barn”, ”vårt hem”, ”våra erfarenheter” osv. När äkta makar planerar och fattar beslut, antingen det gäller bostad, arbete, barnuppfostran, underhållning, semestrar eller religiös verksamhet, är det bra att ta hänsyn till den andres känslor och uppfattningar. (Ordspråksboken 11:14; 15:22)

Man visar lojalitet mot sin make eller maka när man får honom eller henne att känna att han eller hon behövs och är uppskattad. En äkta hälft känner sig otrygg när hans eller hennes partner är alltför vänskaplig mot någon av det motsatta könet. Bibeln råder män att hålla sig till sin ”ungdoms hustru”. En man bör inte önska få beundrande blickar från någon annan kvinna än sin hustru. Han bör helt visst inte ha intim fysisk kontakt med någon annan kvinna. Bibeln varnar: ”Den som begår äktenskapsbrott med en kvinna saknar ett förståndigt hjärta; den som gör det störtar sin själ i fördärvet.” Samma sak när det gäller trohet förväntas också av hustrun. (Ordspråksboken 5:18; 6:32)

Är det värt ansträngningen att vara trogen i äktenskapet? Det är det sannerligen. Det gör äktenskapet mer stabilt och bestående, och det är till fördel för båda parter. En hustru känner sig trygg, när hennes man hela tiden söker hennes bästa, och detta lockar fram det bästa hos henne. Att hustrun är trogen lockar också fram det bästa hos mannen och får honom att vilja vara trogen mot henne. Detta hjälper honom att vilja följa rättfärdiga principer i alla sidor av livet.

Om en man och en hustru går igenom en svår period, får lojaliteten dem att känna sig trygga. Men i äktenskap där det saknas lojalitet är det vanligt att man vill skiljas eller separera när det uppstår problem. Men i stället för att lösa problem medför ett sådant handlingssätt ofta att man bara byter ut ett slags problem mot ett annat. På 1980-talet lämnade en känd modedesigner sin hustru och sin familj. Fann han lyckan som ensamstående man? Tjugo år senare erkände han att han efter skilsmässan blev ”ensam och orolig och låg vaken på natten med en önskan att få säga god natt till sina barn”.

Lojalitet mellan föräldrar och barn

När föräldrar visar lojalitet mot varandra, kommer denna egenskap antagligen att smitta av sig på deras barn. Om man har uppfostrats i en lojal, kärleksfull familj, blir det lättare att handla ansvarsfullt mot sin äktenskapspartner och även mot sina föräldrar, när dessa blir äldre och skröpliga. (1 Timoteus 5:4, 8)

Det är naturligtvis inte alltid föräldrarna som först blir klena och skröpliga. Ibland kan barn behöva trogen skötsel och omvårdnad. I den situationen befann sig Herbert och Gertrud, båda Jehovas vittnen, i över 40 år. Deras son, Dietmar, led hela livet av muskeldystrofi. Under de sista sju åren före sin död i november 2002 behövde Dietmar omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Hans föräldrar sörjde kärleksfullt för hans behov. De lät till och med installera medicinsk utrustning i sitt hem och skaffade sig medicinsk utbildning. Ett fint exempel på familjelojalitet!

Vänskap kräver lojalitet

”Man kan vara lycklig utan en äktenskapspartner, men det är svårt att vara lycklig utan en vän”, konstaterar Birgit. Du kanske håller med. Antingen du är gift eller ogift kommer en god väns lojalitet att värma ditt hjärta och berika ditt liv. Om du är gift bör naturligtvis din äktenskapspartner vara din bästa vän.

En vän är inte bara en bekant. Vi kan ha många bekanta, det kan vara grannar, arbetskamrater och sådana vi träffar emellanåt. Sann vänskap kräver tid, kraft och engagemang. Det är en ära att få vara någons vän. Vänskap skänker fördelar, men den medför också skyldigheter.

Vänskap kräver ett bra kommunicerande. Sådant kommunicerande kan till en del dikteras av behov. ”Om en av oss har problem ringer min väninna och jag till varandra en eller två gånger i veckan. Det är skönt att veta att hon finns där och är villig att lyssna”, förklarar Birgit. Avstånd behöver inte vara ett hinder för vänskap. Gerda och Helga bor hundratals mil ifrån varandra, men de har varit goda vänner i över 35 år. ”Vi brevväxlar regelbundet”, förklarar Gerda, ”och berättar erfarenheter och beskriver våra innersta känslor, det må vara av glädje eller sorg. Jag blir mycket glad när jag får brev från Helga. Vi är helt enkelt på samma våglängd.”

Vänskap kräver lojalitet. En illojal handling kan göra slut även på ett långt vänskapsförhållande. Det är vanligt att vänner ger varandra råd också i förtroliga angelägenheter. Vänner talar fritt från hjärtat utan fruktan för att bli förringade eller för att deras förtroenden skall föras vidare. Bibeln förklarar: ”En sann vän visar alltid kärlek och är en broder som föds för tider av nöd.” (Ordspråksboken 17:17)

Eftersom våra vänner påverkar hur vi tänker, känner och handlar, är det viktigt att vi skaffar sådana vänner som lever på ett sätt som är förenligt med hur vi själva lever. Se till att odla vänskap med människor som har samma tro, samma syn på moral och samma normer för rätt och orätt som du själv har. Sådana vänner kommer att hjälpa dig att nå dina mål. Och varför skulle du vilja vara nära vän med någon vars normer och moral du inte delar? Bibeln visar vikten av att välja det rätta slaget av vänner, när den säger: ”Den som vandrar med de visa blir vis, men den som umgås med de enfaldiga går det illa.” (Ordspråksboken 13:20)

Man kan lära sig att vara lojal

När ett barn upptäcker att det går att fästa kardborrar på andras kläder, vill det gärna fortsätta med detta. Samma sak kan sägas om någon som är lojal. Varför det? Jo, därför att ju mer vi visar lojalitet, desto lättare blir det. Om en person redan tidigt i livet lär sig att vara lojal i familjen, blir det sedan lättare för honom att utveckla vänskap som är grundad på lojalitet. Med tiden kan sådana starka och bestående vänskapsband bana vägen för lojalitet i äktenskapet. Det hjälper honom också att vara lojal i det viktigaste vänskapsförhållandet av alla.

Jesus sade att det förnämsta budet var att man skall älska Jehova Gud av hela sitt hjärta, sin själ, sitt sinne och sin styrka. (Markus 12:30) Detta innebär att man är skyldig Gud fullständig lojalitet. Det medför rika belöningar att vara lojal mot Jehova Gud. Han kommer aldrig att svika oss eller göra oss besvikna, för han säger om sig själv: ”Jag är lojal.” (Jeremia 3:12) Ja, lojalitet, eller trohet, mot Gud skänker eviga belöningar. (1 Johannes 2:17)

[Infälld text på sidan 6]

En god väns lojalitet värmer hjärtat

[Bild på sidan 5]

Lojala familjemedlemmar tillgodoser varandras behov